top of page
7 EP LIFE web_edited.png
7 EP LIFE web_edited.png
LIVE YOURSELF.png

1                                                                                                                           7

Místo, kde  potkáte  ŽIVOTNÍ  rovnováhu
OBNOVíte  spojení  SE SVOu ŽIVOSTÍ
žijete  SAMI SEBE


začínáme 12. 3.
registrace je otevřená do 3. 3.

o programu
Fun-ico2_black.png
Fun-ico2_black_02.png
Fun-ico2_black_03.png
Fun-ico2_black_04.png
Fun-ico2_black_05.png
Fun-ico2_black_06.png
Fun-ico2_black_07.png

Potřebujete získat stabilitu, pocit bezpečí a klidu a dělat rozhodnutí ze svého vyrovnaného vnitřního místa?

Rádi byste se přijímali ve své celé emoční plnosti opět pozvali do života živost, kreativitu, flow a radost?

Cítíte, že je čas  aktivovat svůj hlubší potenciál, začít více v sebe věřit a ctít  svou hodnotu?

Chcete vytvářet dobré vztahyžít v lásce a harmonii,  umět sebe milovat

Toužíte se autenticky projevit, být druhými dobře vyslyšeni a hlavně lépe rozumět sami sobě?

Zajímá vás hlubší smysl života, hledáte svou vizi, životní směrování v profesním i osobním životě?

Vnímáte, že jste  součástí něčeho vyššího, co vás přesahuje a máte chuť se s touto kvalitou kontaktovat?

důvěra v život

emocionální svoboda

osobní poslání

vztahy

sebevyjádření

životní vize a hodnoty

smysl života

„Podívej se hluboko do přírody a pak všechno lépe pochopíš.“
—  Albert Einstein — 

1                                                                                                                            7

Rozvíjejte se a hledejte odpovědi na své otázky
prostřednictvím opětovného spojení se s přírodou,

lidskou přirozeností jako cestou 
k osobní změně a transformaci.

1 x MĚSÍČNĚ

Využijte ozdravnou pozvánku k aktivitám

z Nature Coachingu, které podpoří vaše

TĚLO  v relaxaci, sebepoznání a rozvoji vlastní autenticity.

"Máme kořeny a ty rozhodně nevyrůstají  z betonu."

C.G. Arvay

3.png

1 x MĚSÍČNĚ

Se můžete těšit

na inspiraci z Art Coachingu, které budou podporovat přijetí a rovnováhu vašich EMOCÍ, 

sebepoznání a uvolnění se do změny.

"Umění nám dovoluje objevit sebe sama a současně se uvolnit."  T. Merton

2.png
4.png

1 x MĚSÍČNĚ

Navážete dialog 

se svou INTUICÍ díky aktivní imaginaci a dialogu se svou vnitřní krajinou. A z tohoto místa budete moci lépe autenticky tvořit kroky pro svůj nový život.

"Čím víc se ztišíte,

tím víc toho zaslechnete."  

Rumi  

3.png
5.png
6.png

1 x MĚSÍČNĚ

Rozšíříte svůj prostor porozumění si díky lekci

se základními  informacím 

ze světa koučování, psychologie, sociologie

a filozofie. A to vaše MYSL ocení.

"Na počátku moudrosti stojí poznání sebe sama."  

Aristoteles

2.png

1 x MĚSÍČNĚ

Se můžete online setkat se svým osobním průvodcem/koučem 

z EMPOWERMENT Institutu, který vás podpoří na cestě k životu, který si přejete.

"Nechte se zplnomocnit uměním své vnitřní přírody."  

Soňa Staňková

4.png
1.png

VLASTNÍM TEMPEM, KDYKOLIV A KDEKOLIV

LIVE YOURSELF Soňa Staňková.png

v online aplikaci zdarma

LIVE YOURSELF.png

pestrou paletu nástrojů a technik, které jsem pro vás vybrala z mezinárodně ⊼ akreditovaného výcviku koučování.

⊻ aplikované eko-psychologie

▽ arteterapie a △ hlubinné imaginace.

▽⊻△⊼

Uchopíte je do svého denního života

a začněte s nimi tvořit cestu svého dobrého života. Otevřete se moudrosti své vnitřní krajiny a nechte její umění, ať vás 

ZPLNOMOCNÍ.

 

METODICKÁ GARANTKA PROGRAMU

KOUČKA A LEKTORKA

ING. SOŇA STAŇKOVÁ, DiS. PCC

>> více o Soně <<

Soni vzdělání pro program LIVE YOURSELF:

 • 367 hod. akreditovaných kurzů koučování

 • 360 hod. výcvik Základy Eko Arteterapie

 • 320 hod. výcviku v Arteterapii

 •   54 hod. výcviku v Deep Imagery

 • Advanced Training Certificate: Ecopsychology

Filozofická fakulta UP Olomouc a ČZU Praha

 

členka ICF Global s certifikací PCC

3 let koučka pro týmy a organizace

3 roky interní koučka v mezinárodní bance

20 let lektorka empowermentu

10 let lektorka a mentorka v koučování

3 roky lektorka na Newton university

16 let CEO EMPOWERMENT institutu

Prezidentka české pobočky ICF 2018 - 2022

Místo, kde  potkáte

SAMI sebe

První semínko pro realizaci tohoto holistického life coachingového programu se v mé vnitřní krajině ujalo před 7 lety a mám radost, že dnes je program

na světě a v jeho 2. ročníku

mohu uvítat prvních 8 z vás

a těším se, že v něm mohu být vaší osobní průvodkyní.

Soňa Staňková.png
Image by Olena Sergienko

1. měsíc

1.

získáváte KOMPAS

osobnostní test + E-BOOK,

díky kterému zjistíte rozložení svých 4 psych. funkcí pojmenované metaforickým jazykem OHEŇ, VZDUCH, VODA, ZEMĚ

a získáte hlubší porozumění své vnitřní krajině (duši, mysli, emocím, tělu).

3.

Poštou obdržíte vás osobní LIFE BOX, který vám, podle Kompasu, 

sestaví přímo na míru zakladatelka Institutu Soňa Staňková. Life Box obsahuje vše potřebné na vaší cestu v programu

2.

Budete mít možnost vybrat si svého osobního kouče, který pro vás bude

7 měsíců partnerem na transformační cestě a vašemu dobrému životu a podpoří vás v realizaci změn. V ceně programu je možnost až 5 kouč. sezení

(on-line nebo osobně).

4.

Začnete si tvořit svůj osobní

LIFE BOOK, kreativní knihu.

Deník vašeho nového života, pro jehož tvoření budete mít inspiraci v obdrženém LIFE BOXU.

v í t e j t e 

program
garance

2. - 6.  MĚSÍC

1. modul - LIVE YOURSELF.png

CO vás v online programu čeká?

 • Jaká je vize a cíl programu?
  Pilířem celého programu je EMPOWERMENT - zplnomocnění. Empowerment koučink pracuje s hybnými kvalitami jako je vnitřní síla, motivace, hluboký potenciál a životní záměr. Podporuje klienta v objevování všech těchto aspektů, vnitřních zdrojů a energií. Klientovi nabízí techniku propojující tělo, duši a mysl. Klade důraz na integraci všeho, co ke klientovi životu patří a hlavně důvěru klienta sama v sebe a vlastní soběstačnost. Empowerment koučink je zajímavý také tím, že má společensky odpovědný (CSR) přesah. Kouč provází klienta v uvědomění jak jeho cílů a akční kroky mají vliv na prostředí, ve kterém žije. EMPOWERMENT kouč pracuje integrativně a holisticky. Vnímá klienta a jeho životní příběh celistvě. Empowerment koučování je převážně eklektickým stylem koučování. Eklekticismus je způsob tvorby a práce, který čerpá z různých směru nebo z děl starších období a mísí je dohromady. Smyslem tohoto mísení v kurzu je vytvořit prostor pro vznik individuální ESENCE, tj. podpořit u každého účastníka individuální koučovací styl, který bude jemu vlastní a autentický a zároveň užitečný pro jeho typ klientů.
 • Komu je kurz určený?
  Kurz je vhodný pro všechny, kdo přichází do styku s ostatními lidmi ať již jako jejich vedoucí nebo podporovatelé. Díky jeho transformační esenci je vhodný i pro ty, kdo chtějí pracovat na svém osobnostním rozvoji více do hloubky a koncepčně. Kurz pro vás bude mít smysl, pokud: > se chcete stát PROFESIONÁLNÍM KOUČEM Výcvik je akreditovaný u MŠMT (rekvalifikační status) a DVPP. Po složení závěrečné zkoušky můžete vykonávat profesi kouč. Ve výcviku rozvíjíte kompetence koučů dle ICF - Mezinárodní federace koučování, která definuje nejvyšší kvalitu a etiku v profesionálním koučování. Kurz je také akreditovaný u ICF v režimu ACSTH. Pokud máte zájem o ukončení výcviku mezinárodní zkouškou a získat Osvědčení o absolvování dle standardů ACSTH, získejte více informací ZDE nebo na team@sonastankova.com > jste v roli MANAŽERA a LÍDRA Ve výcviku rozvinete svůj vnitřní leadership (vnitřní zdroje, motivace, pozitivní myšlení, EQ, správné zacílení a zaměření pozornosti) a techniky pro vedení skupin a týmů, které vedou k zplnomocnění. Nemusíte se nutně stát koučem, ale naučíte se využívat koučovací přístup jako formu dialogu. Techniky z koučování zařadíte do svého stylu vedení lidí. Získáte zplnomocňující styl pro vedení lidí - empowerment. > hledáte transformaci a OSOBNÍ ROZVOJ V kurzu se učíte koučovat přímo na svých vlastních pracovních a životních tématech. Ve výcviku je dán značný prostor na prohloubení vlastního sebeuvědomění a rozvoj sebereflexe. Má tedy charakter sebezkušenostního výcviku. Stáváte se koučem vlastního života a aktivně pracujete na svém rozvoji.
 • Cíle kurzu, co se v programu naučím?
  Nezískáváte jen baterii otázek, které se tvrdým tréninkem naučíte nazpaměť. Ve výcviku se učíte tvarovat svou vlastní COACHING MINDSET. Výcvik je tedy hlavně transformační cestou pro vás samotné a až následně pro vaše klienty, které budete koučovat. CÍLE KURZU: Těšit se můžete na to, že se naučíte: Techniky na probuzení důvěry a komunikační napojení s klientem. Základy živlové typologie osobnosti a aktivního naslouchání. Předpoklady a principy pro správné stanovení cílů. Jak pracovat s bariérami v dosahování cílů a snů. Efektivní kladení silných koučovacích otázek. Koučovací model em8POWER, který jsme vyvinuli v Empowerment Institutu. Kroky pro dobrou vizualizaci a tvarování budoucnosti. Metodiku na změnu emočních stavů a vzorců chování. Jak pracovat sami se sebou, rozvoj všímavosti a sebereflexe. Know-how pro úspěšnou praxi kouče. Celý kurz/výcvik je zaměřen na rozvoj kompetencí dle standardů definovaných ICF (Mezinárodní federace koučování). Je rozdělen do modulů, v kterých jsou rozvíjeny tyto kompetence: A. Základy 1. Řídí se etickou praxí 2. Ztělesňuje koučovací myšlenkové nastavení (couching mindset) B. Spoluvytváření vztahu 3. Nastavuje a dodržuje dohody 4. Buduje důvěru a bezpečí 5. Zachovává koučovací pozici (přítomnost kouče) C. Efektivní komunikace 6. Aktivní naslouchání 7. Probouzí uvědomění D. Kultivace učení a růstu 8. Facilituje klientův růst ______________________________________________ Kurz je také akreditovaný u ICF v režimu ACSTH. Pokud máte zájem o ukončení výcviku mezinárodní zkouškou a získat Osvědčení o absolvování dle standardů ACSTH, získejte více informací ZDE nebo na team@sonastankova.com ______________________________________________ Navíc je kurz rozšířen o další psychologické a sociálních aspekty, práci s tělem, emocemi a technikami pro vlastní sebepoznání a selfkoučink. Díky tomu se stává výcvik více integrativnějším a holističtější pro transformační práci s klientem. Integrativní a holistický přístup je hlavním pilířem celého kurzu. Empowerment koučování je převážně eklektickým stylem koučování. Eklekticismus je způsob tvorby a práce, který čerpá z jiných vzorů a směru nebo z děl starších období a mísí je dohromady. Smyslem tohoto mísení v kurzu je vytvořit prostor pro vznik individuální ESENCE, tj. podpořit u každého účastníka individuální koučovací styl, který bude jemu vlastní a autentický a zároveň užitečný pro jeho typ klientů. Základem výcviku je podpořit studenty ve vytvoření si svého vlastního koučovacího stylu tak, aby co nejvíce ladil s jejich vlastní osobností a pojetím. Účastníci pro tvorbu vlastní esence - individuálního koučovacího stylu - postupují interaktivním a eklektickým způsobem = výběrem toho nejlepšího z široké palety přístupů, metod a technik. Například z těchto souhrnů teorií, škol a praktických postupů: neurovědy, neuroplasticita psychosomatika, biochemické procesy v těle, bioenergetika systémové vědy a systemika, konstruktivismus ekopsychlogie NLP - neurolingvistické programování Ericksonovský přístup ke koučování Solution Focus Coaching Gestalt přístup PCA - humanistický směr Carla Rogerse Mindfulness koučování
 • Program, co je obsahem jednotlivých modulů?
  Program obsahuje 120 hodin. 80 hodin je věnováno synchronní výuce (67 %) = v reálném čase je lektor přítomný se studenty (on-line nebo fyzicky) - výklad lektora, demoukázky koučování, procvičování koučinku mezi studenty, zpětná vazba účastníkům od lektora, mentoringy - 56 hod. je prezenční výuka a 26 hod. koučovací praxe 40 hodin je věnováno asynchronní výuce (33 %) = student studuje sám bez doprovodu lektora - samostudium, e-learning, procvičování koučinku v peer skupinách a s klienty ____________________________________________________ V každém modulu získáte koučovací nástroje a techniky pro efektivní vedení koučovacího dialogu. Jednotlivé moduly jsou tvořené v souladu s mezinárodními kompetencemi profesionálního koučování, které si postupně osvojujete. Výcvik je obohacen o supervizní - sebezkušenostní část, díky které získáte větší sebevědomí a ukotvení se ve vlastním, autentickém koučovacím stylu. 1. modul - ZÁKLADY pro práci s klientem Kompetence: 1a) Řídí se etickou praxí. 1b) Ztělesňuje koučovací myšlenkové nastavení (couching mindset). Nástroje a techniky: empowerment koučink, jeho zdroje a filozofické přístupy koučování a jiné rozvojové metody - jejich rozdíly role kouče a jeho základní nástroje, coaching mindset etika v koučování koučovací model em8POWER příprava kouče na koučink, 1. schůzka s klientem, uzavírání kontraktu přítomnost a zdroje, z kterých můžeme čerpat práce s výsledkovým rámcem - modelování budoucnosti (Erickson, NLP) vizualizace - tvoření budoucnosti se zapojením mysli, emocí a těla (NLP) škálování - měření posunu na cestě ke svému cíli kotvení - zapojení těla do procesu změny a tvoření fáze P v koučovacím modelu em8POWER 2. modul - spoluvytváření VZTAHU Kompetence: 2a) Nastavuje a dodržuje dohody. 2b) Buduje důvěru a bezpečí. 2c) Zachovává koučovací pozici (přítomnost kouče). Nástroje a techniky: navazování raportu - vztah s klientem a pole mezi klientem a koučem (PCA - Rogers) holistická všímavost - mysl, prožívání a chování (bludný kruh bránící změně) mozek a jeho 3 systémy vědomí, podvědomí a nevědomí - přeprogramovávání neužitečných vzorců bezpečí a výzva v koučinku komfortní a nekomfortní zóna v učení se energie mysli a vliv mysli na vytváření vztahu k tématu lingvistika a její vliv v koučovacím procesu 2. a další schůzka s klientem kreativita v koučování pro hledání cest k cíli narativní přístup v koučinku vizualizační techniky a nástroje v koučování metofory, analogie, mýty a příběhy v koučování fáze O v koučovacím modelu em8POWER 3. modul - efektivní KOMUNIKACE Kompetence: 3a) Aktivní naslouchání. 3b) Probouzení uvědomění. Nástroje a techniky: efektivní komunikace - primární a sekundární proces v komunikaci (POP přístup) verbální komunikace, lingvistika neverbální komunikace, body language (NLP) emoční inteligence, empatie - vibrační síla srdce aktivní naslouchání- reflektování, schrnování v koučovacím procesu, síla ticha zpětná vazba a zrcadlení vnitřní mapy pro vnímání světa a naše nastavení mindsetu hranice, jejich tvoření, udržování a proměna - bariéry v koučování probuzení a aktivace vnitřní síly - zdrojů, potenciálu, zlatého stínu integrace nově objeveného potenicálu ekosystém klienta, rámce přemýšlení (systemika) akční kroky a plány rozhodovací modely, práce s prioritami fáze W, E, R v koučovacím modelu em8POWER 4. modul - kultivace UČENÍ a RŮSTU Kompetence: 4a) Facilituje klientův růst. Nástroje a techniky: vyhodnocování akčních plánů klienta - chyba jako příležitost posun vpřed - zdroje, cesty, překážky, ekosystém (ekopsychologie) konfirmace a její vliv na psychiku a koučování (gestalt) oceňování a posilování vlastní sebehodnoty klienta práce s časem a kontraktem změna kontraktu psychologie v koučování - osobnost, emoce motivace a hybné síly podporující k akci a změně stres a reakce na stres obranné mechanismy emoční křivka změny živlová osobnostní typologie a myšlenkové systémy fáze 8 v koučovacím modelu em8POWER 5. modul - supervize a SEBEREFLEXE 5. modul je tématicky rozložen a jeho bloky jsou přidány k výuce 1. - 4. modulu. rozdíl mezi mentoringem, supervizí, sebereflexí rozvojová zpětná vazba podporující sebeuvědomění emoce kouče v koučovacím procesu a jejich zvládání mindset kouče v koučovacím procesu a jeho tvarování individuální metoring k praxi studentů skupinový mentoring k praxi klientů fáze em v koučovacím modelu em8POWER Každý modul je tématicky zaměřen na oblasti a techniky, které si můžete postupně osvojovat procvičováním s dalšími účastníky kurzu nebo klienty EMPOWERMENT Institutu. Teorii se budete učit formou zážitkové pedagogiky. Většinová část výcviku je věnována procvičování kladení otázek, technik nebo nástrojů. To se děje v tzv. triádách (skupinka 3 účastníků kurzu). Ve výcviku si koučování zkoušíte přímo na svých vlastních, reálných, životních nebo pracovních tématech - stáváte se tak KOUČEM SVÉHO VLASTNÍHO ŽIVOTA. Mezi jednotlivými moduly je dostatek času pro další osvojení koučovacích technik a kompetencí - trénujeme v tzv. peer skupinách (skupina účastníků kurzu procvičuje své dovednosti i mimo kurz s přidělenými klienty) a samostudium v e-learningu. Výcvik také obsahuje modul, který je sebezkušenostní a jeho smyslem je prohloubení vlastního sebepoznání kouče a uvědomění si naší motivace, vnitřních zdrojů a překážek. Podíváme se spolu i na to, jak nám toto sebeuvědomění může pomoci nebo naopak bránit při práci kouče. Výuka sebezkušenostní části se částečně odehrává v přírodě (městský park), kterou využíváme pro přirozené zrcadlení naší vnitřní krajiny a jejich témat a podporu celistvosti. Součástí kurzu je kvalitní on-line studijní opora v moderní on-line aplikaci, která je pro vás k dispozici zdarma 24 hodin, 7 dní v týdnu v průběhu celého studia. V aplikaci najdete texty, videa a audio-nahrávky.
 • Forma a místo výuky:
  10 dní (2 x 3 dny a 2 x 2 dny) = 80 hodin - synchronní (prezenční) výuka 56 h. je (prezenční výuka) věnováno rozvoji kompetencí kouče, nástrojům a technikám pro efektivní koučování, simulace - praktický trénink v triádách (skupiny studentů) 24 h. je (praktická výuka) věnováno praxi - koučování s reálnými klienty nebo peer skupiny studentů 5 dní = 40 hodin je vyhrazeno pro asynchronní (dálkovou) výuku (e-learning a samostudium) 1 den má 8 vyučovacích hodin. 45 min. - 1 hodina v prezenční výuce. 60 min. - 1 hodina v praktické výuce. Pro závěrečnou zkoušku je vyhrazen další 1 den. MÍSTO VÝUKY KURZU Pronájem školících místností a prostorů je v ceně kurzu. Ubytování, stravu a dopravu na místo si hradí účastník kurzu sám. V kalendářním roce se kurzy konají: 1 x ročně v Brně v Empowerment studiu na Jánská 8 (centrum města). Pro sebezkušenostní výuku je využíván park u hradu Špilberk (výuka cca. 2-3h./den). 1 x ročně v Praze, v rezidenci Hunger Wall na Malé Straně, Plaská 8, blízko parku Petřín, který je využíván pro sebezkušenostní výuku (2-3h./den). 1 x ročně se kurz koná mimo velká města, blízko přírody. Lokalita je vybírána na základě počtu přihlášek a s ohledem k dobré dojedenosti pro účastníky. Nejčastěji se pohybujeme v těchto lokalitách: - Jihomoravský kraj, statek Samsara - kraj Vysočina, Resort Sv. Kateřiny - Středočeský kraj, Paběnický mlýn - Středočeský kraj, Sv. Mikuláš zámek Kačina - České Švýcarsko, roubenky Doubice u Krásné Lípy Pro uzavřené skupiny se kurz koná i v zahraničí (Madeira - Portugalsko, Bali - Indonésie, Hawaii - USA). Neváhejte projevit svůj zájem. Při variantě ON-LINE (v případě nařízení vlády). SYNCHRONNÍ VÝUKA = výuka lektora se studenty v reálném čase 20 x 4 hod., obvykle 1x týdně 4 hod. v ÚT nebo ČT = 80 hodin Pokud jste skupina 3 osob a více, lze se domluvit na speciálních podmínkách = jiné místo konání, vlastní harmonogram, cena, atd. Je možné si domluvit i individuální výuku (vlastní harmonogram) pro 1 osobu. EMPOWERMENT STUDIO V BRNĚ:
 • Od koho se budu učit, kdo je lektorem?
  Ing. Soňa Staňková, DiS., PCC METODICKÁ GARANTKA, LEKTORKA VÝCVIKU MENTORKA A SUPERVIZORKA KOUČOVÁNÍ více o Soně ZDE aktivní členka ICF, PCC - certifikace ICF mentorka schválená v registru mentorů u ICF 10 let KOUČKA pro týmy a organizace 3 roky interní koučka v mezinárodní bance ​ 20 let LEKTORKA osobního rozvoje a leadershipu 9 let lektorka a mentorka v kurzech koučování 3 roky lektorka koučinku na Newton University ​ 8 let interně v mezinárodních korporacích 16 let CEO EMPOWERMENT Institutu 24 let PODNIKATELKA v několika organizacích 4 roky Prezidentka české pobočky Mezinárodní federace koučování ICF ​ AUTORKA koučovacího modelu em8POWER a transformačních programů 7 EP pro kouče, život a lídry s přes 1.200 hodin koučinku Vzdělání: 120 h. Koučink centrum s.r.o. - Akreditovaný externí profesionální kouč 64 hod. výcvik Supervize v koučování (5/22 - 2/23) Systémově-psychodynamický přístup, Diploma in Coach Supervision (ICBC) The International Centre for Business Coaching 360 h. sebezkušenostní výcvik Základy Eko Art Terapie u Eko Art Theraphy Institutu 60 h. sebezkušenostního výcviku v Deep Imagery - The Personal Totem Pole process, certifikovaný IIVR - International Institute of Visiualization Research 21 h. Procesově orientovaný přístup k tělesným symptomům a pohybu 21 h. POP, Budování autentických organizací – klíčové kompetence moci 102 h. Institut procesově orientované práce, Facilitace skupinových procesů 180 h. INTECO, akreditovaný výcvik v koučování 125 h. KVP, Výcvik v detekci psychodynamických skupinových procesů 64 hod. sebezkušenostního výcviku pro vlastní seberozvoj: Eligio Stephen Gallegos, PhD./USA: Deep Imagery - The Personal Totem Pole process 20 hod. na ČASK, Česká konference rodinných a systemických konstelací 32 hod. na PVŠPS: Rogerovský přístup ke klientovi, Gestalt, Fenomenologie a další _______________________________________________________________ Ing. Erika Falťanová, ACC ČLENKA ZKUŠEBNÍ KOMISE A SUPERVIZORKA členka ICF, ACC - certifikace ICF Absolvované akreditované výcviky vztahující se ke koučování: Co-Active Coaching (The Coach Training Institute, USA) 116 h. Solution Focused Brief Coaching (Solutionsurfers Switzerland) 28 h. TeamCoaching (Solutionsurfers, Switzerland) 14 h. Business Coaching College, Slovakia 84 h. Formální vzdělání: VŠE Bratislava, Fakulta managementu, Organizace a řízení podniků Ve výcviku je členkou zkušební komise a supervizorkou kompetencí v koučování. Pracuje online ve slovenštině, angličtině a maďarštině.
 • Jaké jsou vstupní podmínky?
  Vstupním předpokladem k přijetí do kurzu/výcviku jsou: - ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou - věk nad 18 let Pokud chcete výcvik ukončit profesní zkouškou (získat akreditační diplom o rekvalifikaci MŠMT nebo osvědčení o DVPP) je třeba před zahájením výcviku dodat" 1) motivační dopis na 1x A4 (důvody pro přihlášení do výcviku, očekávání). 2) Životopis. 3) Fotokopii nejvyššího dosaženého vzdělání (min. maturitní zkouška).
 • Jaké jsou podmínky pro úspěšné ukončení kurzu?
  Pro úspěšné ukončení výcviku a je třeba: - 80% docházka při synchronní výuce - 14 dní před konáním závěrečné zkoušky do své individ. on-line knihovny: 1) doložit koučovací praxi dodání seznamu 10 koučovacích schůzek s klienty 2) doručit kazuistiku vlastního koučování (popis 3 koučinků s 1 klientem) 3) příložit ke kazuistice - 1x audionahrávku koučovacího rozhovoru, který je předmětem kazuistiky - 1x doslovný přepis koučovacího rozhovoru v audionahrávce - složit závěrečnou zkoušku v den určený pořadatelem kurzu. Zkouška se koná prezenční formou. On-line verze je možná po předchozí domluvě s lektorem nebo v případě nařízení vydaných vládou. A) písemná zkouška (test znalostí o tématu koučování) B) ústní zkouška - obhajoba/prezentace vlastní kazuistiky o koučování V ceně výcviku je možnost zkoušku 3 x opakovat v termíny určené pořadatelem kurzu. Při opakování zkoušky frekventant dokládá k hodnocení znovu celé portfolio (tj. bod 2 - 3 = novou kazuistiku, novou audionahrávku a nový přepis audionahrávky koučování). Pokud potřebujete více času pro přípravu na zkoušku, lze si termín zkoušky po dohodě s garantem kurzu odložit na nejbližší možný termín, který je Institutem vypsán jako zkouškový. Přesun termínu pro závěrečnou zkoušku je zpoplatněn částkou 1.500 Kč. Pokud potřebujete individuální přístup, lze zkoušku absolvovat individuálně (jen vy a garant kurzu) exkluzivně Vámi vybraný den, za příplatek 4.000Kč.
 • Cena kurzu a co vše získám?
  Výcvik lze absolvovat ve 2 režimech: 1) 25.000 Kč za absolvování výcviku v případě seberozvoje (bez závěrečné zkoušky a vstupu do e-learnngu) 2) 50.000 Kč výcvik se závěrečnou zkouškou (Rekvalifikace MŠMT, nebo zkouška pro DVPP). Cena 50.000 Kč - výcvik se závěrečnou zkouškou - obsahuje: 120 hodin výuky (80 hod. synchronní/prezenční, 40 hod. asynchronní/e-learning) závěrečnou zkoušku v daném termínu (možnost 3 x opakovat) studijní materiály v digitální podobě vstup do e-learning prostředí (až 3 měsíce po ukončení studia) on-line aplikaci do mobilu zdarma se všemi studijními materiály možnost procvičovat koučink na reálných klientech EMPOWERMENT Institutu (Alumni absolventi výcviku, probono klienti Institutu) vstup do diskuzního Fóra - uzavřené studijní skupiny (FB, WhatsApp) individuální podporu od Soni Staňkové (zakladatelky Empowerment Institutu) během celého studia a týmu asistentů ve výcviku možnost pokračovat dál ve výcviku k mezinárodní zkoušce (výcvik akreditovaný u ICF). Cena 25.000 Kč - absolvování výcviku v případě seberozvoje - obsahuje: 80 hod. synchronní/prezenční výuky vstup do diskuzního Fóra - uzavřené studijní skupiny (FB, WhatsApp) individuální podporu od Soni Staňkové (zakladatelky Empowerment Institutu) během celého studia a týmu asistentů ve výcviku Cena neobsahuje: tisk studijních materiálů stravu, ubytování a dopravu účastníků na místo výcviku případný individuální termín pro závěrečnou zkoušku (3.000Kč), pokud se vám nehodí původní
 • Platba a storno podmínky:
  PLATEBNÍ PODMÍNKY: Jakmile nám odešlete přihlášku na kurz/výcvik, budeme vás kontaktovat a domluvíme se na podrobnostech včetně platebních podmínek, které pro vás budou dobré. Místo v kurzu vám bude rezervováno po uhrazení 50% částky kurzu, nejpozději do 30 dní před zahájením výcviku. Doplatek do 100% ceny je třeba uhradit nejpozději 14 dní před zahájením výcviku. Výcvik můžete platit až v 5 splátkách, na kterých se s námi předem domluvíte. Dodržováním platebního kalendáře si zajistíte pokračování v kurzu. Změní-li se u vás situace a potřebujete-li jinou splatnost nebo rozložení splátek i během výcviku, rádi vám vyjdeme vstříc. Výcvik lze platit kafeteria systémem z https://www.benefit-plus.eu a zde je jeho cena navýšená o 10 %. Výcvik je akreditovaný MŠMT (rekvalifikace) a DVPP (osvědčení): je osvobozený od DPH a můžete na něj tedy získat úhradu z dotací nebo EU projektů. STORNO PODMÍNKY: Zrušíte-li svou účast méně než 30 dní před zahájením výcviku, 50% záloha se nevrací. Můžete však svou účast převést na jinou osobu nebo jí přeložit na jiný běh kurzu (což lze učinit 1x a na základě objektivních důvodů jako je nemoc nebo tíživá osobní situace). Pokud dojde ze strany pořadatele během konání výcviku k změně předem stanovaných podmínek - změna místa konaní, změna termínů, změna lektorů bude Vám nabídnuta možnost z výcviku odstoupit s nárokem na vrácení reciproční části hodnoty výcviku. Rozhodnete-li se z výcviku vystoupit před jeho ukončením, respektujte prosím, že se nevrací kurzovné zpět. Při objektivních důvodech přerušení výcviku (nemoc) se lze dohodnout na absolvování výcviku v náhradních termínech, které však nejsou právně vymahatelné. Budou-li v průběhu výcviku vydána vládní nařízení znemožňující prezenční výuku, přesouvá se výuka do on-line prostředí ve stejných termínech jak byla plánovaná prezenční výuka.
LIVE YOURSELF.png
7 EP LIFE web-3.png

UVIDÍME SI I OSOBNĚ 

  3 denní jarní RETREAT

V PŘÍRODĚ 21. - 23. 4. 24

Ušli jste kus transformační cesty a tak by mohlo být pěkné se na chvíli pozastavit

a společně se sejít v přírodě.

Poděkovat jí, že vám byla dobrou průvodkyní na cestě životní změny.

Společně se inspirovat v galerii

tím, co jsme na cestě vytvořili.

V ceně programu máte

3 denní retreat

 >> NATURE JOURNEY <<

21. - 23. 4. 24 (ne - út),

v hotelu Kouty na Vysočině

který je oslavou vnitřní síly,

autenticity, přirozenosti.

Prostorem pro sdílení svých příběhů

a inspirace v den podzimní rovnodennosti.

Retreat
 JARO 🌱 3 denní retreat s ponořením se do 🌱 JARNÍ PŘÍRODY 🌱
 JARO 🌱 3 denní retreat s ponořením se do 🌱 JARNÍ PŘÍRODY 🌱
0 dní zbývá do začátku události
Budeme se zaměřovat na symboliku jara jako období nových začátků, obnovy a proměny. Celý retreat je navržen tak, aby poskytl prostor pro odpočinek, inspiraci, růst a sebepéči. Čeká na vás relaxačně kreativní program ze série NATURE JOURNEY pro wellbeing inspirovaný přírodou.
Kdy
21. 4. 2024 14:00 – 23. 4. 2024 10:00
Kde
Hotel Kouty,
Rejčkov 20, 584 01 Dolní Město-Ledeč nad Sázavou, Česko
LIFE BOX

A TO NENÍ VŠE

Během celého 7 měsíčního programu vás bude provázet soukromý, osobní balíček - LIFE BOX, který obdržíte poštou, a který obsahuje vše potřebné pro komfortní sebepoznání a seberozvoj v tomto programu.

 

Najdete v něm výtvarné potřeby, pomocníky pro práci v přírodě a s přírodou, inspirativní maličkosti z oblasti ekopsychologie, arteterapie a aromaterapie.

 

° LIFE BOX ° přímo na míru vám osobně sestavuje Soňa Staňková, zakladatelka Empowerment Institutu

IMG_1303.jpeg

V LIFE BOXu na vás bude čekat i ručně vyrobená kniha, osobní deník, čekající na to až do něj začnete psát a tvořit svůj 7 měsíční příběh své cesty v LIVE YOURSELF. Deníkování je ověřená cesta k sebepoznání.

 

° LIFE BOOK ° š kreativní deník s podpoří na cestě v žití svého dobrého života. Můžete si do něj psát, kreslit, lepit a vkládat své zážitky z přírody. Dokonce může i vonět.

V tomto programu půjde o skutečné změny v životě a tento deník vám bude připomínat jakou cestu jste ušli.

Program Live Yourself je transformační a dlouhodobě udržitelný současně. Oceňuji malé každodenní úkoly, které obvykle nezaberou více než pár minut, ale z dlouhodobého hlediska mají velmi pozitivní efekt a pomáhají budovat kvalitní návyky. Program skvěle prolíná několik oblastí, které se na měsíční bázi střídají - eko-psychologie (setkání s přírodou), art coaching (kreativní sebevyjádření), vnitřní dialog (imaginace) a samotný koučink propojený se základní teorií, která skvěle doplňuje praktické techniky. Velmi oceňuji možnost navrátit se ke kreativním technikám a "hraní si" s přírodními materiály, jako mi bylo tolik blízké v dětství. Potenciál kreativních technik na psychické zdraví je za mne opravdu blahodárný a navrací mi přirozenou dětskou hravost a stav flow. Díky pravidelné sebereflexi a rekapitulace za každou částí programu u sebe pozoruji skutečný posun v oblastech, které na začátku programu potřebovaly nejvíce podpořit a opečovat. Největší přidanou hodnotu shledávám v integritě jednotlivých prvků programu. Tato komplexnost, která se po týdnech pravidelně střídá zároveň navazuje na přirozenou lidskou cykličnost, která je nám tolik blízká. Celý komplex služeb, zahrnutých v programu Live Yourself (vč. Life Boxu a Life Booku) dal vzniknout jedinečnému a originálnímu programu, který i Vás může s laskavostí a podporou provázet na cestě autentičtějšího žití sebe sama.

IMG_7607.jpeg

Ing. Denisa Dočkalová

14-33.png

Přemýšlíte o tom, že potřebujete

ve svém životě nějakou změnu.

Chcete začít žít více smysluplně,

více v souladu sami se sebou.

Připouštíte si, že pokud chcete vidět kolem sebe nějakou změnu​ je dobré začít měnit i sebe sama.

Jste otevřeni tomu, že každý týden se vám

v programu otevřou pozvánky k aktivitě.

Uvědomujete si, že pozvánky jsou výzvou k akci

a ta má vliv na dosažení toho, co chcete.

Těšíte se na vlastní sebepoznání a osobní růst

díky koučinku v přírodě a s přírodou.

Máte odvahu se v pozvánkách otevřít svému

přirozenému já - otevírat se své autenticitě.

check circle_edited.png
check circle_edited.png
check circle_edited.png
check circle_edited.png
check circle_edited.png
check circle_edited.png
check circle_edited.png
coaching in nature
14-30.png
 • Jaká je vize a cíl programu?
  Pilířem celého programu je EMPOWERMENT - zplnomocnění. Empowerment koučink pracuje s hybnými kvalitami jako je vnitřní síla, motivace, hluboký potenciál a životní záměr. Podporuje klienta v objevování všech těchto aspektů, vnitřních zdrojů a energií. Klientovi nabízí techniku propojující tělo, duši a mysl. Klade důraz na integraci všeho, co ke klientovi životu patří a hlavně důvěru klienta sama v sebe a vlastní soběstačnost. Empowerment koučink je zajímavý také tím, že má společensky odpovědný (CSR) přesah. Kouč provází klienta v uvědomění jak jeho cílů a akční kroky mají vliv na prostředí, ve kterém žije. EMPOWERMENT kouč pracuje integrativně a holisticky. Vnímá klienta a jeho životní příběh celistvě. Empowerment koučování je převážně eklektickým stylem koučování. Eklekticismus je způsob tvorby a práce, který čerpá z různých směru nebo z děl starších období a mísí je dohromady. Smyslem tohoto mísení v kurzu je vytvořit prostor pro vznik individuální ESENCE, tj. podpořit u každého účastníka individuální koučovací styl, který bude jemu vlastní a autentický a zároveň užitečný pro jeho typ klientů.
 • Komu je kurz určený?
  Kurz je vhodný pro všechny, kdo přichází do styku s ostatními lidmi ať již jako jejich vedoucí nebo podporovatelé. Díky jeho transformační esenci je vhodný i pro ty, kdo chtějí pracovat na svém osobnostním rozvoji více do hloubky a koncepčně. Kurz pro vás bude mít smysl, pokud: > se chcete stát PROFESIONÁLNÍM KOUČEM Výcvik je akreditovaný u MŠMT (rekvalifikační status) a DVPP. Po složení závěrečné zkoušky můžete vykonávat profesi kouč. Ve výcviku rozvíjíte kompetence koučů dle ICF - Mezinárodní federace koučování, která definuje nejvyšší kvalitu a etiku v profesionálním koučování. Kurz je také akreditovaný u ICF v režimu ACSTH. Pokud máte zájem o ukončení výcviku mezinárodní zkouškou a získat Osvědčení o absolvování dle standardů ACSTH, získejte více informací ZDE nebo na team@sonastankova.com > jste v roli MANAŽERA a LÍDRA Ve výcviku rozvinete svůj vnitřní leadership (vnitřní zdroje, motivace, pozitivní myšlení, EQ, správné zacílení a zaměření pozornosti) a techniky pro vedení skupin a týmů, které vedou k zplnomocnění. Nemusíte se nutně stát koučem, ale naučíte se využívat koučovací přístup jako formu dialogu. Techniky z koučování zařadíte do svého stylu vedení lidí. Získáte zplnomocňující styl pro vedení lidí - empowerment. > hledáte transformaci a OSOBNÍ ROZVOJ V kurzu se učíte koučovat přímo na svých vlastních pracovních a životních tématech. Ve výcviku je dán značný prostor na prohloubení vlastního sebeuvědomění a rozvoj sebereflexe. Má tedy charakter sebezkušenostního výcviku. Stáváte se koučem vlastního života a aktivně pracujete na svém rozvoji.
 • Cíle kurzu, co se v programu naučím?
  Nezískáváte jen baterii otázek, které se tvrdým tréninkem naučíte nazpaměť. Ve výcviku se učíte tvarovat svou vlastní COACHING MINDSET. Výcvik je tedy hlavně transformační cestou pro vás samotné a až následně pro vaše klienty, které budete koučovat. CÍLE KURZU: Těšit se můžete na to, že se naučíte: Techniky na probuzení důvěry a komunikační napojení s klientem. Základy živlové typologie osobnosti a aktivního naslouchání. Předpoklady a principy pro správné stanovení cílů. Jak pracovat s bariérami v dosahování cílů a snů. Efektivní kladení silných koučovacích otázek. Koučovací model em8POWER, který jsme vyvinuli v Empowerment Institutu. Kroky pro dobrou vizualizaci a tvarování budoucnosti. Metodiku na změnu emočních stavů a vzorců chování. Jak pracovat sami se sebou, rozvoj všímavosti a sebereflexe. Know-how pro úspěšnou praxi kouče. Celý kurz/výcvik je zaměřen na rozvoj kompetencí dle standardů definovaných ICF (Mezinárodní federace koučování). Je rozdělen do modulů, v kterých jsou rozvíjeny tyto kompetence: A. Základy 1. Řídí se etickou praxí 2. Ztělesňuje koučovací myšlenkové nastavení (couching mindset) B. Spoluvytváření vztahu 3. Nastavuje a dodržuje dohody 4. Buduje důvěru a bezpečí 5. Zachovává koučovací pozici (přítomnost kouče) C. Efektivní komunikace 6. Aktivní naslouchání 7. Probouzí uvědomění D. Kultivace učení a růstu 8. Facilituje klientův růst ______________________________________________ Kurz je také akreditovaný u ICF v režimu ACSTH. Pokud máte zájem o ukončení výcviku mezinárodní zkouškou a získat Osvědčení o absolvování dle standardů ACSTH, získejte více informací ZDE nebo na team@sonastankova.com ______________________________________________ Navíc je kurz rozšířen o další psychologické a sociálních aspekty, práci s tělem, emocemi a technikami pro vlastní sebepoznání a selfkoučink. Díky tomu se stává výcvik více integrativnějším a holističtější pro transformační práci s klientem. Integrativní a holistický přístup je hlavním pilířem celého kurzu. Empowerment koučování je převážně eklektickým stylem koučování. Eklekticismus je způsob tvorby a práce, který čerpá z jiných vzorů a směru nebo z děl starších období a mísí je dohromady. Smyslem tohoto mísení v kurzu je vytvořit prostor pro vznik individuální ESENCE, tj. podpořit u každého účastníka individuální koučovací styl, který bude jemu vlastní a autentický a zároveň užitečný pro jeho typ klientů. Základem výcviku je podpořit studenty ve vytvoření si svého vlastního koučovacího stylu tak, aby co nejvíce ladil s jejich vlastní osobností a pojetím. Účastníci pro tvorbu vlastní esence - individuálního koučovacího stylu - postupují interaktivním a eklektickým způsobem = výběrem toho nejlepšího z široké palety přístupů, metod a technik. Například z těchto souhrnů teorií, škol a praktických postupů: neurovědy, neuroplasticita psychosomatika, biochemické procesy v těle, bioenergetika systémové vědy a systemika, konstruktivismus ekopsychlogie NLP - neurolingvistické programování Ericksonovský přístup ke koučování Solution Focus Coaching Gestalt přístup PCA - humanistický směr Carla Rogerse Mindfulness koučování
 • Program, co je obsahem jednotlivých modulů?
  Program obsahuje 120 hodin. 80 hodin je věnováno synchronní výuce (67 %) = v reálném čase je lektor přítomný se studenty (on-line nebo fyzicky) - výklad lektora, demoukázky koučování, procvičování koučinku mezi studenty, zpětná vazba účastníkům od lektora, mentoringy - 56 hod. je prezenční výuka a 26 hod. koučovací praxe 40 hodin je věnováno asynchronní výuce (33 %) = student studuje sám bez doprovodu lektora - samostudium, e-learning, procvičování koučinku v peer skupinách a s klienty ____________________________________________________ V každém modulu získáte koučovací nástroje a techniky pro efektivní vedení koučovacího dialogu. Jednotlivé moduly jsou tvořené v souladu s mezinárodními kompetencemi profesionálního koučování, které si postupně osvojujete. Výcvik je obohacen o supervizní - sebezkušenostní část, díky které získáte větší sebevědomí a ukotvení se ve vlastním, autentickém koučovacím stylu. 1. modul - ZÁKLADY pro práci s klientem Kompetence: 1a) Řídí se etickou praxí. 1b) Ztělesňuje koučovací myšlenkové nastavení (couching mindset). Nástroje a techniky: empowerment koučink, jeho zdroje a filozofické přístupy koučování a jiné rozvojové metody - jejich rozdíly role kouče a jeho základní nástroje, coaching mindset etika v koučování koučovací model em8POWER příprava kouče na koučink, 1. schůzka s klientem, uzavírání kontraktu přítomnost a zdroje, z kterých můžeme čerpat práce s výsledkovým rámcem - modelování budoucnosti (Erickson, NLP) vizualizace - tvoření budoucnosti se zapojením mysli, emocí a těla (NLP) škálování - měření posunu na cestě ke svému cíli kotvení - zapojení těla do procesu změny a tvoření fáze P v koučovacím modelu em8POWER 2. modul - spoluvytváření VZTAHU Kompetence: 2a) Nastavuje a dodržuje dohody. 2b) Buduje důvěru a bezpečí. 2c) Zachovává koučovací pozici (přítomnost kouče). Nástroje a techniky: navazování raportu - vztah s klientem a pole mezi klientem a koučem (PCA - Rogers) holistická všímavost - mysl, prožívání a chování (bludný kruh bránící změně) mozek a jeho 3 systémy vědomí, podvědomí a nevědomí - přeprogramovávání neužitečných vzorců bezpečí a výzva v koučinku komfortní a nekomfortní zóna v učení se energie mysli a vliv mysli na vytváření vztahu k tématu lingvistika a její vliv v koučovacím procesu 2. a další schůzka s klientem kreativita v koučování pro hledání cest k cíli narativní přístup v koučinku vizualizační techniky a nástroje v koučování metofory, analogie, mýty a příběhy v koučování fáze O v koučovacím modelu em8POWER 3. modul - efektivní KOMUNIKACE Kompetence: 3a) Aktivní naslouchání. 3b) Probouzení uvědomění. Nástroje a techniky: efektivní komunikace - primární a sekundární proces v komunikaci (POP přístup) verbální komunikace, lingvistika neverbální komunikace, body language (NLP) emoční inteligence, empatie - vibrační síla srdce aktivní naslouchání- reflektování, schrnování v koučovacím procesu, síla ticha zpětná vazba a zrcadlení vnitřní mapy pro vnímání světa a naše nastavení mindsetu hranice, jejich tvoření, udržování a proměna - bariéry v koučování probuzení a aktivace vnitřní síly - zdrojů, potenciálu, zlatého stínu integrace nově objeveného potenicálu ekosystém klienta, rámce přemýšlení (systemika) akční kroky a plány rozhodovací modely, práce s prioritami fáze W, E, R v koučovacím modelu em8POWER 4. modul - kultivace UČENÍ a RŮSTU Kompetence: 4a) Facilituje klientův růst. Nástroje a techniky: vyhodnocování akčních plánů klienta - chyba jako příležitost posun vpřed - zdroje, cesty, překážky, ekosystém (ekopsychologie) konfirmace a její vliv na psychiku a koučování (gestalt) oceňování a posilování vlastní sebehodnoty klienta práce s časem a kontraktem změna kontraktu psychologie v koučování - osobnost, emoce motivace a hybné síly podporující k akci a změně stres a reakce na stres obranné mechanismy emoční křivka změny živlová osobnostní typologie a myšlenkové systémy fáze 8 v koučovacím modelu em8POWER 5. modul - supervize a SEBEREFLEXE 5. modul je tématicky rozložen a jeho bloky jsou přidány k výuce 1. - 4. modulu. rozdíl mezi mentoringem, supervizí, sebereflexí rozvojová zpětná vazba podporující sebeuvědomění emoce kouče v koučovacím procesu a jejich zvládání mindset kouče v koučovacím procesu a jeho tvarování individuální metoring k praxi studentů skupinový mentoring k praxi klientů fáze em v koučovacím modelu em8POWER Každý modul je tématicky zaměřen na oblasti a techniky, které si můžete postupně osvojovat procvičováním s dalšími účastníky kurzu nebo klienty EMPOWERMENT Institutu. Teorii se budete učit formou zážitkové pedagogiky. Většinová část výcviku je věnována procvičování kladení otázek, technik nebo nástrojů. To se děje v tzv. triádách (skupinka 3 účastníků kurzu). Ve výcviku si koučování zkoušíte přímo na svých vlastních, reálných, životních nebo pracovních tématech - stáváte se tak KOUČEM SVÉHO VLASTNÍHO ŽIVOTA. Mezi jednotlivými moduly je dostatek času pro další osvojení koučovacích technik a kompetencí - trénujeme v tzv. peer skupinách (skupina účastníků kurzu procvičuje své dovednosti i mimo kurz s přidělenými klienty) a samostudium v e-learningu. Výcvik také obsahuje modul, který je sebezkušenostní a jeho smyslem je prohloubení vlastního sebepoznání kouče a uvědomění si naší motivace, vnitřních zdrojů a překážek. Podíváme se spolu i na to, jak nám toto sebeuvědomění může pomoci nebo naopak bránit při práci kouče. Výuka sebezkušenostní části se částečně odehrává v přírodě (městský park), kterou využíváme pro přirozené zrcadlení naší vnitřní krajiny a jejich témat a podporu celistvosti. Součástí kurzu je kvalitní on-line studijní opora v moderní on-line aplikaci, která je pro vás k dispozici zdarma 24 hodin, 7 dní v týdnu v průběhu celého studia. V aplikaci najdete texty, videa a audio-nahrávky.
 • Forma a místo výuky:
  10 dní (2 x 3 dny a 2 x 2 dny) = 80 hodin - synchronní (prezenční) výuka 56 h. je (prezenční výuka) věnováno rozvoji kompetencí kouče, nástrojům a technikám pro efektivní koučování, simulace - praktický trénink v triádách (skupiny studentů) 24 h. je (praktická výuka) věnováno praxi - koučování s reálnými klienty nebo peer skupiny studentů 5 dní = 40 hodin je vyhrazeno pro asynchronní (dálkovou) výuku (e-learning a samostudium) 1 den má 8 vyučovacích hodin. 45 min. - 1 hodina v prezenční výuce. 60 min. - 1 hodina v praktické výuce. Pro závěrečnou zkoušku je vyhrazen další 1 den. MÍSTO VÝUKY KURZU Pronájem školících místností a prostorů je v ceně kurzu. Ubytování, stravu a dopravu na místo si hradí účastník kurzu sám. V kalendářním roce se kurzy konají: 1 x ročně v Brně v Empowerment studiu na Jánská 8 (centrum města). Pro sebezkušenostní výuku je využíván park u hradu Špilberk (výuka cca. 2-3h./den). 1 x ročně v Praze, v rezidenci Hunger Wall na Malé Straně, Plaská 8, blízko parku Petřín, který je využíván pro sebezkušenostní výuku (2-3h./den). 1 x ročně se kurz koná mimo velká města, blízko přírody. Lokalita je vybírána na základě počtu přihlášek a s ohledem k dobré dojedenosti pro účastníky. Nejčastěji se pohybujeme v těchto lokalitách: - Jihomoravský kraj, statek Samsara - kraj Vysočina, Resort Sv. Kateřiny - Středočeský kraj, Paběnický mlýn - Středočeský kraj, Sv. Mikuláš zámek Kačina - České Švýcarsko, roubenky Doubice u Krásné Lípy Pro uzavřené skupiny se kurz koná i v zahraničí (Madeira - Portugalsko, Bali - Indonésie, Hawaii - USA). Neváhejte projevit svůj zájem. Při variantě ON-LINE (v případě nařízení vlády). SYNCHRONNÍ VÝUKA = výuka lektora se studenty v reálném čase 20 x 4 hod., obvykle 1x týdně 4 hod. v ÚT nebo ČT = 80 hodin Pokud jste skupina 3 osob a více, lze se domluvit na speciálních podmínkách = jiné místo konání, vlastní harmonogram, cena, atd. Je možné si domluvit i individuální výuku (vlastní harmonogram) pro 1 osobu. EMPOWERMENT STUDIO V BRNĚ:
 • Od koho se budu učit, kdo je lektorem?
  Ing. Soňa Staňková, DiS., PCC METODICKÁ GARANTKA, LEKTORKA VÝCVIKU MENTORKA A SUPERVIZORKA KOUČOVÁNÍ více o Soně ZDE aktivní členka ICF, PCC - certifikace ICF mentorka schválená v registru mentorů u ICF 10 let KOUČKA pro týmy a organizace 3 roky interní koučka v mezinárodní bance ​ 20 let LEKTORKA osobního rozvoje a leadershipu 9 let lektorka a mentorka v kurzech koučování 3 roky lektorka koučinku na Newton University ​ 8 let interně v mezinárodních korporacích 16 let CEO EMPOWERMENT Institutu 24 let PODNIKATELKA v několika organizacích 4 roky Prezidentka české pobočky Mezinárodní federace koučování ICF ​ AUTORKA koučovacího modelu em8POWER a transformačních programů 7 EP pro kouče, život a lídry s přes 1.200 hodin koučinku Vzdělání: 120 h. Koučink centrum s.r.o. - Akreditovaný externí profesionální kouč 64 hod. výcvik Supervize v koučování (5/22 - 2/23) Systémově-psychodynamický přístup, Diploma in Coach Supervision (ICBC) The International Centre for Business Coaching 360 h. sebezkušenostní výcvik Základy Eko Art Terapie u Eko Art Theraphy Institutu 60 h. sebezkušenostního výcviku v Deep Imagery - The Personal Totem Pole process, certifikovaný IIVR - International Institute of Visiualization Research 21 h. Procesově orientovaný přístup k tělesným symptomům a pohybu 21 h. POP, Budování autentických organizací – klíčové kompetence moci 102 h. Institut procesově orientované práce, Facilitace skupinových procesů 180 h. INTECO, akreditovaný výcvik v koučování 125 h. KVP, Výcvik v detekci psychodynamických skupinových procesů 64 hod. sebezkušenostního výcviku pro vlastní seberozvoj: Eligio Stephen Gallegos, PhD./USA: Deep Imagery - The Personal Totem Pole process 20 hod. na ČASK, Česká konference rodinných a systemických konstelací 32 hod. na PVŠPS: Rogerovský přístup ke klientovi, Gestalt, Fenomenologie a další _______________________________________________________________ Ing. Erika Falťanová, ACC ČLENKA ZKUŠEBNÍ KOMISE A SUPERVIZORKA členka ICF, ACC - certifikace ICF Absolvované akreditované výcviky vztahující se ke koučování: Co-Active Coaching (The Coach Training Institute, USA) 116 h. Solution Focused Brief Coaching (Solutionsurfers Switzerland) 28 h. TeamCoaching (Solutionsurfers, Switzerland) 14 h. Business Coaching College, Slovakia 84 h. Formální vzdělání: VŠE Bratislava, Fakulta managementu, Organizace a řízení podniků Ve výcviku je členkou zkušební komise a supervizorkou kompetencí v koučování. Pracuje online ve slovenštině, angličtině a maďarštině.
 • Jaké jsou vstupní podmínky?
  Vstupním předpokladem k přijetí do kurzu/výcviku jsou: - ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou - věk nad 18 let Pokud chcete výcvik ukončit profesní zkouškou (získat akreditační diplom o rekvalifikaci MŠMT nebo osvědčení o DVPP) je třeba před zahájením výcviku dodat" 1) motivační dopis na 1x A4 (důvody pro přihlášení do výcviku, očekávání). 2) Životopis. 3) Fotokopii nejvyššího dosaženého vzdělání (min. maturitní zkouška).
 • Jaké jsou podmínky pro úspěšné ukončení kurzu?
  Pro úspěšné ukončení výcviku a je třeba: - 80% docházka při synchronní výuce - 14 dní před konáním závěrečné zkoušky do své individ. on-line knihovny: 1) doložit koučovací praxi dodání seznamu 10 koučovacích schůzek s klienty 2) doručit kazuistiku vlastního koučování (popis 3 koučinků s 1 klientem) 3) příložit ke kazuistice - 1x audionahrávku koučovacího rozhovoru, který je předmětem kazuistiky - 1x doslovný přepis koučovacího rozhovoru v audionahrávce - složit závěrečnou zkoušku v den určený pořadatelem kurzu. Zkouška se koná prezenční formou. On-line verze je možná po předchozí domluvě s lektorem nebo v případě nařízení vydaných vládou. A) písemná zkouška (test znalostí o tématu koučování) B) ústní zkouška - obhajoba/prezentace vlastní kazuistiky o koučování V ceně výcviku je možnost zkoušku 3 x opakovat v termíny určené pořadatelem kurzu. Při opakování zkoušky frekventant dokládá k hodnocení znovu celé portfolio (tj. bod 2 - 3 = novou kazuistiku, novou audionahrávku a nový přepis audionahrávky koučování). Pokud potřebujete více času pro přípravu na zkoušku, lze si termín zkoušky po dohodě s garantem kurzu odložit na nejbližší možný termín, který je Institutem vypsán jako zkouškový. Přesun termínu pro závěrečnou zkoušku je zpoplatněn částkou 1.500 Kč. Pokud potřebujete individuální přístup, lze zkoušku absolvovat individuálně (jen vy a garant kurzu) exkluzivně Vámi vybraný den, za příplatek 4.000Kč.
 • Cena kurzu a co vše získám?
  Výcvik lze absolvovat ve 2 režimech: 1) 25.000 Kč za absolvování výcviku v případě seberozvoje (bez závěrečné zkoušky a vstupu do e-learnngu) 2) 50.000 Kč výcvik se závěrečnou zkouškou (Rekvalifikace MŠMT, nebo zkouška pro DVPP). Cena 50.000 Kč - výcvik se závěrečnou zkouškou - obsahuje: 120 hodin výuky (80 hod. synchronní/prezenční, 40 hod. asynchronní/e-learning) závěrečnou zkoušku v daném termínu (možnost 3 x opakovat) studijní materiály v digitální podobě vstup do e-learning prostředí (až 3 měsíce po ukončení studia) on-line aplikaci do mobilu zdarma se všemi studijními materiály možnost procvičovat koučink na reálných klientech EMPOWERMENT Institutu (Alumni absolventi výcviku, probono klienti Institutu) vstup do diskuzního Fóra - uzavřené studijní skupiny (FB, WhatsApp) individuální podporu od Soni Staňkové (zakladatelky Empowerment Institutu) během celého studia a týmu asistentů ve výcviku možnost pokračovat dál ve výcviku k mezinárodní zkoušce (výcvik akreditovaný u ICF). Cena 25.000 Kč - absolvování výcviku v případě seberozvoje - obsahuje: 80 hod. synchronní/prezenční výuky vstup do diskuzního Fóra - uzavřené studijní skupiny (FB, WhatsApp) individuální podporu od Soni Staňkové (zakladatelky Empowerment Institutu) během celého studia a týmu asistentů ve výcviku Cena neobsahuje: tisk studijních materiálů stravu, ubytování a dopravu účastníků na místo výcviku případný individuální termín pro závěrečnou zkoušku (3.000Kč), pokud se vám nehodí původní
 • Platba a storno podmínky:
  PLATEBNÍ PODMÍNKY: Jakmile nám odešlete přihlášku na kurz/výcvik, budeme vás kontaktovat a domluvíme se na podrobnostech včetně platebních podmínek, které pro vás budou dobré. Místo v kurzu vám bude rezervováno po uhrazení 50% částky kurzu, nejpozději do 30 dní před zahájením výcviku. Doplatek do 100% ceny je třeba uhradit nejpozději 14 dní před zahájením výcviku. Výcvik můžete platit až v 5 splátkách, na kterých se s námi předem domluvíte. Dodržováním platebního kalendáře si zajistíte pokračování v kurzu. Změní-li se u vás situace a potřebujete-li jinou splatnost nebo rozložení splátek i během výcviku, rádi vám vyjdeme vstříc. Výcvik lze platit kafeteria systémem z https://www.benefit-plus.eu a zde je jeho cena navýšená o 10 %. Výcvik je akreditovaný MŠMT (rekvalifikace) a DVPP (osvědčení): je osvobozený od DPH a můžete na něj tedy získat úhradu z dotací nebo EU projektů. STORNO PODMÍNKY: Zrušíte-li svou účast méně než 30 dní před zahájením výcviku, 50% záloha se nevrací. Můžete však svou účast převést na jinou osobu nebo jí přeložit na jiný běh kurzu (což lze učinit 1x a na základě objektivních důvodů jako je nemoc nebo tíživá osobní situace). Pokud dojde ze strany pořadatele během konání výcviku k změně předem stanovaných podmínek - změna místa konaní, změna termínů, změna lektorů bude Vám nabídnuta možnost z výcviku odstoupit s nárokem na vrácení reciproční části hodnoty výcviku. Rozhodnete-li se z výcviku vystoupit před jeho ukončením, respektujte prosím, že se nevrací kurzovné zpět. Při objektivních důvodech přerušení výcviku (nemoc) se lze dohodnout na absolvování výcviku v náhradních termínech, které však nejsou právně vymahatelné. Budou-li v průběhu výcviku vydána vládní nařízení znemožňující prezenční výuku, přesouvá se výuka do on-line prostředí ve stejných termínech jak byla plánovaná prezenční výuka.
FAQ
Soňa Staňková (PCC) . EMPOWERMENT Institut.jpg

Máte ještě nějaké otázky?

team@sonastankova.com

Nebo se pojďme 

na 30 min. on-line sejít.

PŘIHLÁŠKA

PŘIHLÁŠKA do LIVE YOURSELF
LIVE YOURSELF :: ŽIJ SE pro 2025 - registrace do 3.3.
LIVE YOURSELF :: ŽIJ SE pro 2025 - registrace do 3.3.
ZAČÍNÁME 12. 3. 25, registrace do 3.3. 25 nebo do naplnění míst. Do 28.2. platí promo cena programu 15.000Kč a obsahuje služby v hodnotě 29.470Kč, ušetříte tedy skoro 50 % .
Regisrace do programu otevřena
7 MĚSÍČNÍ ONLINE PROGRAM registrace do 3.3
Kde
online aplikace zdarma

„Podívej se hluboko do přírody a pak všechno lépe pochopíš.“
—  Albert Einstein — 

dovolte si vstoupit na 7 měsíční cestu, kde v sobě otevřete hlubokou přirozenost sebe sama a vyzvete sami sebe
k autentickému  ŽITÍ svého života. 
 

kde mysl, cítění, tělo a intuice jsou v souladu
Introduction page 5 (3).jpg
7 EP LIFE web_edited.png
7 EP LIFE web-3.png
bottom of page