top of page
Při pohledu na Pohled
CE_Level1_Color.png
tento 106h. výcvik /96h. výcvik + 10h. mentoring/
splňuje standardy definované ICF, stupeň Level 1

jde o program, kde je věda v souladu s přírodou a teorie provázená praxí

ověřená kvalita - EMPOWERMENT Institut je na trhu 18 let

kurz je veden u ICF certifikovanými kouči s dlouholetou praxí

emP.O.W.E.R.ment

14-10.png
14-11.png

Ve výcviku, kde získáváte jedinečnou metodiku modelu e m ♾ P.O.W.E.R. 
integrativní a holistický přístup zaměřený
na rozvoj spolupráce 4 základní psych. funkcí
myšlení, cítění, tělesnost a intuici. 


 

14-30.png
14-28.png

e m ♾ P.O.W.E.R.™

holistický

koučovací model vyvinutý během 18 let v Institutu

4 živly.png
14-27.png

E M O C E

symbolický jazyk, metafory

V O D A

Art.png

Rozvíjejte sebe a ostatní prostřednictvím opětovného spojení s přírodou, lidskou přirozeností jako cestou
k osobní změně a transformaci. 

I N T U I C E

vnitřní dialog, imaginace

O H E Ň

M Y S L

neurověda, stoicismus

V Z D U CH

T Ě L O

eko-psychologie, soma

Z E M Ě

empowerment coaching
14-30.png
CE_Level1_Color.png
96 h. kurz koučování pro profesionální kouče
+ 10h. mentoring s kouči s certifikací ACC, PCC (ICF)
dle mezinárodních standardů

kde mysl, cítění, tělo a intuice jsou v souladu

jsme tu 18 let a kurzy koučování vedeme 11 let
EKLUZIVITA  osobní přístup a komunita
° tento kurz se otevírá jen 1 - 3x za rok °
kurzy koučinku
naučit se koučovat

17 let tvoříme tu správnou esenci, která nejvíce podpoří individuální a organizační růst nebo změnu. Touto esencí je 

a s radostí vám jí nyní předáváme na výcviku koučování.

14-33.png

 

10 let koučka pro týmy a organizace

3 roky interní koučka v mezinárodní bance

20 let lektorka empowermentu

9 let lektorka a mentorka v koučování

přes 1.300 hodin koučinku

autorka koučovacího modelu em8POWER

16 let CEO EMPOWERMENT institutu

Prezidentka české pobočky ICF 2018 - 2022

členka ICF Global s certifikací PCC

METODICKÁ GARANTKA

KOUČKA A LEKTORKA

>> více o ING. SOŇA STAŇKOVÁ, DiS. <<

Soňa Staňková.png
14-12.png

CO  SE  VE  VÝCVIKU
přímo od koučů s certifikací ACC, PCC  (ICF
NAUČÍTE?
 

Muž procházky v přírodě
14-19.png
 • empowerment koučink, jeho zdroje a filozofické přístupy

 • rozdíl v koučování a jiných metodách 

 • role kouče a jeho základní nástroje

 • etika v koučování

 • koučovací model em8POWER

 • příprava kouče na koučink, 1. schůzka s klientem, uzavírání kontraktu

 • přítomnost a zdroje - posilování sebedůvěry a sebehodnoty

 • práce s výsledkovým rámcem - z problému se přeneseme do řešení

 • vizualizace a tvoření nových, žádoucích neuronových spojů

 • škálování - měření výsledků a posunu k cíli

 • kotvení v 5 smyslech - zapojení těla do procesu změny chování a přemýšlení

 • fáze P v koučovacím modelu em8POWER

 • koučink v přírodě a s přírodou - psych. funkce ZEMĚ ° smyslové/tělesné vnímání

 • art techniky - přírodní artefakt, tvoření s hmotou - kvalita STABILITA, BEZPEČÍ

14-13.png

Řídím se etickou praxí.

Ztělesňuji koučovací myšlenkové nastavení (coaching mindset).

JSEM PLNĚ TADY A TEĎ

JSEM STABILNÍ A UKOTVENÝ

VYTVÁŘÍM PROSTOR BEZPEČÍ A DŮVĚRY

VNÍMÁM  ZDROJE  V  PŘÍTOMNOSTI

MÉ TĚLO JE UKOTVENÉ

MÁM STABILNÍ ZÁKLADY

14-20.png
Přátelé u jezera
14-21.png
 • navazování vztahu - dodržování dohod

 • holistická všímavost - mysl, prožívání a chování klienta v procesu změny

 • mozek - jeho 3 systémy a vliv na přepis nefunkčních myšlenkových vzorců

 • bezpečí, experiment a výzva k akci 

 • komfortní a nekomfortní zóna v učení se

 • emoce a jejich využití v koučinku

 • flow a dancing in the moment

 • tělo, pohyb v koučování, koučink při chůzi

 • energie mysli a vliv mysli na vytváření vztahu

 • lingvistika a její vliv v koučovacím procesu a změně chování, přemýšlení a prožívání

 • 2. a další schůzka s klientem 

 • kreativní a projektivní techniky v koučování 

 • metafory, analogie, mýty a příběhy 

 • fáze O v koučovacím modelu em8POWER

 • koučink v přírodě a s přírodou - psych. funkce VODA °° emoce a prožívání

 • art techniky - akvarel, karty, příběhy pro kvalitu FLOW, KREATIVITA

14-14.png

Nastavuji a dodrŽuji dohody.

Buduji důvěru a bezpečí.

Zachovávám koučovací pozici

(přítomnost kouče).

JSEM FLEXIBILNÍ

OTEVÍRÁM MOŽNOSTI PRO TVOŘENÍ

UVOLŇUJI KREATIVITU

MYSL, EMOCE I TĚLO JSOU VE SPOLEČNÉM  FLOW

14-22.png
Přátelé v přírodě
14-23.png
 • základy efektivní komunikace - raport

 • verbální komunikace, lingvistika

 • neverbální komunikace, body language

 • emoční inteligence, empatie

 • aktivní naslouchání, kongruence a autenticita

 • aktivní naslouchání

 • zpětná vazba a zrcadlení - reflektování

 • vnitřní mapy pro vnímání světa a naše nastavení mindsetu (konstruktivismus)

 • hranice, jejich tvoření, udržování a proměna

 • bariéry v koučování

 • probuzení a aktivace vnitřní síly - zdrojů, potenciálu, hlubší úrovně kompetencí

 • imaginace a vnitřní dialogy

 • integrace nově objeveného potenicálu

 • ekosystém klienta, rámce přemýšlení

 • akční kroky a plány

 • rozhodovací modelypráce s prioritami

 • fáze W v koučovacím modelu em8POWER

 • koučink v přírodě a s přírodou - psych. funkce OHEŇ °°° intuice

 • art techniky - křídová NLP pyramida, deníky

Aktivně naslouchám.

Probouzím uvědomění.

KOMUNIKUJI VŠEMI SVÝMI SMYSLY

NASVĚCUJI KLIENTŮV POTENCIÁL

PODPORUJI  PROBUZENÍ  VNITŘNÍ SÍLY

INSPIRUJI  K ODVÁŽNÝM ZMĚNÁM

DŮVĚŘUJI SVÉ INTUICI

A VYUŽÍVÁM JÍ EFEKTIVNĚ

14-15.png
14-24.png
Procházky v přírodě

kultivace

 • vyhodnocování akčních plánů klienta

 • posun vpřed - zdroje, cesty, překážky 

 • ekosystém klienta - biofilie

 • konfirmace a její vliv na psychiku a koučování

 • oceňování a posilování svobody 

 • psychologie v koučování - osobnost, emoce, individualizace

 • motivace, energie a hybné síly podporující k akci a změně

 • překážky a síly zabraňující změně - stres a reakce na stres, obranné mechanismy

 • emoční křivka změny

 • 4 faktorová živlová osobnostní typologie 

 • fáze E v modelu em8POWER

 • koučink v přírodě a s přírodou - psych. funkce VZDUCH °°°° myšlení

 • art techniky - mandala, landart pro kvalitu INTEGRACE, MYŠLENÍ SRDCEM

Facilituji klientův růst.

RESPEKTUJI JAK KLIENT VNÍMÁ SVĚT.

PODPORUJI UVĚDOMENÍ JAKÉHO EKOSYSTÉMU JE KLIENT SOUČÁSTI.

PODPORUJI INTEGRACI VNITŘNÍCH SIL.

MYSLÍM I SRDCEM A

SPOUJI SE S NÍM SVÝM DECHEM

14-16.png

učení a RŮSTU

Spolupracovní prostor

mentoring  a  supervize

 • Součástí 1. - 4. modul je i vlastní sebepoznání podporující sebeuvědomění​ a reflexi kouče:

  • ​emoce kouče v koučovacím procesu a jejich zvládání

  • mindset kouče v koučovacím procesu a jeho tvarování 

 • průběžná rozvojová zpětná vazba na kompetence účastníka kurzu dle standardů ICF pro úroveň ACC. Od zkušených, certifikovaných a v registru ICF vedených mentorů:

  • 3h. individuální metoring k praxi studentů (online - synchronní)

  • 7h. skupinový mentoring k praxi studentů (fyzicky - synchronní)

Stávám se vědomým koučem,

aktivuji své mistrovství.

UVĚDOMUJI SI S JAKÝM MINDSETEM, EMOCEMI VSTUPUJI DO KOUČOVACÍHO PROCESU. JSEM LÍDREM SVÉHO VNITŘNÍHO SVĚTA. 

PRACUJI NA SVÝCH KOMPETENCÍCH

v úrovni Level 1 a vnitřním mistrovství

sebeREFLEXE

14-33.png

Chápete, že koučink je posilující, rozvojová metoda,

kde si řešení své situace hledá sám klient.

Jste připraveni opustit své "dobré rady", naučit se více naslouchat, klást otázky a vést druhé k uvědomění.

Máte od 1. dne výcviku odvahu zkoušet reálný koučink s ostatními studenty výcviku a klienty.

Jste ochotni učit se prostřednictvím sebezkušenosti

a zkoušet si koučink i sami na sobě.

Těšíte se na diskuze a sdílení ve skupině

s ostatními studenty výcviku a absolventy.

Jste otevření tomu, že se část výuky výcviku (2-3 h. denně) bude odehrávat venku, v otevřené přírodě.

Máte odvahu k sebepoznání vlastního

autentického koučovacího stylu.

Máte během 5 měsíců min. 20 hodin měsíčně

čas pro svůj seberozvoj.

check circle_edited.png
check circle_edited.png
check circle_edited.png
check circle_edited.png
check circle_edited.png
check circle_edited.png
check circle_edited.png
check circle_edited.png
coaching in nature
14-30.png

1. MODUL

+ 25 % z 5. modulu

1. měsíc

3 dny synchronní výuka

praktické procvičování

do dalšího měsíce

1 den samostudium

3 x úvodní schůzka s klientem

15.000 Kč

2. MODUL

+ 25 % z 5. modulu

2. měsíc

3 dny synchronní výuka

praktické procvičování

do dalšího měsíce

1 den samostudium

3 x koučink s klientem

15.000 Kč

3. MODUL

+ 25 % z 5. modulu

3. měsíc

2 dny synchronní výuka

praktické procvičování

do dalšího měsíce

1 den samostudium

3 x koučink s klientem

10.000 Kč

4. MODUL

+ 25 % z 5. modulu

4. měsíc

2 dny synchronní výuka

praktické procvičování

do dalšího měsíce

1 den samostudium

3 x koučink s klientem

10.000 Kč

závěrečná zkouška ° DIPLOM MŠMT ° 

PLATNÝ PRO ČR - AKREDITACE U MŚMT (REKVALIFIKACE) 

6. měsíc

Podmínky pro složení závěrečné zkoušky jsou uvedené v F&Q nebo se informujte na team@sonastankova.com.

zkouška je v ceně výcviku (50.000 Kč)

Svou účast ve výcviku zde můžete ukončit nebo (v případě úspěšného složení zkoušky) pokračovat dál v mentoringu a v přípravě na mezinárodní zkoušku definovanou ICF (Mezinárodní federace koučování) a ověřující kompetence profesionálního koučování  v úrovni Level 1

°  příprava na zkoušku v úrovni  LEVEL 1   °

MENTORING

 

pro přípravu k mezinárodní zkoušce

s certifikovaným koučem (ACC, PCC, MCC) a zároveň i se zkušeným mentorem z registru u ICF

2. - 12. měsíc

20 x koučink s klientem

3 h. individ. + 7 h. skupinový mentoring

15.000 Kč

VYHODNOCENÍ

 

praktických dovedností kouče dle kompetencí definovaných ICF na úrovni Level 1, díky jehož splnění můžete u ICF žádat o titul ACC

6. - 12. měsíc

1x audio nahrávka + přepis prokazující úroveň klíčových kompetencí kouče na Level 1

7.000 Kč

° DIPLOM °

dle akreditace výcviku u ICF NA LEVEL 1

DIPLOM JE PLATNÝ MEZINÁRODNĚ

Level 1, ICF.png
Level 1 - diplom.jpg
IMG_9014.jpeg

KOUČOVACÍ  PRAXE

+ MENTORING

Začnete koučovat už

v  1. modulu výcviku.

Provází vás zkušený mentor.

Image by Milena Trifonova

ON-LINE  ZÁZEMÍ

APLIKACE  ZDARMA

IMG_9061.jpeg

VĚDA  A  PŘÍRODA

V  SOULADU

Příroda je naší učebnou. setkáte se tam se svou autentičností a celistvostí.

JEDINÝ KURZ KOUČOVÁNÍ V ČR
S PŘÍSTUPEM

14-33.png
CE_Level1_Color.png

KURZ VEDENÝ
PROFESIONÁLNÍMI & 
CERTIFIKOVANÝMI KOUČI (ACC, PCC) S  PRAXÍ V OBORU

Koučink představuje důvěryhodný vztah, který napomáhá klientovi podniknout konkrétní kroky za účelem dosažení jeho vize, cílů, přání nebo změny.

Empowerment koučink je zajímavý také tím, že Kouč provází klienta v uvědomění jak jeho cíle a akční kroky mají vliv na prostředí, ve kterém žije - na jeho ekosystém.

výcvik koučování
14-30.png

Empowerment koučink pracuje s hybnými kvalitami  jako je vnitřní síla, motivace, hluboký potenciál a životní záměr.

Podporuje klienta v objevování všech těchto aspektů, vnitřních zdrojů a energií. Klientovi nabízí techniky propojující tělo, emoce, mysl a intuici. 

 

Klade důraz na integraci všeho, co ke klientovu životu patří a hlavně důvěru klienta sama v sebe a vlastní soběstačnost.

I have been attending a coaching training course lead by Soňa and I have to say it was unforgettable experience for me. She is very professional, creative and a great person. Learning with her was everything but NOT boring. She was always able to trasmit information and knowledge in a very understandable and practical way. I would definately recommend her courses to everyone who wants to work on his/her self-development.

0-6.jpeg

Kateřina Foretová

Consultant for Kentico Software

U Soni jsem absolvovala kurz "koučování empowermentem" a byla jsem nadmíru spokojená a jsem ráda, že jsem do toho šla. Navíc jsem jí zažila i jako koučku v přímém přenosu a její profesionální přístup protknutý normálností mě seděl a bavil a ráda jí doporučuju svým známým.

0-5.jpeg

Jana Bukvová

fundraiserka

Dívka v přírodě

jak kurzy probíhají

14-34.png

VÍCE O VÝCVIKU

 • Jaká je vize a cíl programu?
  Pilířem celého programu je EMPOWERMENT - zplnomocnění. Empowerment koučink pracuje s hybnými kvalitami jako je vnitřní síla, motivace, hluboký potenciál a životní záměr. Podporuje klienta v objevování všech těchto aspektů, vnitřních zdrojů a energií. Klientovi nabízí techniku propojující tělo, duši a mysl. Klade důraz na integraci všeho, co ke klientovi životu patří a hlavně důvěru klienta sama v sebe a vlastní soběstačnost. Empowerment koučink je zajímavý také tím, že má společensky odpovědný (CSR) přesah. Kouč provází klienta v uvědomění jak jeho cílů a akční kroky mají vliv na prostředí, ve kterém žije. EMPOWERMENT kouč pracuje integrativně a holisticky. Vnímá klienta a jeho životní příběh celistvě. Empowerment koučování je převážně eklektickým stylem koučování. Eklekticismus je způsob tvorby a práce, který čerpá z různých směru nebo z děl starších období a mísí je dohromady. Smyslem tohoto mísení v kurzu je vytvořit prostor pro vznik individuální ESENCE, tj. podpořit u každého účastníka individuální koučovací styl, který bude jemu vlastní a autentický a zároveň užitečný pro jeho typ klientů.
 • Komu je kurz určený?
  Kurz je vhodný pro všechny, kdo přichází do styku s ostatními lidmi ať již jako jejich vedoucí nebo podporovatelé. Díky jeho transformační esenci je vhodný i pro ty, kdo chtějí pracovat na svém osobnostním rozvoji více do hloubky a koncepčně. Kurz pro vás bude mít smysl, pokud: > se chcete stát PROFESIONÁLNÍM KOUČEM Výcvik je akreditovaný u MŠMT (rekvalifikační status) a DVPP. Po složení závěrečné zkoušky můžete vykonávat profesi kouč. Ve výcviku rozvíjíte kompetence koučů dle ICF - Mezinárodní federace koučování, která definuje nejvyšší kvalitu a etiku v profesionálním koučování. Kurz je také akreditovaný u ICF v režimu ACSTH. Pokud máte zájem o ukončení výcviku mezinárodní zkouškou a získat Osvědčení o absolvování dle standardů ACSTH, získejte více informací ZDE nebo na team@sonastankova.com > jste v roli MANAŽERA a LÍDRA Ve výcviku rozvinete svůj vnitřní leadership (vnitřní zdroje, motivace, pozitivní myšlení, EQ, správné zacílení a zaměření pozornosti) a techniky pro vedení skupin a týmů, které vedou k zplnomocnění. Nemusíte se nutně stát koučem, ale naučíte se využívat koučovací přístup jako formu dialogu. Techniky z koučování zařadíte do svého stylu vedení lidí. Získáte zplnomocňující styl pro vedení lidí - empowerment. > hledáte transformaci a OSOBNÍ ROZVOJ V kurzu se učíte koučovat přímo na svých vlastních pracovních a životních tématech. Ve výcviku je dán značný prostor na prohloubení vlastního sebeuvědomění a rozvoj sebereflexe. Má tedy charakter sebezkušenostního výcviku. Stáváte se koučem vlastního života a aktivně pracujete na svém rozvoji.
 • Cíle kurzu, co se v programu naučím?
  Nezískáváte jen baterii otázek, které se tvrdým tréninkem naučíte nazpaměť. Ve výcviku se učíte tvarovat svou vlastní COACHING MINDSET. Výcvik je tedy hlavně transformační cestou pro vás samotné a až následně pro vaše klienty, které budete koučovat. CÍLE KURZU: Těšit se můžete na to, že se naučíte: Techniky na probuzení důvěry a komunikační napojení s klientem. Základy živlové typologie osobnosti a aktivního naslouchání. Předpoklady a principy pro správné stanovení cílů. Jak pracovat s bariérami v dosahování cílů a snů. Efektivní kladení silných koučovacích otázek. Koučovací model em8POWER, který jsme vyvinuli v Empowerment Institutu. Kroky pro dobrou vizualizaci a tvarování budoucnosti. Metodiku na změnu emočních stavů a vzorců chování. Jak pracovat sami se sebou, rozvoj všímavosti a sebereflexe. Know-how pro úspěšnou praxi kouče. Celý kurz/výcvik je zaměřen na rozvoj kompetencí dle standardů definovaných ICF (Mezinárodní federace koučování). Je rozdělen do modulů, v kterých jsou rozvíjeny tyto kompetence: A. Základy 1. Řídí se etickou praxí 2. Ztělesňuje koučovací myšlenkové nastavení (couching mindset) B. Spoluvytváření vztahu 3. Nastavuje a dodržuje dohody 4. Buduje důvěru a bezpečí 5. Zachovává koučovací pozici (přítomnost kouče) C. Efektivní komunikace 6. Aktivní naslouchání 7. Probouzí uvědomění D. Kultivace učení a růstu 8. Facilituje klientův růst ______________________________________________ Kurz je také akreditovaný u ICF v režimu ACSTH. Pokud máte zájem o ukončení výcviku mezinárodní zkouškou a získat Osvědčení o absolvování dle standardů ACSTH, získejte více informací ZDE nebo na team@sonastankova.com ______________________________________________ Navíc je kurz rozšířen o další psychologické a sociálních aspekty, práci s tělem, emocemi a technikami pro vlastní sebepoznání a selfkoučink. Díky tomu se stává výcvik více integrativnějším a holističtěj