Věnuji se profesionálnímu koučování, lektorování, facilitaci a inspirativním přednáškám.

 

Jako transformační lídr podporuji empowerment v organizacích a jako kouč podpořím i vás osobně na cestě růstu.

Pojťe se naučit lépe rozumět sami sobě a lépe sami sebe vést životem. 

 

Probudíme vašich 7 vnitřních sil/energetických center

a získáte tím možnost plnit si své sny, žít dobrý a zdravý život. 

empowerment coaching & leadership

 

 

 

 

 

jako EMPOWERMENT průvodkyně s vámi podniknu cestu vaším 

self-leadershipem,

cestu k vnitřním zdrojům, vnitřní síle, celistvosti a harmonii. 

Naučíte se vnímat sebe a sami sebe vést. 

Efektivně pracovat tak, aby vám byla vaše síla a zdroje ku prospěchu. 

Vytvoříme spolu svobodný prostor pro růst a bytí, 

převezmete svůj život plně do svých rukou.

Získáte tím možnost plnit si své sny a žít dobrý a zdravý život

Yoga at Home

9LET

KOUČOVACÍ PRAXE

19 LET

LEKTORSKÉ PRAXE

21 LET

MANAŽERSKÉ PRAXE

1.100  HOD

VLASTNÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

“Nejdřív objev svou vnitřní krajinu 7 sil, pak pochopíš jak různorodá tato krajina může být u druhých lidí. Pomůže ti to lépe poznat jejich mysl a duši, lépe se propojíš s jejich srdcem."

— pro tebe —

“Skupiny mají svou vlastní esenci, sílu a dynamiku.  

Tepe v nich hodně srdcí a ty umí léčit nejen sebe navzájem, ale i celou společnost a dokonce i planetu."

— pro skupiny 

"Tvořme spolu a posilujme autenticitu, sílu a společenskou odpovědnost leaderů

ve všech organizacích,

kde je to jen možné."

— pro organizace 

“Cítím jako životní poslání předávat druhým lidem svůj životní příběh, propojovat se s ostatními

a tvořit společně další příběhy.

Tím se můžeme vzájemně inspirovat a podporovat růst vnitřních sil.”

— pro veřejnost 

 

jsem tu

 

 za Soňu mluví více než

 

   a příběhy  spokojených

klientů 

Soňa je naslouchajícím koučem i motivátorem, velmi dobře reflektujícím energii a dynamiku kolektivu. Její přístup, zaměřený na posilování schopností lidí pracovat v týmech a v týmech se zlepšovat a růst, byl výrazným přínosem pro utužování firemní kultury společnosti.

Ivana Olivová

poradce v oblasti Human Relations

Se Soňou jsem měl možnost absolvovat školení vedení týmů. Soňa ukázala energické vystupování se zaujetím pro věc a odbornou znalost problematiky. Co ji zdobilo bylo vcítění do potřeb jednotlivých školených a přizpůsobit tak školení, aby pomohlo všem účastníkům. Těším se na další případnou spolupráci

Michal Grossman

Kvados a.s.

A good teacher doesn't only teach skills or share knowledge but also influences students so that after they leave the classroom they think in a different way. Thank you for the informative training in building and leading an effective team. 

Andrzej Michnik

Senior Application Administrator

U Soni jsem absolvovala kurz "koučování empowermentem" a byla jsem nadmíru spokojená a jsem ráda, že jsem do toho šla. Navíc jsem jí zažila i jako koučku v přímém přenosu a její profesionální přístup protknutý normálností mě seděl a bavil a ráda jí doporučuju svým známým.

Jana Bukvová

fundraiserka

I have been attending a coaching training course lead by Soňa and I have to say it was unforgettable experience for me. She is very professional, creative and a great person. Learning with her was everything but NOT boring. She was always able to trasmit information and knowledge in a very understandable and practical way. I would definately recommend her courses to everyone who wants to work on his/her self-development.

Kateřina Foretová

Consultant for Kentico Software

Soňa is a real professional. She loves her job, which is obviousand that is why she gets the results!

Monika van der Ven

Social Worker

a její víra, hodnoty a spiritualita

a její sebeprojevení a autorská práce

a její cesta k lásce

a její flow a radost v životě

a její rodinné kořeny