top of page
Mountain Lake Reflection

EMPOWERMENT 

ZPLNOMOCNĚNÍ

Existuje mnoho cest, které vás dovedou k vašim cílům osobní nebo profesní cesty. Některé jsou přímé, jednoduché. A někdy je třeba na cestách zdolat překážky, výzvy a probudit v sobě svou hlubší sílu.

 

Někdy procházíme cestami sami, protože je to pro nás dobré, a na některých cestách je dobré mít s sebou průvodce. Ne proto, že by za nás kus cesty ušel on a nebo pro to, že by nám nesl naše zavazadla, ale prostě jen proto, že lidské sdílení příběhu a cest nás vzájemně posiluje.

 

Dobrý průvodce je ten, kdo s vámi slaví vaše úspěchy nejen dosaženého cíle, ale i samotné cesty, kterou jdete. Je s vámi, když se učíte z chyb, když experimentujete, překonáváte svou komfortní zónu a nebo se setkáváte se svými stíny.

 

Podporuje a motivuje vás na cestě sebepoznání a seberůstu

k otevření se svému

hlubokému potenciálu

a zdroji vnitřní síly uvnitř vás.

Pojďme se vydat na cestu, na které půjde o skutečné změny v životě! 

JAK SE ZÍSKÁVÁ ZPLNOMOCNĚNÍ?

Soňa Staňková.png
empower yourself.png

Empowerment je zaměřen na využití celkového potenciálu pracovníků. Cení se jejich nápady, energie, nadšení a znalostí. Empowerment vyžaduje prostředí důvěry, společné sdílení cílů, určitou volnost v rozhodování a zároveň vysokou míru odpovědnosti zmocněných pracovníků.

 

Přínosem pro organizace uplatňující přístup empowermentu je především:

> pracovníci se učí samostatně rozhodovat a tím se profesně rozvíjejí

> organizace se učí

> zmocnění je pro pracovníky motivační

> zmocnění obohacuje pracovní činnost

> rozhodovací hireargie založená na zmocnění je pokládána za flexibilnější

> rozhodnutí jsou přijímána rychleji, přímo na místě a se znalostí věc

VÝSLEDKY  VÝZKUMŮ

Empowerment je jeden ze čtyř modelů leadershipu, v němž lidé na základě sdíleného závazku dostávají důvěru, svobodu v rozhodování a jsou ochotni převzít zodpovědnost. Zaměstnanci dostávají prostor pro proaktivitu a samostatné zodpovědné chování. Sdílejí význam vize a hodnot firmy. Zaměstnanci, kteří cítí podporu EMPOWERMENTU se cítí šťastnější. Ve srovnání s nejméně šťastnými kolegy nejvíce šťastní zaměstnanci jsou tak výkonnější, inovativnější, kreativnější a efektivnější:

jsou o 40 % času více zaměření na úkol,

mají o 50 % silnější smysl pro dokončování věcí,

jsou o 58 % vstřícnější pomoci svým kolegům,

65 % času se cítí více nabití energií,

věří, že splní své pracovní cíle,

více navrhují nové nápady a upozorňují na problémy,

více věří, že využívají svůj potenciál,

věří, že mají pozitivní vliv na svět,

více by doporučili svého zaměstnavatele příteli.

Zdroj výzkumu: Happiness_Research_Institute

organizace

DŮVODY PROČ  ŘÍCT  
E M P O W E R M E N T U 
 Yes !

business ageles
týmy

Chcete získat stabilitu, pocit bezpečí a klidu a zažívat méně stresu v dnešním uspěchaném životě?

Láká vás umět se napojit na svou řeku radosti a kreativity, umět si užívat život?

Máte touhu konečně zapálit oheň  své sebedůvěry a sebehodnoty, profesně růst?

Chcete  umět vytvářet dobré vztahyžít v lásce a harmonii,  rozvíjet laskavost

Pomohlo by vám se naučit lépe komunikovat, být druhými dobře vyslyšen, sebeprojevit se?

Hledáte  svou vizi, životní směřování v profesním i osobním životě?

Vnímáte, že jste součástí něčeho vyššího, co vás přesahuje a máte chuť se s tím kontaktovat?

EMPOWERMENT Program
Fun-ico_aquarel-mix_logo01_black.png
silová zívřata.png
empower yourself.png
UVEĎ SVŮJ VNITŘNÍ SVĚT DO ROVNOVÁHY
                 A OVLIVNÍŠ TÍM ROVNOVÁHU 
SVĚTA KOLEM TEBE
vy osobně
14-12.png

Rozvíjejte sebe a ostatní prostřednictvím opětovného spojení s přírodou, lidskou přirozeností jako cestou
k osobní změně a transformaci.
EMPOWERMENT podporujeme těmito cestami

400.jpeg

Rád bych si popovídal s svých tématech a nechám si poradit od těch, kdo mému tématu rozumí.

MENTORING

KONZULTACE

AKTIVNÍ IMAGINACE

VŠÍMAVOST

Pomůže mi říct svůj životní příběh někomu, kdo mě nebude soudit a hodnotit. Oceňuji důvěrné a bezpečné prostředí a diskrétnost.

Nechám kouče, aby mi klad zvídavé otázky, díky tomu  si na řešení přijdu sám. To mě velmi posilní a změny jsou u mne trvalé.

Chci slyšet zpětnou vazbu a radu, co bych mohl dělat jinak od člověka, který má s podobnou situací vlastní zkušenost.

Jsem připraven spojit se se svou hlubokou silou a živostí. Jsem ochoten podívat se na všechny hluboké zdroje v sobě. Nechám se provázet do svých vnitřních hlubin duše a vstupuji do příběhu své vnitřní krajiny.

ARTETERAPIE

Chci zklidnit svou mysl a získat jasnější vhled do svého života díky mindfulness praxi

Zajímá mě jak řešit svou situaci prostřednictvím obrazů a jejich symbolů. Chci si dovolit expresivní vyjádření svých emocí.

NASLOUCHÁNÍ, SDÍLENÍ

ŠKOLENÍ, INSPIRACE

Chci se dozvědět informace, které potřebuji pro své sebepoznání a osobní nebo profesní růst. Jsem připraven si je i rovnou zkoušet a trénovat.

bottom of page