Bylinné oleje
120 hodinový kurz koučování

AKREDITOVANÝ EMPOWERMENT

NAUČ SE

KOUČOVAT A ZLEPŠUJ

ŽIVOTY OSTATNÍCH LIDÍ 

STAŇ SE

KOUČEM

SVÉHO ŽIVOTA

14 let tvoříme tu správnou esenci, která nejvíce podpoří individuální a organizační růst nebo změnu. Touto esencí je 

a s radostí vám jí nyní předáváme na výcviku koučování.

120 h. kurz koučování  ° AKREDITOVÁNO MŠMT °  7 let na trhu ° EKLUZIVITA osobní přístup a komunita
empowerment

zoom pátek 16 - 19:30

12. a 26. 2. 21

19. a 26. 3. 21

2., 16., 30. 4. 21

7., 14., 21., 28. 5. 21

+

zoom středa 16 - 19:30

10. a 24. 2. 21

24. a 31. 3. 21

7., 14., 21., 28. 4. 21

5. 5. 21

budou vypsány dle zájmu účastníků 

 1. modul - ZÁKLADY pro práci s klientem

2. modul - spoluvytváření VZTAHU

3. modul - efektivní KOMUNIKACE

4. modul - kultivace UČENÍ a RŮSTU

5. modul - selfkoučink a SEBEREFLEXE

0. modul - závěrečná zkouška

V PŘÍPADĚ LOCKDOWN BUDOU TERMÍNY
REALIZOVÁNY ONLINE NA PLATFORMĚ ZOOM

PŘI PLATBĚ 30 DNÍ PŘEDEM

* 1 osoba získává 1. - 5. modul zdarma,

doplácí si jen zkoušku

(pokud o ní má zájem)

sobota - neděle, 9 - 16:30

13. - 14. 2. 21

20. - 21. 3. 21

24. - 25. 4. 21

21. - 22. 5. 21

5. - 6. 6. 21

19. 6. 21

ING. SOŇA STAŇKOVÁ, ACC

ICF certifikovaný kouč

GARANTKA VÝCVIKU

V kurzu rozvíjíte kompetence kouče
dle zlatého standardu definovaného ICF

56 hod. >  prezenční

40 hod. >  distanční

24 hod. >  praxe

JEDINÝ KURZ KOUČOVÁNÍ V ČR S PŘÍSTUPEM EMPOWERMENT

KURZ VEDENÝ

PROFESIONÁLNÍMI & CERTIFIKOVANÝMI KOUČI

Koučink představuje důvěryhodný vztah, který napomáhá klientovi podniknout konkrétní kroky za účelem dosažení jeho vize, cílů, přání nebo změny.

Empowerment koučink pracuje s hybnými kvalitami  jako je vnitřní síla, motivace, hluboký potenciál a životní záměr. Podporuje klienta v objevování všech těchto aspektů, vnitřních zdrojů a energií. Klientovi nabízí techniky propojující tělo, duši a mysl. Klade důraz na integraci všeho, co ke klientovu životu patří a hlavně důvěru klienta sama v sebe a vlastní soběstačnost.

Empowerment koučink je zajímavý také tím, že má společensky odpovědný (CSR) přesah. Kouč provází klienta v uvědomění jak jeho cíle a akční kroky mají vliv na prostředí, v kterém žije. 

více o kurzu

Pro koho je kurz AKREDITOVANÝ EMPOWERMENT KOUČ vhodný?


Kurz je vhodný pro všechny, kdo přichází do styku s ostatními lidmi ať již jako jejich vedoucí nebo podporovatelé. Díky jeho transformační esenci je vhodný i pro ty, kdo chtějí pracovat na svém osobnostním rozvoji více do hloubky a koncepčně. Kurz pro vás bude mít smysl, pokud: > se chcete stát PROFESIONÁLNÍM KOUČEM Výcvik je akreditovaný u MŠMT a po složení závěrečné zkoušky můžete vykonávat profesi kouč. Ve výcviku rozvíjíte kompetence koučů dle ICF - Mezinárodní koučink federace, která definuje nejvyšší kvalitu a etiku v profesionálním koučování. > jste v roli MANAŽERA a LÍDRA Ve výcviku rozvinete svůj vnitřní leadership (vnitřní zdroje, motivace, pozitivní myšlení, EQ, správné zacílení a zaměření pozornosti) a techniky pro vedení skupin a týmů, které vedou k zplnomocnění. Techniky z koučování zařadíte do svého stylu vedení lidí. Získáte zplnomocňující styl pro vedení lidí - empowerment. > hledáte transformaci a OSOBNÍ ROZVOJ V kurzu se učíte koučovat přímo na svých vlastních pracovních a životních tématech. Ve výcviku je dán značný prostor na prohloubení vlastního sebeuvědomění a rozvoj sebereflexe. Má tedy charakter sebezkušenostního výcviku. Stáváte se koučem vlastního života a aktivně pracujete na svém rozvoji.
Program kurzu - co se naučím?


Nezískáváte jen baterii otázek, které se tvrdým tréninkem naučíte nazpaměť. Ve výcviku se učíte tvarovat svou vlastní COACHING MINDSET. Výcvik je tedy hlavně transformační cestou pro vás samotné a až následně pro vaše klienty, které budete koučovat. Těšit se můžete na to, že se naučíte: Techniky na probuzení důvěry a komunikační napojení s klientem. Základy živlové typologie osobnosti a aktivního naslouchání. Předpoklady a principy pro správné stanovení cílů. Jak pracovat s bariérami v dosahování cílů a snů. Efektivní kladení silných koučovacích otázek. Koučovací model POWER, který jsme vyvinuli v Empowerment Institutu. Kroky pro dobrou vizualizaci a tvarování budoucnosti. Metodiku na změnu emočních stavů a vzorců chování. Jak pracovat sami se sebou. Know-how pro úspěšnou praxi kouče. Celý kurz/výcvik je zaměřen na rozvoj kompetencí dle standardů definovaných ICF (Mezinárodní federace koučů) a právě probíhá také i jeho příprava na akreditační proces u ICF. Je rozdělen do 5 modulů, v kterých jsou trénovány koučovací dovednosti dle ICF: A. Základy 1. Řídí se etickou praxí 2. Ztělesňuje koučovací myšlenkové nastavení (couching mindset) B. Spoluvytváření vztahu 3. Nastavuje a dodržuje dohody 4. Buduje důvěru a bezpečí 5. Zachovává koučovací pozici (přítomnost kouče) C. Efektivní komunikace 6. Aktivní naslouchání 7. Probouzí uvědomění D. Kultivace učení a růstu 8. Facilituje klientův růst Navíc je kurz rozšířen o další psychologické a sociálních aspekty, práci s tělem, emocemi a technikami pro vlastní sebepoznání a selfkoučink. Díky tomu se stává výcvik více i ntegrativnějším a holističtější pro transformační práci s klientem. Integrativní a holistický přístup je hlavním pilířem celého kurzu. Empowerment koučování je převážně eklektickým stylem koučování. Eklekticismus je způsob tvorby a práce, který čerpá z jiných vzorů a směru nebo z děl starších období a mísí je dohromady. Smyslem tohoto mísení v kurzu je vytvořit prostor pro vznik individuální ESENCE, tj. podpořit u každého účastníka individuální koučovací styl, který bude jemu vlastní a autentický a zároveň užitečný pro jeho typ klientů. Účastníci kurzu čerpají pro získání své indivdiuální esence eklektickým způsobem, například z těchto souhrnů teorií, škol a praktických postupů:

 • neurovědy, neuroplasticita
 • psychosomatika, biochemické procesy v těle, bioenergetika
 • systémové vědy a systemika, konstruktivismus
 • NLP - neurolingvistické programování
 • Ericksonovský přístup ke koučování
 • Gestalt přístup
 • PCA - humanistický směr Carla Rogerse
 • POP - procesově orientovaná práce
 • Mindfulness koučování
Jak to na kurzu probíhá?


Každý modul je tématicky zaměřen na oblasti a techniky, které si můžete postupně osvojovat procvičováním s dalšími účastníky kurzu nebo klienty EMPOWERMENT Institutu. Teorie tvoří 25 % časové dotace kurzu. Budete se hlavně učit formou zážitkové pedagogiky. Většinová část výcviku je věnována procvičování kladení otázek, technik nebo nástrojů. To se děje v tzv. triádách (skupinka 3 účastníků kurzu). Mezi jednotlivými moduly je dostatek času pro další osovojení koučovacích technik - trénujeme v tzv. peer skupinách (skupina účastníků kurzu procvičuje své dovednosti i mimo kurz s přidělenými klienty). Ve výcviku si koučování zkoušíte přímo na svých vlastních, reálných, životních nebo pracovních tématech - stáváte se tak KOUČEM SVÉHO VLASTNÍHO ŽIVOTA. Výcvik také obsahuje 5. modul, který je sebezkušenostní a jeho smyslem je prohloubení vlastního sebepoznání kouče a uvědomění si naší motivace, vnitřních zdrojů a překážek. Podíváme se spolu i na to, jak nám toto sebeuvědomění může pomoci nebo naopak bránit při práci kouče. Součástí kurzu je kvalitní online studijní opora.
Od koho se budu učit, kdo je lektorem?


Ing. Soňa Staňková, DiS., ACC METODICKÁ GARANTKA A LEKTORKA VÝCVIKU Certifikovaná koučka ICF Absolvované akreditované výcviky vztahující se ke koučování:

 • 21h. Procesově orientovaný přístup k tělesným symptomům a pohybu
 • 21h. POP, Budování autentických organizací – klíčové kompetence moci
 • 102h. Institut procesově orientované práce, Facilitace skupinových procesů
 • 180h. INTECO, akreditovaný výcvik v koučování
 • 125h. KVP, Výcvik v detekci psychodynamických skupinových procesů
 • 120h. Koučink centrum s.r.o. - Akreditovaný externí profesionální kouč
FF Univerzita Palackého, Olomouc | obor Sociologie - Andragogika v profilaci na personální management PEF na ČZU Praha | obor Veřejná správa - Hospodářská politika a správa Délka koučovací praxe: 9 let Počet odkoučovaných hodin: přes 640 hodin Specializace a zaměření: empowerment/zplnomocňující koučink Přínos pro klienta: Integrativní přístup v koučování s celostním pohledem (mysl, tělo a duše). Ing. Lenka Gračková, MBA, ACC ČLENKA ZKUŠEBNÍ KOMISE A SUPERVIZORKA Certifikovaná koučka ICF Lenka koučuje 6 let především v Belgii. Je autorkou koučovacího nástroje REALISER, který pomáhá zvážit, naplánovat a realizovat kroky potřebné pro provedení pozitivních změn. Je vhodný pro řešení konfliktů, zvládání nových komplexních situací a osvojení nových dovedností. Mohli jste jí potkat i na mezinárodní konferenci o koučování Converge, kde vedla pro ostatní kouče inspirativní přednášku na téma "The Rising Power of Self-management". Ve výcviku je členkou zkušební komise a supervizorkou kompetencí v koučování. Pracuje online v češtině, angličtině a francouzštině. https://realiser.be/ Motto: Když to nemůžeš změnit, změň svůj postoj. Maya Angelou. Ing. Erika Falťanová, ACC ČLENKA ZKUŠEBNÍ KOMISE A SUPERVIZORKA Certifikovaná koučka ICF

Absolvované akreditované výcviky vztahující se ke koučování:

 • Co-Active Coaching (The Coach Training Institute, USA) 116 h.

 • Solution Focused Brief Coaching (Solutionsurfers Switzerland) 28 h.

 • TeamCoaching (Solutionsurfers, Switzerland) 14 h.

 • Business Coaching College, Slovakia 84 h.

Formální vzdělání:

VŠE Bratislava, Fakulta managementu, Organizace a řízení podniků

Ve výcviku je členkou zkušební komise a supervizorkou kompetencí v koučování.

Pracuje online ve slovenštině, angličtině a maďarštině.

Ing., et Mgr. Irena Konečná LEKTORKA VÝCVIKU - TÉMA PSYCHOLOGIE Irena je prorektorkou pro vzdělávání a pedagogickou činnost na Vysoké škole aplikované psychologie, s.r.o. Psychologii vystudovala na Karlově univerzitě v Praze a zároveň má i VŠ ekonomické vzdělání v Jindřichově Hradci. Sama o sobě říká:
"Nacházet nové cesty, objevovat nové možnosti a učit se, to dává mému životu směr a přináší mi radost. Rozvoj lidí je moje srdcová záležitost. Věnuji se mu víc jak 10 let a stále ráda. Mám výcvik v systemických terapiích a také gestalt terapii. Před dráhou lektorky a koučky jsem pracovala v HR. Mou poslední pozicí bylo vedení týmu vzdělávání pro Tesco. Pracovala jsem s klienty, jako jsou Tesco, Gumotex, DNS, a.s." Motto: Zjisti, co funguje a dělej to častěji. Steve de Shazer
Jaké jsou vstupní podmínky?


Vstupním předpokladem k přijetí do kurzu/výcviku jsou: - ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou - věk nad 18 let Pokud chcete výcvik ukončit profesionální zkouškou (získat akreditační diplom o rekvalifikaci MŠMT) je třeba dodat i motivační dopis na 1x A4 (CV, důvody pro přihlášení do výcviku, očekávání).
Jaké jsou podmínky pro úspěšné ukončení kurzu?


Úspěšně lze kurz/výcvik ukončit: I. Osvědčením o absolvování studia - 80 % docházka na výcvik - obhájení vlastní kazuistiky = popis vlastního koučování nebo dodání seznamu 10 koučovacích schůzek s klienty II. Akreditačním diplomem (MŠMT), rekvalifikace profese KOUČ - 80 % docházka na výcvik - 14 dní před konáním závěrečné zkoušky dodat: - doložit koučovací praxi dodání seznamu 10 koučovacích schůzek s klienty - kazuistiku (prezentaci) vlastního koučování (s 1 klientem min. 3 schůzky) - přílohou kazuistiky (prezentace) je - 1x audionahrávka koučovacího rozhovoru, který je předmětem kazuistiky - 1x doslovný přepis tohoto rozhovoru - složit závěrečnou/rekvalifikační zkoušku A) písemná zkouška (test znalostí o tématu koučování) B) ústní zkouška - obhajoba/prezentace vlastní kazuistiky o koučování Na závěrečnou zkoušku je ve výcviku vyhrazen 1 den. V ceně zkoušky (20.000Kč) je možnost jí 3 x opakovat.
Platba a storno podmínky:


Jakmile nám odešlete přihlášku na kuz/výcviku, budeme vás kontaktovat a domluvíme se na platebních podmínkách, které pro vás budou dobré.

 • Standardně je třeba zaplatit 50 % částky do 30 dní před zahájením výcviku.
 • Zrušíte-li svou účast méně než 30 dní před zahájením výcviku tak se 50% záloha nevrací.
 • Doplatek do 100 % ceny je třeba uhradit nejpozději 7 dní před zahájením výcviku.
Výcvik můžete platit až v 5 splátkách, na kterých se s námi předem domluvíte. Změní-li se u vás situace a potřebujete-li jinou splatnost nebo rozložení splátek i během výcviku, rádi vám vyjdeme vstříc. Potřebujete-li jinou splatnost nebo rozložení splátek i během výcviku, rádi vám vyjdeme vstříc. Výcvik je akreditovaný MŠMT, můžete na něj tedy získat úhradu z dotací nebo EU projektů. Rozhodnete-li se z výcviku vystoupit před jeho ukončením, respektujte prosím, že se nevrací kurzovné zpět. Při objektivních důvodech přerušení výcviku se však určitě individuálně domluvíme na náhradních termínech.
Cena kurzu a co vše získám?


Cena kurzu/výcviku je složená:

 • 25.000 Kč za absolvování výcviku (ukončeno Osvědčením o účasti)
 • 20.000 Kč za závěrečnou zkoušku (Rekvalifikační diplom MŠMT pro profesi kouč).
Pokud nemáte zájem vykonávat profesi kouč a skládat zkoušku, nemusíte tuto částku platit. Cena 45.000 Kč obsahuje:
 • 120 hodin výuky + 8 hodin závěrečné zkoušky (možnost 3x opakovat)
 • 4x skripta/work booky v elektronické formě pro výuku na výcviku
 • 4x skripta/study book v elektronické formě pro samostudium
 • možnost procvičovat koučink na reálných klientech EMPOWERMENT Institutu
 • vstup do on-line studia
 • vstup do diskuzního Fóra - uzavřené studijní skupiny
 • malé občerstvení během výuky
Cena je osvobozená od DPH. Cena neobsahuje: stravu, ubytování a dopravu účastníků na místo výcviku.
Harmonogram a místo výuky:


Kurz obsahuje 5 modulů z toho: 10 dní (2 x 5 dní) = 80 hodin

 • 56h. je čisté prezenční výuky 5 x 1,5 dne v rámci které probíhají i praktické tréninky v triádách (skupiny studentů)
 • 24h. je věnováno praxi - koučování s reálnými klienty nebo peer skupiny
5 dní = 40 hodin je vyhrazeno pro dálkovou výuku (online a samostudium) 1 den má 8 vyučovacích hodin. 45 min - 1 hodina v prezenční výuce. 60 min. - 1 hodina v praktické výuce. Pro zkoušku je vyhrazen další 1 den (8 hod.). Kurz se koná v Brně v Empowerment studiu na Jánská 447/8 (centrum města). Dle zájmu účastníků se kurz koná i v jiných městech nebo i zahraničí. Je možné si domluvit i individuální výuku (vlastní harmonogram) pro 1 osobu. Pokud jste skupina více než 3 osob, lze se domluvit na speciálních podmínkách = jiné místo konání, vlastní harmonogram, atd.

I have been attending a coaching training course lead by Soňa and I have to say it was unforgettable experience for me. She is very professional, creative and a great person. Learning with her was everything but NOT boring. She was always able to trasmit information and knowledge in a very understandable and practical way. I would definately recommend her courses to everyone who wants to work on his/her self-development.

Kateřina Foretová

Consultant for Kentico Software

U Soni jsem absolvovala kurz "koučování empowermentem" a byla jsem nadmíru spokojená a jsem ráda, že jsem do toho šla. Navíc jsem jí zažila i jako koučku v přímém přenosu a její profesionální přístup protknutý normálností mě seděl a bavil a ráda jí doporučuju svým známým.

Jana Bukvová

fundraiserka

JE  VÝHODNÉ  INVESTOVAT  DO  SVÉHO ROZVOJE?

Obvyklá cena za profesionální koučink je minimálně 2.500 Kč/1h.

Ve 120 hod. kurzu/výcviku zažijete koučink na vlastní kůži minimálně v 50 hodinách, což je pro vás hodnota   125.000 Kč

cena kurzu/výcviku 1. - 5. modul je

  25.000 Kč

 

cena nepovinné závěrečné zkoušky je

  20.000 Kč

kurz je osvobozen od DPH = cena je konečná

ANO → kurz lze u nás platit i prostřednictvím kafeterie → BENEFIT  PLUS

 
arrow&v

vyberte z možností (rozbalte)

arrow&v

vyberte z možností (rozbalte)

arrow&v

vyberte z možností (rozbalte)

arrow&v

vyberte z možností (rozbalte)

REZERVOVAT SI MÍSTO 

2006 - 2021 ©

 

EMPOWERMENT INSTITUT

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Pinterest

Ing. Soňa Staňková, DiS., ACC

EMPOWERMENT Institut s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

pošta: Jánská 447/8, 602 00 Brno

 +420 774 981 730 |  e-institut@sonastankova.com

DIČ: CZ 276 94 020

účet: 3222536349/0800

schránka: yytdtbv

GDPR