Bylinné oleje
120 hodinový kurz koučování

AKREDITOVANÝ EMPOWERMENT

NAUČ SE

KOUČOVAT A ZLEPŠUJ

ŽIVOTY OSTATNÍCH LIDÍ 

STAŇ SE

KOUČEM

SVÉHO ŽIVOTA

14 let tvoříme tu správnou esenci, která nejvíce podpoří individuální a organizační růst nebo změnu. Touto esencí je 

a s radostí vám jí nyní předáváme na výcviku koučování.

120 hodinový kurz koučování  ° AKREDITOVÁNO MŠMT °  6 let na trhu ° EKLUZIVITA - max. 2 běhy za rok
empowerment

* 1 osoba získává 1. - 5. modul zdarma,

doplácí se jen zkouška

(pokud o ní máte zájem)

 1. modul - ZÁKLADY pro práci s klientem

2. modul - spoluvytváření VZTAHU

3. modul - efektivní KOMUNIKACE

4. modul - kultivace UČENÍ a RŮSTU

5. modul - selfkoučink a SEBEREFLEXE

0. modul - závěrečná zkouška

V kurzu rozvíjíte kompetence kouče dle zlatého standardu definovaného
ICF - Mezinárodní  federace pro koučování

56 hod. >  prezenční

40 hod. >  distanční

24 hod. >  praxe

po  -   út

27. - 28. 7. 20 

24. - 25. 8. 20

29. - 30. 9. 20

19. - 20. 10. 20

23. - 24. 11. 20

14. 12. 20

ING. SOŇA STAŇKOVÁ, ACC

certifikovaná profesionální koučka

GARANT VÝCVIKU

JEDINÝ KURZ KOUČOVÁNÍ V ČR S PŘÍSTUPEM EMPOWERMENT

KURZ VEDENÝ

PROFESIONÁLNÍMI & CERTIFIKOVANÝMI KOUČI

Pro koho je kurz AKREDITOVANÝ EMPOWERMENT KOUČ vhodný?


Kurz je vhodný pro všechny, kdo přichází do styku s ostatními lidmi ať již jako jejich vedoucí nebo podporovatelé. Díky jeho transformační esenci je vhodný i pro ty, kdo chtějí pracovat na svém osobnostním rozvoji více do hloubky a koncepčně. Kurz pro vás bude mít smysl, pokud: > se chcete stát PROFESIONÁLNÍM KOUČEM Výcvik je akreditovaný u MŠMT a po složení závěrečné zkoušky můžete vykonávat profesi kouč. Ve výcviku rozvíjíte kompetence koučů dle ICF - Mezinárodní koučink federace, která definuje nejvyšší kvalitu a etiku v profesionálním koučování. > jste v roli MANAŽERA a LÍDRA Ve výcviku rozvinete svůj vnitřní leadership (vnitřní zdroje, motivace, pozitivní myšlení, EQ, správné zacílení a zaměření pozornosti) a techniky pro vedení skupin a týmů, které vedou k zplnomocnění. Techniky z koučování zařadíte do svého stylu vedení lidí. Získáte zplnomocňující styl pro vedení lidí - empowerment. > hledáte transformaci a OSOBNÍ ROZVOJ V kurzu se učíte koučovat přímo na svých vlastních pracovních a životních tématech. Ve výcviku je dán značný prostor na prohloubení vlastního sebeuvědomění a rozvoj sebereflexe. Má tedy charakter sebezkušenostního výcviku. Stáváte se koučem vlastního života a aktivně pracujete na svém rozvoji.
Program kurzu - co se naučím?


Nezískáváte jen baterii otázek, které se tvrdým tréninkem naučíte nazpaměť. Ve výcviku se učíte tvarovat svou vlastní COACHING MINDSET. Výcvik je tedy hlavně transformační cestou pro vás samotné a až následně pro vaše klienty, které budete koučovat. Těšit se můžete na to, že se naučíte: Techniky na probuzení důvěry a komunikační napojení s klientem. Základy živlové typologie osobnosti a aktivního naslouchání. Předpoklady a principy pro správné stanovení cílů. Jak pracovat s bariérami v dosahování cílů a snů. Efektivní kladení silných koučovacích otázek v modelu GROW. Koučovací model POWER, který jsme vyvinuli v Empowerment Institutu. Kroky pro dobrou vizualizaci a tvarování budoucnosti. Metodiku na změnu emočních stavů a vzorců chování. Jak pracovat sami se sebou. Know-how pro úspěšnou praxi kouče. Celý kurz/výcvik je zaměřen na rozvoj kompetencí dle standardů definovaných ICF (Mezinárodní federace koučů) a právě probíhá také i jeho příprava na akreditační proces u ICF. Je rozdělen do 4 modulů, v kterých jsou trénovány koučovací dovednosti dle ICF: A. Základy 1. Řídí se etickou praxí 2. Ztělesňuje koučovací myšlenkové nastavení (couching mindset) B. Spoluvytváření vztahu 3. Nastavuje a dodržuje dohody 4. Buduje důvěru a bezpečí 5. Zachovává koučovací pozici (přítomnost kouče) C. Efektivní komunikace 6. Aktivní naslouchání 7. Probouzí uvědomění D. Kultivace učení a růstu 8. Facilituje klientův růst Navíc je kurz rozšířen o další psychologické a sociálních aspekty, práci s tělem, emocemi a technikami pro vlastní sebepoznání a selfkoučink. Díky tomu se stává výcvik více i ntegrativnějším a holističtější pro transformační práci s klientem. Integrativní a holistický přístup je hlavním pilířem celého kurzu. Empowerment koučování je převážně eklektickým stylem koučování. Eklekticismus je způsob tvorby a práce, který čerpá z jiných vzorů a směru nebo z děl starších období a mísí je dohromady. Smyslem tohoto mísení v kurzu je vytvořit prostor pro vznik individuální ESENCE, tj. podpořit u každého účastníka individuální koučovací styl, který bude jemu vlastní a autentický a zároveň užitečný pro jeho typ klientů. Účastníci kurzu čerpají pro získání své indivdiuální esence eklektickým způsobem, například z těchto souhrnů teorií, škol a praktických postupů:

 • neurovědy, neuroplasticita
 • psychosomatika, biochemické procesy v těle, bioenergetika
 • systémové vědy a systemika, konstruktivismus
 • NLP - neurolingvistické programování
 • Ericksonovský přístup ke koučování
 • Gestalt přístup
 • PCA - humanistický směr Carla Rogerse
 • POP - procesově orientovaná práce
 • Mindfulness koučování
Jak to na kurzu probíhá?


Kurz je 120 hodinový a je složen z 10 prezenčních dní (8h./den), 2 dní online/samostudia a 3 dní reálné praxe s klienty. Je rozdělený do 4 modulů. Každý modul je tématicky zaměřen na oblasti a techniky, které si můžete postupně osvojovat procvičováním s dalšími účastníky kurzu nebo klienty 5,5 HR. Teorie tvoří 25 % časové dotace kurzu. Budete se hlavně učit formou zážitkové pedagogiky. Většinová část výcviku je věnována procvičování kladení otázek, technik nebo nástrojů. To se děje v tzv. triádách (skupinka 3 účastníků kurzu). Mezi jednotlivými moduly je dostatek času pro další osovojení koučovacích technik - trénujeme v tzv. peer skupinách (skupina účastníků kurzu procvičuje své dovednosti i mimo kurz s přidělenými klienty). Ve výcviku si koučování zkoušíte přímo na svých vlastních, reálných, životních nebo pracovních tématech - stáváte se tak KOUČEM SVÉHO VLASTNÍHO ŽIVOTA. Výcvik také obsahuje 5. modul, který je sebezkušenostní a jeho smyslem je prohloubení vlastního sebepoznání kouče a uvědomění si naší motivace, vnitřních zdrojů a překážek. Podíváme se spolu i na to, jak nám toto sebeuvědomění může pomoci nebo naopak bránit při práci kouče. Součástí kurzu je kvalitní studijní opora:

 • 4x studijní sešit
 • 4x pracovní sešit
Od koho se budu učit, kdo je lektorem?


Ing. Soňa Staňková, DiS., ACC METODICKÁ GARANTKA A LEKTORKA VÝCVIKU Profesionální certifikovaná koučka - ICF Absolvované akreditované výcviky vztahující se ke koučování:

 • 21h. Procesově orientovaný přístup k tělesným symptomům a pohybu
 • 21h. POP, Budování autentických organizací – klíčové kompetence moci
 • 102h. Institut procesově orientované práce, Facilitace skupinových procesů
 • 180h. INTECO, akreditovaný výcvik v koučování
 • 125h. KVP, Výcvik v detekci psychodynamických skupinových procesů
 • 120h. Koučink centrum s.r.o. - Akreditovaný externí profesionální kouč
FF Univerzita Palackého, Olomouc | obor Sociologie - Andragogika v profilaci na personální management PEF na ČZU Praha | obor Veřejná správa - Hospodářská politika a správa Délka koučovací praxe: 9 let Počet odkoučovaných hodin: přes 640 hodin Specializace a zaměření: empowerment/zplnomocňující koučink Přínos pro klienta: Integrativní přístup v koučování s celostním pohledem (mysl, tělo a duše). Ing. Lenka Gračková, MBA, ACC ČLENKA ZKUŠEBNÍ KOMISE A SUPERVIZORKA Profesionální certifikovaná koučka - ICF Lenka koučuje 6 let především v Belgii. Je autorkou koučovacího nástroje REALISER, který pomáhá zvážit, naplánovat a realizovat kroky potřebné pro provedení pozitivních změn. Je vhodný pro řešení konfliktů, zvládání nových komplexních situací a osvojení nových dovedností. Mohli jste jí potkat i na mezinárodní konferenci o koučování Converge, kde vedla pro ostatní kouče inspirativní přednášku na téma "The Rising Power of Self-management". Ve výcviku je členkou zkušební komise a supervizorkou kompetencí v koučování. Pracuje online v češtině, angličtině a francouzštině. https://realiser.be/ Motto: Když to nemůžeš změnit, změň svůj postoj. Maya Angelou. Ing. Erika Falťanová, ACC ČLENKA ZKUŠEBNÍ KOMISE A SUPERVIZORKA Profesionální certifikovaná koučka - ICF

Absolvované akreditované výcviky vztahující se ke koučování:

 • Co-Active Coaching (The Coach Training Institute, USA) 116 h.

 • Solution Focused Brief Coaching (Solutionsurfers Switzerland) 28 h.

 • TeamCoaching (Solutionsurfers, Switzerland) 14 h.

 • Business Coaching College, Slovakia 84 h.

Formální vzdělání:

VŠE Bratislava, Fakulta managementu, Organizace a řízení podniků

Ve výcviku je členkou zkušební komise a supervizorkou kompetencí v koučování.

Pracuje online ve slovenštině, angličtině a maďarštině.

Ing., et Mgr. Irena Konečná LEKTORKA VÝCVIKU - TÉMA PSYCHOLOGIE Irena je prorektorkou pro vzdělávání a pedagogickou činnost na Vysoké škole aplikované psychologie, s.r.o. Psychologii vystudovala na Karlově univerzitě v Praze a zároveň má i VŠ ekonomické vzdělání v Jindřichově Hradci. Sama o sobě říká:
"Nacházet nové cesty, objevovat nové možnosti a učit se, to dává mému životu směr a přináší mi radost. Rozvoj lidí je moje srdcová záležitost. Věnuji se mu víc jak 10 let a stále ráda. Mám výcvik v systemických terapiích a také gestalt terapii. Před dráhou lektorky a koučky jsem pracovala v HR. Mou poslední pozicí bylo vedení týmu vzdělávání pro Tesco. Pracovala jsem s klienty, jako jsou Tesco, Gumotex, DNS, a.s." Motto: Zjisti, co funguje a dělej to častěji. Steve de Shazer
Jaké jsou vstupní podmínky?


Vstupním předpokladem k přijetí do kurzu/výcviku jsou: - ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou - věk nad 18 let Pokud chcete výcvik ukončit profesionální zkouškou (získat akreditační diplom o rekvalifikaci MŠMT) je třeba dodat i motivační dopis na 1x A4 (CV, důvody pro přihlášení do výcviku, očekávání).
Jaké jsou podmínky pro úspěšné ukončení kurzu?


Úspěšně lze kurz/výcvik ukončit: I. Osvědčením o absolvování studia - 80 % docházka na výcvik - obhájení vlastní kazuistiky = popis vlastního koučování II. Akreditačním diplomem (MŠMT), profese KOUČ - 80 % docházka na výcvik - na závěr výcviku dodat kazuistiku vlastního koučování A) písemná zkouška (test znalostí o tématu koučování) B) ústní zkouška - obhajoba vlastní kazuistiky o koučování - praktické předvedení koučování (účastník kurzu dodá audionahrávku svého koučování nebo koučuje přímo v den závěrečné zkoušky) Na akreditační zkoušku je ve výcviku vyhrazen 1 den. V ceně zkoušky (20.000Kč) je možnost jí 3 x opakovat.
Platba a storno podmínky:


Jakmile nám odešlete přihlášku na kuz/výcviku, budeme vás kontaktovat a domluvíme se na platebních podmínkách, které pro vás budou dobré.

 • Standardně je třeba zaplatit 50 % částky do 30 dní před zahájením výcviku.
 • Zrušíte-li svou účast méně než 30 dní před zahájením výcviku tak se 50% záloha nevrací.
 • Doplatek do 100 % ceny je třeba uhradit nejpozději 7 dní před zahájením výcviku.
Výcvik můžete platit až v 5 splátkách, na kterých se s námi předem domluvíte. Změní-li se u vás situace a potřebujete-li jinou splatnost nebo rozložení splátek i během výcviku, rádi vám vyjdeme vstříc. Výcvik je akreditovaný MŠMT, můžete na něj tedy získat úhradu z dotací nebo EU projektů. Potřebujete-li jinou splatnost nebo rozložení splátek i během výcviku, rádi vám vyjdeme vstříc. Rozhodnete-li se z výcviku vystoupit před jeho ukončením, respektujte prosím, že se nevrací kurzovné zpět. Při objektivních důvodech přerušení výcviku se však určitě individuálně domluvíme na náhradních termínech.
Cena kurzu a co vše získám?


Cena kurzu/výcviku je složená:

 • 25.000 Kč za absolvování výcviku (ukončeno Osvědčením o účasti)
 • 20.000 Kč za akreditační zkoušku (Rekvalifikační diplom MŠMT pro profesi kouč).
Pokud nemáte zájem vykonávat profesi kouč a skládat zkoušku, nemusíte tuto částku platit. Cena 45.000 Kč obsahuje:
 • 120 hodin výuky + 8 hodin závěrečné zkoušky (možnost 3x opakovat)
 • 4x skripta/work booky v elektronické formě pro výuku na výcviku
 • 4x skripta/study book v elektronické formě pro samostudium
 • možnost procvičovat koučink na reálných klientech společnosti 5,5 HR
 • vstup do on-line studia
 • vstup do diskuzního Fóra - uzavřené studijní skupiny
 • malé občerstvení během výuky
Cena je osvobozená od DPH. Cena neobsahuje: stravu, ubytování a dopravu účastníků na místo výcviku.
Harmonogram a místo výuky:


Kurz obsahuje 5 modulů x 3 dny, tj. 15 dní (120 hod.) z toho:

 • 10 dní (80h.) je čisté prezenční výuky
 • 2 dny (16h.) je pro dálkovou výuku - online a samostudium
 • 3 dny (32h.) je věnováno praxi "v terénu" - koučování s reálnými klienty
1 den má 8 vyučovacích hodin. Pro zkoušku je vyhrazen další 1 den (8 hod.). Kurz se koná v Brně v Empowerment studiu na Jánská 447/8 (centrum města). Dle zájmu účastníků se kurz koná i v jiných městech nebo i zahraničí. Je možné si domluvit i individuální výuku (vlastní harmonogram) pro 1 osobu. Pokud jste skupina více než 3 osob, lze se domluvit na speciálních podmínkách = jiné místo konání, vlastní harmonogram, atd.

více o kurzu

Koučink představuje důvěryhodný vztah, který napomáhá klientovi podniknout konkrétní kroky za účelem dosažení jeho vize, cílů, přání nebo změny.

Empowerment koučink pracuje s hybnými kvalitami  jako je vnitřní síla, motivace, hluboký potenciál a životní záměr. Podporuje klienta v objevování všech těchto aspektů, vnitřních zdrojů a energií. Klientovi nabízí techniky propojující tělo, duši a mysl. Klade důraz na integraci všeho, co ke klientovu životu patří a hlavně důvěru klienta sama v sebe a vlastní soběstačnost.

Empowerment koučink je zajímavý také tím, že má společensky odpovědný (CSR) přesah. Kouč provází klienta v uvědomění jak jeho cíle a akční kroky mají vliv na prostředí, v kterém žije. 

JE  VÝHODNÉ  INVESTOVAT  DO  SVÉHO ROZVOJE?

Obvyklá cena za profesionální koučink je minimálně 2.500 Kč/1h.

Ve 120 hod. kurzu/výcviku zažijete koučink na vlastní kůži minimálně v 50 hodinách, což je pro vás hodnota   125.000 Kč

cena kurzu/výcviku 1. - 5. modul je

  25.000 Kč

 

cena nepovinné závěrečné zkoušky je

  20.000 Kč

kurz je osvobozen od DPH = cena je konečná

I have been attending a coaching training course lead by Soňa and I have to say it was unforgettable experience for me. She is very professional, creative and a great person. Learning with her was everything but NOT boring. She was always able to trasmit information and knowledge in a very understandable and practical way. I would definately recommend her courses to everyone who wants to work on his/her self-development.

Kateřina Foretová

Consultant for Kentico Software

U Soni jsem absolvovala kurz "koučování empowermentem" a byla jsem nadmíru spokojená a jsem ráda, že jsem do toho šla. Navíc jsem jí zažila i jako koučku v přímém přenosu a její profesionální přístup protknutý normálností mě seděl a bavil a ráda jí doporučuju svým známým.

Jana Bukvová

fundraiserka

 
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

REZERVOVAT SI MÍSTO 

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Pinterest

2006 - 2020 ©

 

EMPOWERMENT INSTITUT

Ing. Soňa Staňková, DiS., ACC

EMPOWERMENT Institut s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

pošta: Jánská 447/8, 602 00 Brno

 +420 774 981 730 |  e-institut@sonastankova.com

DIČ: CZ 276 94 020

účet: 3222536349/0800

schránka: yytdtbv

GDPR