top of page

B L O G

Hi, I'm your

my name is

Alchymista

Vyhledat

🌿 Dotek se svou citlivostí a jemností

🌿 Přemýšlíte někdy o tom, jak moc jsme citliví k vnější i vnitřní krajině? 🌍 Je to téma, nad kterým bych se s vámi teď ráda zamyslela.


Když se řekne "krajina", většinou si představíme nádherné scenérie, zelené kopce nebo rozlehlé pláže. Ale co když se podíváme hlouběji? Co když se zamyslíme nad tím, jaké pocity a emoce se v nás tyto scenérie vlastně vyvolávají?


Vnější krajina má moc nás ovlivňovat. Když se ocitneme v přírodě ~ vnější krajině, můžeme cítit klid, harmonii a propojení s okolím. Zároveň ale může příroda vyvolávat i úctu, pokoru a obdiv k její kráse a síle.


A co vnitřní krajina? Naše myšlenky, emoce a duševní stav mohou tvořit krajinu, kterou si sami vytváříme. Je důležité si všímat, jak se vnitřně cítíme a jaké myšlenky nás ovlivňují. Stejně jako vnější krajina, i ta vnitřní může být klidná a harmonická, ale také chaotická a nepřehledná.


Je důležité být citliví k oběma krajinám a pečovat o ně. Mít respekt k přírodě a vnímat její potřeby je důležité pro udržitelnost naší planety. Stejně tak je nutné být citlivý k našim vnitřním pocitům, emocím ale i myšlenkám a pečovat tím o svou vnitřní krajinu.

Takže příště, když se ocitnete v přírodě, zastavte se na chvíli a vnímejte. Vnímejte krásu okolo vás, ale také své vnitřní pocity. Buďte citliví k vnější i vnitřní krajině, a najděte v sobě rovnováhu a harmonii. 🌸


Příjmy dnešní pozvánku k rozvoji citlivosti své vnitřní krajiny.


🌿 Soňa


Více pozvanek 👉🏻 Cesta k oživení spojení vnitřní a vnější krajiny  🌬️ SonaStankova.cz


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

B L O G

See you soon

again

Alchymista

silhouette of trees and mountain under blue sky at nighttime_edited.jpg
bottom of page