top of page

B L O G

Hi, I'm your

my name is

Alchymista

Vyhledat

Zimní slunovrat 🌒❄️ vstup zimy do vnější a vnitřní krajiny


Dnes bych se s vámi ráda podělila o úvahy na téma zimního slunovratu a jeho vlivu na naše duševní zdraví. Zimní slunovrat nastává 21. 12. a přichází s ním astronomická zima. Naší vnitřní krajině se stýská po slunečních dnech a tak se snažíme rozveselit světlem na vánočním stromečku a vánoční výzdobou.
V čem se můžeme v poslední prosincové dny od přírody inspirovat?


Příroda jako vnější krajina nám poskytuje mnoho inspirace a zároveň nám předkládá výzvy, které se odrážejí v našem nitru - naší vnitřní krajině. Pokud patříte mezi citlivější a vnímavější lidi, můžete vliv Slunovratu na svou psychiku pozorovat i několik dní před ním a po něm. Naše tělo je příroda a je tedy zcela přirozené, že na změny v přírodním světě kolem sebe nějak reaguje.Zimní slunovrat, ten okamžik, kdy se nám Slunce zdá být nejvzdálenější. Je to čas, kdy se délka dne zastaví na svém nejkratším bodě a slunce se zdá být nejtišeji na obloze. Tento den symbolizuje temnotu a chlad. Je to doba, kdy se naše duše může cítit poněkud ztracená ve stínech. Ale i přes tento zdánlivý klid, nám zimní slunovrat může poskytnout inspiraci a podporu pro naše duševní zdraví.

Ať už je zimní slunovrat pro vás časem melancholie nebo naděje, pamatujte, že všechno má svůj důvod. I když se zdá, že slunce ztrácí svou sílu, je to jen příslib, že zase přijde světlo. Stejně tak i my se můžeme cítit ztracení, ale vždycky se najde něco, co nám ukáže cestu ven z temnoty. Zimní slunovrat je magickým okamžikem, který nám připomíná, že i v nejtemnějších časech je naděje na světlo.


Naše duše však může být ovlivněna nejen zimním slunovratem, ale i samotnou zimou samou. Třeba když studený vítr fouká sníh po krajině, symbolizuje naši vnitřní bouři, kterou musíme překonat. Ale když se zamyslíme, uvědomíme si, že bez těchto bouří bychom nebyli schopni ocenit klid a záři slunce, které přijde poté. 

Koučování v přírodě a s přírodou je jednou z cest, jak se můžeme spojit s energií zimního slunovratu. Příroda v těchto chladných a temných dnech nabízí mnoho zázračných obrazů, které mohou posílit naši duchovní sílu a vyrovnat naše emoce.

Zimní slunovrat nás může inspirovat k tomu, abychom se spojili s přírodou a s našimi vlastními vnitřními zdroji síly. Koučování v přírodě a s přírodou nám může poskytnout prostor pro sebepoznání a růst. Takže pokud se cítíte unavení, vyčerpaní nebo ztracení, zkuste se vydat ven a najít odpovědi ve svém okolí. Příroda nám může nabídnout mnohem víc, než si myslíte.


Koučování v přírodě může také nabídnout praktické nástroje pro zlepšení našeho duševního zdraví. Procházka v lese, parku nebo zahradě v zimě může například pomoci vyčistit naši mysl a uvolnit napětí.Prvním krokem

je vydat se ven do přírody a ponořit se do ticha a klidu. Alespoň na pár minut to pro sebe udělejte. Zastavte se a vnímejte okolní prostředí. Co vidíte? Jaké zvuky slyšíte? Jak se cítíte? Přijměte všechny tyto prožitky a věnujte jim svoji plnou pozornost. Přítomnost v přírodě nám pomáhá odpojit se od každodenního shonu a vplout znovu do našeho vnitřního rytmu.


Druhým krokem

je najít inspiraci ve skrytých zákoutích přírody. Zimní slunovrat nám připomíná, že i když je venku chladno a temno, v přírodě se stále odehrávají neuvěřitelné příběhy. Přemýšleli jste někdy o tom, jak příroda zvládá změny ročních období? Stromy se zbavují svých listů, květiny spí pod vrstvou sněhu, ale všechny tyto živé bytosti mají v sobě schopnost znovu ožít a rozkvést. A to nám připomíná, že i my můžeme najít sílu v sobě a překonat výzvy, které nám přináší život.
Art - Elin Manon
Art - Elin Manon
Co vy na to? Můžete něco takového pro sebe udělat?


Podobně jako stromy, které si v zimě připravují nové pupeny a kořeny, i my bychom měli v tomto období hledat vnitřní klid a harmonii. Zimní slunovrat nám dává příležitost k reflexi a sebereflexi. Je to jako kdyby naše mysl byla jako tiché jezero, kde se zrcadlí naše myšlenky a pocity."Dávám ti prázdnotu,

dávám ti plnost,

rozbaluj je pozorně,

obojí je křehké,

a až mi budeš děkovat,

budu předstírat, že nevidím tvé rozpaky,

když budeš tvrdit, že přesně toto sis přála."


Kniha keltské moudrosti, John O’Donohue, str. 233

Chci vás v této době podpořit a inspirovat. Proto k vám posílám zimně kreativní inspiraci ⇣


Nature Journey Coaching - OTÁZKY pro posílení sebeuvědomění v tématu vnitřního klidu a zimní relaxace


Přináším vám výběr několika otázek, které můžete slyšet od koučů z Nature Journey v období kolem zimního Slunovratu. V konceptu Nature Journey podporujeme duševní a fyz. zdraví díky obnově spojení vnitřní a vnější krajiny. Otázky Nature Journey koučů nabízejí prostor k prozkoumání a pochopení vlivu vnější krajiny - přírody v období zimního slunovratu na naši vnitřní krajinu - mysl, emoce, tělesnost a intuici. Tyto otázky, prosím berte, jako inspiraci. Kouči vždy respektují živost a plynulost dialogu s vámi a otázky často tvoří přímo na místě v koučovacím příběhu, přímo pro vás na místu.


P PŘÍTOMNOST A PLÁN (vize):

 • Jaké aktivity tě momentálně naplňují a přinášejí radost?

 • Co ti přináší zimní slunovrat ve smyslu relaxace a sbírání energie?

 • Jak si představuješ, že by ses cítil/a, kdyby si si opravdu udělal/a čas na sebe a svou sebepéči během zimního slunovratu?

 • Jaké jsou tvé cíle, které bys chtěl/a dosáhnout v oblasti sebepéče a emocionálního klidu během této sezóny?

O OTEVŘENÍ MOŽNOSTÍ (kreativní cesty):

 • Jak si můžeš představit ideální scénář, jak chceš prožít zimní slunovrat a dosáhnout vnitřního klidu?

 • Jaké jsou různé způsoby, jak si můžeš dopřát sebepéči a relaxaci během zimního slunovratu?

 • Jaké aktivity nebo rituály by mohly podpořit tvůj vnitřní klid a odpočinek?

 • Jakým způsobem může tvoje spojení s přírodou v zimě posílit tvé sebevědomí a schopnost přijímat nejistotu a proměny?

 • Jak můžeš využívat jazyk přírody, jako je například ticho, klid nebo pomalost, ke zlepšení svého duševního zdraví a zvýšení vnitřního klidu?

W VNITŘNÍ SÍLA (aktivní imaginace):

 • Jakou svou dovednost, schopnost (vnitřní sílu) potřebuješ přizvat pro podporu sebe sama během těchto zimních dní?

 • Kdyby tuto vnitřní sílu mohlo symbolizovat nějaké zvíře, jaké by to bylo?

 • V čem tě toto zvíře inspiruje, o se od něj můžeš naučit?

 • Jaké jsou možné způsoby, jak se můžeš spojit s touto svou vnitřní silou a naladit se na relaxaci a odpočinek?

E EKOLOGICKÝ VLIV

 • Jak můžeš pečovat o své fyzické a psychické zdraví v souladu s přírodou v období zimního slunovratu?

 • Jak se cítíš, když jsi propojen/a se zimní přírodou a jak můžeš tuto sílu využít k podpoře svého duševního zdraví?

 • Jaké důsledky by mohla mít tvá rozhodnutí ohledně sebepéče a odpočinku během zimního slunovratu na tvé okolí a vztahy?

 • Jak můžeš zajistit, aby tvé kroky směřující k vnitřnímu klidu a odpočinku byly ekologicky příznivé?

R REALIZACE

 • Jaké konkrétní kroky můžeš podniknout, abys dosáhl/a svých cílů ohledně sebepéče a emocionálního klidu během zimního slunovratu?

 • Jaké zdroje a podpora ti mohou pomoci při implementaci tvého akčního plánu pro zajištění vnitřního klidu a odpočinku.


꧂ Art Journey Coaching - imaginativní příběh s prvky autogenního tréninku
Art - Kristina Kameníková
Art - Kristina Kameníková

Nechme se inspirovat přírodou, která se v těchto chladných dnech stahuje do sebe a nachází svou vnitřní sílu hluboko sama v sobě. I my bychom měli najít čas na odpočinek a péči o sebe sama a to, co je nám blízké.


Možná si můžeme udělat čas na procházku v přírodě, naslouchat šepotu větru a pozorovat, jak příroda nachází nový život v zimním sněhu.


A stejně jako příroda sama, která v těchto okamžicích odpočívá, i my bychom měli najít svou sílu ve vnitřním klidu.


Přeji vám všem příjemný vstup do zimních dní.

Soňa

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.

B L O G

See you soon

again

Alchymista

silhouette of trees and mountain under blue sky at nighttime_edited.jpg
bottom of page