top of page

B L O G

Hi, I'm your

my name is

Alchymista

Vyhledat

Koučovací model P.O.W.E.R. podle kterého koučujeme v Institutu

V dnešním dynamickém světě je koučování jednou z nejefektivnějších metod podpory osobního rozvoje a dosažení cílů. Domnívám se, že abychom mohli koučování provádět úspěšně, je důležité (mimo jiné) porozumět i základním psychologickým funkcím, které hrají klíčovou roli v procesu koučování jak u klientů, tak u koučů.


A tomuto tématu se více do hloubky věnoval C.G. Jung, TERAPEUT. Definoval základní 4:

💦 cítění,

🧠 myšlení,

✨ intuice a

👣 vnímání.


POWER ®️ model

Fokus na rozvoj všech 4 funkcí do koučovacího procesu se mi začal zdát, během 14 let koučování a 10 let vedení akreditovaných výcviků koučování víc a víc smysluplný, protože 👇🏻💦 CÍTĚNÍ je schopnost vnímat a interpretovat emocionální vjemy a signály. Pro kouče je toto povědomí o emocích klíčové, protože jim umožňuje lépe porozumět klientovým motivacím, hodnotám a potřebám. Zároveň může pomoci koučovi vést klienta ke zvýšenému sebepoznání a emocionálnímu růstu.🧠 MÝŠLENÍ je schopnost analyzovat a vyhodnocovat informace racionálně a logicky. Pro kouče je tato funkce užitečná při poskytování struktury a řízení procesu koučování. Pomáhá kouči vyhodnocovat různé perspektivy a podporuje klienta ve formování jasných cílů a strategií.INTUICE je schopnost vnímat a chápat skryté vzorce, souvislosti a možnosti. Pro kouče je intuice cenným nástrojem, který jim umožňuje vnímat a rozpoznávat klientovy potřeby a přání, které mohou být skryté nebo nevědomé. Intuitivní kouč dokáže klienta vést k objevování nových perspektiv a překonání překážek vynořujících z hlubších úrovni sebe sama.👣 VNÍMÁNÍ je schopnost vnímat a zpracovávat informace prostřednictvím svých tělesných smyslů. Pro kouče je toto vnímání klíčové, protože jim umožňuje být pozornými a empatickými pozorovateli díky bdělé tělesné přítomnosti “teď a tady”. Vnímavý kouč dokáže vnímat detaily z verbální a neverbální komunikace, které mohou být pro klienta důležité, a umožňuje jim tak získat hlubší porozumění sobě samým.Tyto čtyři 💦🧠✨👣 psychologické funkce mají pro KOUČE i klienty nespočetné přínosy během procesu koučování.

👉🏻 Pomáhají KOUČI vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém klient může objevovat své potenciály a překonávat překážky. Díky těmto funkcím má kouč možnost lépe porozumět klientovi, a tím mu poskytnout podporu a vedení při dosahování jeho cílů.


👉🏻 Pro KLIENTY znamenají tyto funkce podporu a vedení v jejich osobním rozvoji. Pomáhají jim objevovat a využívat vlastní síly a zdroje, získávat jasnější pohled na své cíle a plány a posilovat sebevědomí. Díky této podpoře jsou klienti schopni přijímat informovaná rozhodnutí a dosahovat svých cílů s větší efektivitou.___________________


Tato optika, podporující CELISTVOST ve fungování našeho vnitřního světa, se mnou natolik srostla, že se propsala i do P.O.W.E.R. ®️ koučovacího modelu, který díky této symbióze vznikl a je základnou pro koučování v EMPOWERMENT Institutu.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.

B L O G

See you soon

again

Alchymista

silhouette of trees and mountain under blue sky at nighttime_edited.jpg
bottom of page