top of page
Fun-ico_aquarel-mix_logo01_black.png
14-2.png
9-77.png

transformační empowerment program, ve kterém vás čeká vzrušující a inspirativní cesta, jak

vnést moudrost a energii  do svého denního života,

jak ho tím transformovat a měnit

Fun-ico2_black.png
Fun-ico2_black_02.png
Fun-ico2_black_03.png
Fun-ico2_black_04.png
Fun-ico2_black_05.png
Fun-ico2_black_06.png
Fun-ico2_black_07.png

Potřebuješ získat stabilitu, pocit bezpečí a klidu a zažívat méně stresu v dnešním uspěchaném životě?

Láká tě umět se napojit na svou řeku radosti a kreativity, umět si užívat život?

Máš touhu konečně zápálit oheň tvé sebedůvěry a sebehodnoty, profesně růst?

Chceš umět vytvářet dobré vztahyžít v lásce a harmonii,  umět sebe milovat

Pomohlo by ti naučit se lépe komunikovat, být druhými dobře vyslyšen, umět se sebeprojevit?

Hledáš svou vizi, životní směrování a důvěru ve svou vnitřní moudrost a intuici?

Vnímáš, že jsi součástí něčeho vyššího, co tě přesahuje a máš chuť se s touto svou esencí kontaktovat?

důvěra v život

emocionální svoboda

osobním poslání

vztahy

sebevyjádření

životní vize a hodnoty

smysl života

Přijde čas, kdy v radostném pohnutí přivítáš sám sebe u vlastních dveří, ve vlastním zrcadle a usmějete se jeden druhému vstříc a řeknete si "Posaď se tady. A najez se." Znovu budeš milovat toho cizince, jenž byl tebou v zrcadle.

Derek Walcott

7 EP LIFE - empower yourself

7 ep Life

start 7. 7. 2022

Objevte 7 vnitřních sil,

vedoucích k tvoření a žití života,

o kterém sníte.

Nastoupte cestu k harmonii mysli, těla a duše.

7 EP LIFE - empower yourself
19.jpg
Fun-ico2_black_02.png
Fun-ico2_black.png
Fun-ico2_black_02.png
Fun-ico2_black_03.png

hojnost  života

emocionální svoboda

odvaha a vůle

Fun-ico2_black_04.png

vztahy

Fun-ico2_black_05.png

sebevyjádření

Fun-ico2_black_06.png

životní vize

Fun-ico2_black_07.png

vědomé bytí

7  životních  darů v rovnováze

14-11.png
1. síla
POWER
OF
EARTH

základní právo: být a mít

účel: základna

 

BÝT TADY JE BEZPEČNÉ

MÁM RÁD SVÉ TĚLO

A RESPEKTUJI JEHO SIGNÁLY

JSEM TADY A TEĎ A JSEM OPRAVDOVÝ

ZEMĚ MĚ PODPORUJE A POSKYTUJE MI VŠE, CO POTŘEBUJI​

JSEM STABILNÍ A NOHAMA NA ZEMI

PŘI NEDOSTATKU SÍLY

Odpojení od těla, lehkovážnost.

Strach, úzkosti, neklid,

neschopnost se usadit.

Rozptýlené soustředění a chabá disciplína.

Nedochvilnost a nerespektování času.

Nejasné hranice a netrpělivost.

Chronický nepořádek, finanční nejistota.

Výrazná podváha.

PŘI PŘEBYTKU SÍLY

Přílišná péče o své tělo a zdraví.

Hromadění, upínání se na věci.

Perfekcionismus a vysoký nárok

dokonalosti sáma na sebe i druhé.

Strach ze změny, závislost na jistotách.

Zatuhlé hranice, rezistence ke změnám.

Lpění na finančním zajištění, spořivost.

Větší orientace na hledání chyb u sebe i druhých.

1.png
POWER
OF
ART
14-3.png

cítit a prožívat potěšení

účel: pohyb a spojení

 

ZASLOUŽÍM SI POTĚŠENÍ

PŘIJÍMÁM INFORMACE Z POCITŮ

POHYBUJI SE SNADNO

A BEZ NÁMAHY

ŽIVOT JE PLNÝ RADOSTI

UMÍM  PLAVAT  VE  VLNÁCH  EMOCÍ

PŘI NEDOSTATKU SÍLY

Strnulé tělo i názory. Neochota k pohybu.

Slabé sociální schopnosti.

Odpírání potěšení, neradování se.

Přehnané hranice. Nízká kreativita.

Nízký kontakt a orientace v emocích.

Strach z vyjádření svých pocitů.

Nedostatek vášně, touhy, vzrušení.

Orientace na cíl a ne na proces/cestu.

PŘI PŘEBYTKU SÍLY

Závislost a lpění na vzrušení a slasti.

Přehnaně silné a nekontrolované emoce.

Přecitlivělost a silné vyjadřování emocí.

Svádivá manipulace.

Emocionální závislost.

Nízká orientace na cíl, snaha setrvávat v

procesu (užívat si cestu).

Neochota k rutině a dokončování.

2.png
OHNĚM K VLASTNÍ CESTĚ SÍLY

PŘI NEDOSTATKU SÍLY

Málo energie.

Slabá vůle, lehce zmanipulovatelná.

Nedostatečná sebedisciplína a vůle.

Malá sebeúcta a sebehodnota.

Nízká úroveň říkat ne a odmítat.

Mentalita oběti, obviňování druhých.

Pasivita, nespolehlivost.

Zájem o povzbuzující prostředky.

PŘI PŘEBYTKU SÍLY

Závislost a lpění na vzrušení a slasti.

Přehnaně silné a nekontrolované emoce.

Přecitlivělost a silné vyjadřování emocí.

Svádivá manipulace.

Emocionální závislost.

Nízká orientace na cíl, snaha setrvávat v

procesu (užívat si cestu).

Neochota k rutině a dokončování.

3.png
POWER
OF
HERO

jednat a být individualitou

účel: transformace

 

VÁŽÍM SI SVOJÍ SÍLY

ÚKOLY VYKONÁVÁM S LEHKOSTÍ

A BEZ NÁMAHY

OHEŇ VE MNĚ HOŘÍ I PŘES VŠECHNY BLOKY A STRACHY

DOKÁŽU VŠECHNO, CO BUDU CHTÍT

POWER
OF
HEART

milovat a být milován

účel: harmonie

 

MÁM RÁD SEBE I DRUHÉ

LÁSKY JE NEOMEZENÉ MNOŽSTVÍ

ŽIJI V HARMONII S OSTATNÍMI

MÁM NEOMEZENÉ MOŽNOSTI

K TVOŘENÍ ŽIVOTA

UMÍM MILOVAT A BÝT MILOVÁN

PŘI NEDOSTATKU SÍLY

Asociálnost, odtažitost, chlad.

Kritika, odsuzování, netolerance vůči

sobě i druhým.

Osamění, izolace.

Deprese.

Strach z intimity a vztahů.

Nedostatek empatie.

Narcisismus.

PŘI PŘEBYTKU SÍLY

Závislost.

Neschopnost opustit toxické vztahy.

Slabé hranice.

Lpění a silná potřeba potřebnosti a

pomáhání.

Žárlivost.

Přílišné sebeobětování druhým.

Nerovnováha mezi braním a dáváním.

4.png
POWER
OF
VOICE

mluvit a být slyšen

účel: komunikace

 

SLYŠÍM A ŘÍKÁM PRAVDU

VYJADŘUJI SE S JASNÝM ZÁMĚREM

KREATIVITA PROUDÍ DO MĚ

A SKRZE MĚ

MŮJ HLAS JE DŮLEŽITÝ

JSEM AUTENTICKÝ V SEBEVYJÁDŘENÍ

PŘI NEDOSTATKU SÍLY

Slabý a nevýrazný hlas.

Strach mluvit a projevit se.

Obtíže s vyjadřováním pocitů slovy.

Introverze, ostýchavost.

Špatný hudební sluch

a slabý cit pro rytmus.

Nízká mira kreativního přístupu, 

nevyužívání svých talentů.

PŘI PŘEBYTKU SÍLY

Přílišná snaha být slyšena,

brát si slovo časteji než je třeba.

Dominantní hlas, přerušování druhých.

Přebujelá komunikace obsahem i formou.

Neschopnost naslouchat.

Špatné porozumění slyšenému.

Klebetění a “drbání”.

Snaha mít svou vlastní pravdu.

5.png
POWER
OF
MINDSET

vidět a pochopit

účel: rozpoznání vzorců

 

VIDÍM VŠE JASNĚ

JSEM OTEVŘEN VNITŘNÍ MOUDROSTI A ROZVÍJÍM JI

MOHU A UMÍM ŽÍT SVÉ VIZE

UMÍM ROZPOZNAT VZORCE

CHOVÁNÍ U SEBE I DRUHÝCH

JSEM OTEVŘEN VNITŘNÍ MOUDROSTI

PŘI NEDOSTATKU SÍLY

Slabá paměť a zrak.

Nízká schopnost se učit.

Nedostatek imaginace,

obtíže s vizualizací.

Monopolární směr (existuje jen jedna

cesta, jedno řešení).

Obtíže vidět a modelovat svojí budoucnost.

Popírání - snaha nevidět, co se děje.

Nepamatování si snů.

PŘI PŘEBYTKU SÍLY

Halucinace a bludy.

Přílišná míra fantazie s tendencí k víře,

že je fantazie reálná.

Problémy se soustředěním.

Noční můry.

Žití ve snu, neochota k reálnému světu.

Přílišná orientace na vědomosti,

touha všemu porozumět.

6.png
POWER
OF
SPIRITUALITY

být veden vnitřní moudrostí

účel: pochopení

 

JSEM OTEVŘEN

NOVÝM CESTÁM

VEDE MĚ VYŠŠÍ SÍLA

VNÍMÁM JEDNOTU A CELISTVOST

SVĚT JE MÝM UČITELEM

VEDE MĚ VNITŘNÍ MOUDROST

PŘI NEDOSTATKU SÍLY

Spirituální cynismus.

Obtíže s učením.

Rigidní systém svého

přesvědčení.

Apatie.

Často přebytek v nižších silových centrech.

Materialismus, zoufalství,

a potřeba dominovat.

PŘI PŘEBYTKU SÍLY

Přílišná intelektualizace.

Závislost na spiritualitě.

Zmatení a spoléhání se jen

na vyšší síly, směr a záměr.

Odpojení se od hmotného těla (fyzicky).

Pohrdání fyzickým světem

snaha z něj uniknout.

Spirituální (skrytý) narcismus.

7.png
2. síla
3. síla
4. síla
5. síla
6. síla
7. síla
Fun-ico2_black_06.png
Fun-ico_aquarel-mix_logo01_black.png

7 životních sil v rovnováze

Fun-ico2_black.png

důvěra v život

Fun-ico2_black_02.png

emocionální svoboda

Fun-ico2_black_03.png

osobním poslání

Fun-ico2_black_04.png

vztahy

Fun-ico2_black_05.png

sebevyjádření

Fun-ico2_black_06.png

životní vize a hodnoty

Fun-ico2_black_07.png

smysl života

Potřebuješ získat stabilitu, pocit bezpečí a klidu a zažívat méně stresu v dnešním uspěchaném životě?

Láká tě umět se napojit na svou řeku radosti a kreativity, umět si užívat život?

Máš touhu konečně zápálit oheň tvé sebedůvěry a sebehodnoty, profesně růst?

Chceš umět vytvářet dobré vztahyžít v lásce a harmonii,  umět sebe milovat

Pomohlo by ti naučit se lépe komunikovat, být druhými dobře vyslyšen, umět se sebeprojevit?

Hledáš svou vizi, životní směrování a důvěru ve svou vnitřní moudrost a intuici?

Vnímáš, že jsi součástí něčeho vyššího, co tě přesahuje a máš chuť se s touto svou esencí kontaktovat?

... Držte se vlastní pravdy v jádru obrazu, v nímž jste se narodili ...

David Whyte

... Být člověkem znamená stát se viditelným, když přinášíte to, co je skryté, jako dar ostatním  ...

David Whyte
Fun-ico2_black_01.png
Fun-ico2_black_02.png
Fun-ico2_black_03.png
Fun-ico2_black_04.png
Fun-ico2_black_05.png
Fun-ico2_black_06.png
Fun-ico2_black_07.png
bottom of page