top of page

vyber si svého kouče

Markéta Melechovská

koučuje od 1/2023

20 let se věnuji provázení – dospělých v náročných životních situacích, dětí, organizací. Poskytuji supervizní podporu a mentoring odborníkům v pomáhajících profesích, lektoruji Eko Art programy, facilituji emoční první pomoc pro práci se stresem EmotionAid®. Nedávno jsem do své praxe „přizvala“ koučování.

● Proč jsem si vybrala právě EMPOWERMENT koučink?
V procesu zplnomocnění bereme život do vlastních rukou. Získáváme přístup ke zdrojům, příležitostem, důvěru ve vlastní schopnosti. Zastupujeme své zájmy odpovědným způsobem, kdy akceptujeme potřeby jak nás samotných, tak našeho „ekosystému“. Což generuje smysluplnost, harmonii, radost a udržitelný úspěch. Při putování touto krajinou budu ráda doprovázet i Vás.

● Co ode mne můžete při koučování očekávat?
- Standard ICF ve smyslu koučovacích kompetencí a etiky.
- Bezpečný prostor, empatii a respekt k Vaši jedinečnosti.
- Srozumitelnost – co, proč a jak se v procesu koučování odehrává.
- Organické propojení Vašich potřeb, zdrojů a rozvojových cílů.
- Kreativní techniky, práci v přírodě, zapojení posilujícího diskomfortu.
- Integraci nástrojů osvojených v rámci 2000 hodin sebezkušenostních výcviků.


● Jak a kdy se potkáme?
Osobně v Praze a bližším okolí, v interiéru nebo v přírodě. V případě větší vzdálenosti či preference koučuji on-line. Jsem flexibilní včetně ranních a večerních hodin.


● Výcviky, ze kterých čerpám:
EMPOWERMENT kouč (120 hodin)
Socioterapeutický výcvik systemického směru (500 hodin)
Posilování pozitivních životních hodnot a postojů (150 hodin)
Výcvik v mediaci (100 hodin)
EmotionAid® (45 hodin)
Základy eko arteterapie (360 hodin)
Arteterapie – eko arteterapie (návazný, 615 hodin, absolvováno 200 hodin)
Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích, specializace Supervize (FHS UK, od 2019 absolvováno přes 500 hodin výcvikové části).

Markéta Melechovská
bottom of page