top of page

Vítejte!

Letní kurz inspirovaný knihou "STÁVAT SE ZVÍŘETEM"
Letní kurz inspirovaný knihou "STÁVAT SE ZVÍŘETEM"

pá 21. 6.

|

online kurz

Letní kurz inspirovaný knihou "STÁVAT SE ZVÍŘETEM"

🌿 Objevte nový svět propojení s přírodou a sebou samými! 🌿 Přijměte pozvání na jedinečný online kurz "Power of Book: Stávat se zvířetem" inspirovaný knihou Davida Abrama, který vás povede na cestě k hlubokému prožití spojení s přírodou a vlastní transformace.

Čas a místo

21. 6. 2024 11:11 SELČ – 22. 9. 2024 11:11 SELČ

online kurz

O události

"Člověk se musí učit hledět zevnitř svého těla coby z ​​živé krajiny, a krajinu nahlížet jako rozšiřující se tělo." – David Abram

🌿 Objevte nový svět propojení s přírodou a sebou samými! 🌿

Přijměte pozvání na jedinečný online kurz "Stávat se zvířetem" inspirovaný knihou Davida Abrama, který vás povede na cestě k hlubokému prožití spojení s přírodou a vlastní transformace. 

**O Davidovi Abramovi**

David Abram je uznávaný ekologický filozof, kulturní ekolog a autor. Jeho práce zdůrazňuje hluboké propojení mezi lidskými smysly a přírodním světem. Je autorem knih "The Spell of the Sensuous" a "Becoming Animal: An Earthly Cosmology". Abram inspiruje čtenáře k prohloubení vztahu s přírodou a k eticky uvědomělému způsobu života.

David Abram v knize "Stávat se zvířetem" zdůrazňuje propojení mezi lidskými smysly a přírodním světem. Soma Coaching pracuje na prohloubení tohoto vnímání skrze tělesné praktiky, které podporují propojení s přírodou a našimi vlastními tělesnými zkušenostmi. Soma Coaching je metoda, která využívá tělesné vnímání a pohyb jako způsoby, jak dosáhnout hlubšího porozumění a osobní transformace. Tento přístup zdůrazňuje důležitost prožití světa skrze tělo a podporuje smyslové vnímání a tělesné uvědomění.

Hlavní propojení Soma Coachingu a konceptů knihy:

 1. Smyslové vnímání: Abram zdůrazňuje důležitost smyslového vnímání v našem každodenním životě. Soma Coaching pracuje na prohloubení tohoto vnímání skrze tělesné praktiky, které podporují propojení s přírodou a našimi vlastními tělesnými zkušenostmi.
 2. Tělesné ukotvení: V knize "Stávat se zvířetem" je kladen důraz na to, abychom prožívali svět skrze naše těla. Soma Coaching podporuje tuto myšlenku tím, že učí klienty, jak být plně přítomní ve svém těle a jak využívat tělesné uvědomění jako nástroj pro hlubší introspekci a růst.
 3. Komunikace s přírodou: Abram se zabývá tím, jak můžeme navázat komunikaci s přírodním světem. Přesně toto Soma Coaching podporuje, když pomáhá lidem nalézt způsoby, jak se tělesně a smyslově propojit s živým světem kolem nich.
 4. Transformace a proměna: Koncepty transformace a proměny, které jsou v knize tak zdůrazňovány, se odrážejí v praxi Soma Coachingu, který se zaměřuje na osobní růst a změnu skrze tělesné uvědomění a pohyb.

Proč je Soma Coaching součástí našeho kurzu?

Začlenění Soma Coachingu do kurzu "Power of Book: Stávat se zvířetem" umožňuje účastníkům zažít hlubší propojení s přírodou skrze tělesné cvičení a somatické prožitky. Tento holistický přístup:

 • Prohlubuje vnímání: Pomáhá účastníkům zvyšovat jejich smyslové uvědomění a prožívat přírodu s větší intenzitou.
 • Podporuje osobní růst: Umožňuje účastníkům prozkoumat svoje tělo a jeho reakce na přírodní podněty, což podporuje osobní transformaci a růst.
 • Zvyšuje harmonii: Propojuje mysl, tělo a ducha, což vede ke zvýšené harmonii a rovnováze v každodenním životě.

Připojte se k našemu kurzu a objevte, jak vám Soma Coaching může pomoci prohloubit vztah s přírodou a sebou samými. 🌿

Proč byste se měli připojit?

**Prohloubení smyslového vnímání**: 

Naučíte se, jak být přítomní v okamžiku a vnímat svět kolem sebe všemi smysly.

 **Tělesné ukotvení**: 

Prožijete svět skrze své tělo, zvýšíte tělesné uvědomění a propojíte mentální, emoční a fyzické aspekty svého bytí.

**Komunikace s přírodou**: 

Naučíte se navázat komunikaci s přírodním světem a vnímat přírodní signály jako jazyk.

**Transformace a růst**: 

Objevíte způsoby, jak dosáhnout osobní proměny a růstu prostřednictvím tělesných a somatických prožitků.

Program kurzu obsahuje:

1. **Úvod: Hlas Země** – Pochopení vztahu mezi člověkem a přírodou.

2. **Stín** – Zkoumání vztahu mezi stíny v přírodě a v našem nitru.

3. **Dům** – Vnímání domova jako součásti přírody.

4. **Dřevo a kámen** – Symbolika a význam přírodních materiálů.

5. **Reciprocita** – Vzájemný vztah mezi člověkem a přírodou.

6. **Hloubka** – Prozkoumání hloubky vnitřního a vnějšího světa.

7. **Mysl** – Jak příroda ovlivňuje naši mysl.

8. **Nálada** – Příroda a její vliv na naši náladu.

9. **Řeč věcí** – Jak věci v přírodě komunikují.

10. **Rozprava o ptácích** – Vztah mezi lidmi a ptáky.

11. **Kouzla a triky** – Objevování magických aspektů přírody.

12. **Proměny podoby** – Přeměny v přírodě i v nás samých.

13. **Ráno ve své zázračnosti** – Pochopení významu ranního času.

14. **Závěr: Srdci srdce světa** – Shrnutí a integrace zkušeností z kurzu.

Ekopsychologie a "stávat se zvířetem"

Z pohledu ekopsychologie znamená "stávat se zvířetem" více než jen metaforu; je to způsob, jak obnovit naši přirozenou rovnováhu a harmonii s ekosystémem. Tento proces zahrnuje:

 • Hluboké prožití spojení s přírodou: Jde o integrovaný přístup, který zahrnuje jak mentální, tak emocionální a fyzickou rovinu prožití našeho propojení s přírodou.
 • Respekt k cyklům a zákonitostem přírody: Naučit se vnímat a respektovat přirozené cykly, jako jsou denní rytmy, roční období a životní cykly.
 • Smyslová praxe: Aktivně zapojovat své smysly do interakce s přírodou, čichat vůni květin, naslouchat zvukům lesa, vnímat texturu kůry na stromě.

Praktické aspekty "stávání se zvířetem"

Abychom začali "stávat se zvířetem" podle Abrama, můžeme začít jednoduchými kroky:

 • Přímé prožitky v přírodě: Strávit více času venku, kde můžeme prožívat přírodní prostředí do hloubky.
 • Pomalý způsob života: Snížení tempa našeho každodenního života, abychom mohli lépe vnímat okolní svět a reagovat na něj přirozeným tempem.
 • Meditační a smyslové praxe: Vyzkoušet meditace a cvičení zaměřené na zesílení smyslového vnímání, jako jsou smyslové procházky nebo meditace při západu slunce.

Kurzem vás provede

**Soňa Staňková - zakladatelka EMPOWERMENT Institutu. Je profesní koučka specializující se na koučování v přírodě a s přírodou. 

Zaměřuje se na integraci principů ekopsychologie do koučovacího procesu. Její kurzy a sezení nabízejí klientům možnost prozkoumat osobní růst prostřednictvím praktických cvičení a hlubokého propojení s přirozeným světem. Soňa věří, že příroda je mocným zdrojem moudrosti, klidu a moci, a pracuje na tom, aby tuto moudrost a sílu přiblížila svým klientům. Jejím cílem je podporovat klienty v nalezení vnitřní rovnováhy a harmonického soužití s ekosystémem.

Kurz je pro vás, pokud si umíte odpovědět na tyto otázky...

Pokud se zamýšlíte nad tím, zda je kurz  tím pravým pro vás, odpovězte si prosím na následující otázky, které vám mohou pomoci zjistit, zda tento transformační a inspirativní program odpovídá vašim potřebám a zájmům.

 1. Cítíte se odpojení od přírody a chcete opět navázat hlubší spojení? Kurz vám pomůže znovu objevit radost a smysl v propojení s přírodou, objevováním jejích rytmů a krás.
 2. Hledáte způsoby, jak obnovit svou vnitřní rovnováhu a klid prostřednictvím přírodních terapií?Naučíme vás praktické techniky ekoterapie a meditace v přírodě, které vám pomohou zklidnit mysl a posílit duševní zdraví.
 3. Toužíte po hlubším smyslovém vnímání světa kolem vás?Naše lekce vám poskytnou nástroje pro obohacení vašich smyslů, což vám umožní vnímat přírodu a život s větší intenzitou a přítomností.
 4. Zajímáte se o nové způsoby seberozvoje, které zahrnují práci s přírodou?Kurz vás seznámí s principy ekopsychologie a ukáže vám, jak můžete přírodu využít jako nástroj pro osobní růst a sebepoznání.
 5. Jste připraveni objevovat a respektovat přirozené cykly a zákonitosti přírody?Naučíte se, jak ladit svůj životní rytmus s přírodními cykly, což vám pomůže harmonizovat váš každodenní život s rytmy Země.
 6. Chcete prožít svět skrze své tělo a tělesné vnímání, nikoliv jen intelektuálně?Kurz vás povede k tomu, abyste se znovu naučili vnímat svět skrze své tělo a plně prožívali přítomný okamžik.
 7. Máte zájem o objevování duchovního vztahu s přírodou a hledání většího smyslu v životě?Prostřednictvím duchovních praxí a meditací v přírodě vás provedeme cestou, která vám pomůže najít hlubší význam a spojení s životem kolem vás.

"Stávat se zvířetem" je cestou k opětovnému nalezení našich přírodních kořenů a smyslového spojení s světem kolem nás. Je to výzva k probuzení našich smyslů, k plnému prožívání života a k pochopení naší role v ekosystému. Tento koncept nám pomáhá vnímat sami sebe jako část celku, kde každý náš čin má dopad na širší ekosystém okolo nás. David Abram nás zve na tuto hlubokou cestu propojení – jste připraveni vydat se na ni? 🌿

Tato událost má skupinu. Ke skupině se můžete připojit ihned, jakmile se na událost registrujete.
Ve skupině jsou aktualizace (2)

Vstupenky

 • Letní kurz -Stávat se zvířetem

  Vyberte si svou letní sadu. Více o obsahu balíčků najdete na >> www.sonastankova.cz/soma-coaching

  Od 870,00 Kč do 4 870,00 Kč
  • 870,00 Kč
  • 1 400,00 Kč
  • 2 500,00 Kč

Celkem

0,00 Kč

Sdílet událost

Image by Cristina Gottardi

Brzy na viděnou!

bottom of page