top of page

B L O G

Hi, I'm your

my name is

Alchymista

Vyhledat

Jak láskyplně 🟢 tvořit harmonické vztahy.

Jak toto téma vidí absolventka 7 EP výcviku koučování Julija Prejsová, členka ALUMNI ⤵️

 


„Milovat neznamená hledět jeden do druhého, ale pohlížet společně jedním směrem.“ — Antoine de Saint-Exupéry francouzský letec a spisovatel 1900 - 1944


Souhlasíte s úvodním citátem? Vnímáte pojem milovat jako výzvu ke společné cestě, tvoření, spolunahlížení na věc různých bytosti, které jsou na jedné úrovní?


Možná, rádi uvažujete o vztazích jako o lineárním procesu a žijete svůj život více v horizontální rovině. Anebo je vám blízký tento biblický verš: „Koho Pán miluje, toho přísně vychovává, a trestá každého, koho přijímá za syna“ (Židům 12,6).


Možná jste vyrůstali v rodině, kde řád, poslušnost, přísnost byli důležitou součásti vztahových vzorců, rámcem, který určoval hierarchii ve Vaší „smečce“. A váš postoj ke vztahům je více vertikální.


Je také klidně možné, že životem vás provází řada dalších citátů, výroků, rad a poznámek, které vám někdo předal na cestě od narození přes dětství, dospívání až po dnešek. Mají obvykle jedno společné a to, že nějak ovlivňují váš život a to, jak utváříte vztahy s druhými a sami se sebou. Tato poselství mohou být pro nás někdy podporující, někdy vysilující.

Jakou to má spojitost s koučováním?

Asi jste už slyšeli pojem afirmace. Jsou to posilující věty s pozitivním emočním zabarvením, které by měly přispívat k dobrému nastavení myslí a lepšímu vnímání světa. Určitě pro některé z vás jsou to nástroje, které pomáhají a doprovází vás životem. Na internetu jich koluje spousty: „Jsem krásná bytost, která vytváří kolem sebe jenom fungující vztahy“, „Jsem vítěz, který zdolává všechny výzvy“…


Osobně afirmace v lásce moc nemám. Přesněji, u mne samotné ty zprostředkované afirmace, převzaté zvenčí bez předchozí přípravy a hlubší práce na sobě, nefungují. Vám možná ano, a je to úplně v pořádku.I ve svém okolí a praxí se setkávám spíše s tím, že pouhé přečtení cizí posilující věty a její dennodenní opakování může vést k frustraci, ne k pozitivnímu přenastavení myslí.


A právě v tom nám může být podporou setkání s koučem.


Pokud jste se s koučem nikdy nesetkali, dovolím si tuto definici: „Kouči… podporují je (jedince) při nacházení vlastních zdrojů, potřebných k realizaci vlastních záměrů a cílů. Kouč klientovi neradí, nic nedoporučuje ani neschvaluje, nic mu nepodsouvá ani ho nikam nesměřuje – neovlivňuje klienta svým postojem.“


V procesu koučovacích setkání tak budete mít prostor podívat se do svých vlastních myšlenkových pastí, prozkoumat své vlastní vnitřní bariéry a (znovu)nalézt svou osobitou cestu, po které budete chtít jít.


A tak možná právě při koučování přijdete na to, jak vaše dávná, z rodiny převzatá přesvědčení, která vás spíše zúzkostňovala a brala vám energii, můžete převést do podoby, která vám pomáhá a dodává radost a svobodu.

Třeba pak zjistíte, že větu Antona Pavloviče Čechová, kterou vám kdysi často říkával strýc Pepin a která vás provázela ve vaší samotě až do 40let „Bojíte-li se samoty nežeňte se.“, chcete přepsat na „Láskyplně tvořím harmonické vztahy…“ A nový začátek s termínem svatby je na světě 😉Nabídka:

Zkuste si vybavit některou z myšlenek, tvrzení, poselství, které, jak sám/a vnímáte, negativně ovlivňuje váš postoj k životu, spíše vás omezuje, brzdí ve vztazích… Klidně si to dejte na papír. V druhém kroku zeptejte se sami sebe, jak byste to chtěli doopravdy mít. Chvílí se sebou rozmlouvejte. V dalším kroku zkuste přerámovat vaše negativní tvrzení na pozitivní poselství.
Obraz Vašeho života.


Co ty horizontále a vertikále z úvodu?
Má to nějakou souvislost s naším tématem článku?

Je to jen pobídka, jak můžete uvažovat o sobě a vztazích, které utváříte. Není to paradigma, ale fantazie o tom, jak se věcí mohou mít. Neboť kreativita a hledání nových pohledů na věc hraje v koučování důležitou rolí. Právě s horizontálním a vertikálním přístupem se nejčastěji setkáme v umění, především obrazovém.


„Linie horizontu je mezník mezi zemí a nebem. Vyjadřuje tak vlastně předěl mezi tím, co vnímáme jako náš svět, něčím, co je nám blízké, co nás živí a něčím co je vzdálené a symbolizuje vyšší princip, víru,


Vesmír…Horizontála je…v rámci filosofie vnímána jako klid, zemitost, statičnost, pokud je lehce oblá tak, i jako ženský prvek.“ „Svislá přímka, nazývána vertikálou, je opakem horizontály… Vzbuzuje dojem růstu, lehkosti, štíhlosti, vzpřímenosti atd...Má dominující charakter, který souvisí s úlohou vertikální polohy lidského těla při orientaci v prostoru.“
 

Nabídka:


Někteří kouči vymýšlejí vlastní, další a nové nástroje tak, jak to praxe a život přináší anebo přebírají modely z jiných oborů. A svým klientům pak rádi nabízejí experimenty.


Třeba teď, máte-li chuť i čas, zkuste takový experiment sami se sebou. Dovolte si prozkoumat, jak to v životě máte a co nejvíc potřebujete od vztahů. 

 • Milujete tím způsobem, že rádi získáváte informace, ve vztazích partnerských, rodinných jste spíše rád/a veden/a?

 • Podílíte se na zachování tradic, přenechání idejí, práce, podnikání z generaci na generaci?

 • Ve vztazích je pro vás důležitá hloubka citů, síla hodnot a kořeny, vrůstání do země. Možná proto jste převzal/a rodinnou firmu?

 • Pokračujete v nějaké tradici?

 • Nebo je vám blízká svoboda, lehkost, směřování výš k nebi, opuštění starých tradic?

 • Možná proto jste zakladatel/ka vlastního podniku? Nositelem nové myšlenky?

 • Milujete tím způsobem, že rádi předáváte informace, ve vztazích partnerských, rodinných spíše udáváte směr, mentorujete?Ve vztazích máte rádi trvalost, ale zase se nebojíte změny, pokud to život vyžaduje. Jednáte více racionálně. Můžeme říct, že jste typ spíše hierarchický (vertikální).
 

 • A/nebo jste světoběžník, která/který se rád přemisťuje z místa na místo?

 • Nerad/a na něčím lpí, vrůstá, ať už do vztahů, práce, povinností.

 • Milujete tím způsobem, že dopřáváte svobodu sobě i druhému.

 • Možná právě proto inklinujete ke kreativním profesím a je vám blízký současný trend býti na volné noze.

 • Ve vztazích máte rádi neustálou změnu a pokud nepřichází uvnitř, vztahy rádi opouštíte a vrháte se do nových bez ostychu.


Jednáte více emocionálně. Můžeme říct, že jste typ spíše horizontální (ale rozhodně ne povrchní!) 

Někdy tyto rozdíly a/nebo vlastní neuvědomena „typová“ nastavení mohou být zdrojem vaší samoty anebo partnerských krizí. Zde vám může být nápomocen vztahový koučink. Díky vztahovému koučinku můžete lépe poznat sebe sam/a, uvědomit si vztahové vzorce, které opakujete, přijít na to, že vaše vlastní nastavení je příležitosti tvořit dobré a funkční vztahy, které vás posiluji, obohacují a vnáší harmonii do všech oblasti vašeho života.

A co vy, v čem jste se našli?

Co pro vás znamená milovat v partnerských a rodinných vztazích?

V čem pro vás bylo toto mini – prozkoumání užitečné?


S horizontálním a vertikálním pojetím se můžeme setkat

i v managementu a uspořádání týmů.Jednou jsem zvažovala přechod do nového zaměstnání, z jedné NNO do jiné. „No, rozmyslí si to dobře“, - řekla tenkrát mi moje známá. „Naše vedení je založeno na horizontálních principech. Někdy trvá pět hodin, klidně i dva dny, než se na něčem dohodneme. Je to dobrý, že se všichni můžeme podílet na všem, ale někdy je to k zbláznění a zabírá to moc času“.


Někdy musím spolupracovat s institucemi, kde je přesně hierarchické (vertikální) uspořádání týmu. I zde můžeme narazit na určitá omezení, spojená s přesným nastavením zejména segmentu podřízený – nadřízený. Bývá to někdy úsměvné. Mám dobrý pracovní vztah s úředníkem, známe se osobně, ale nemohu ho oslovit napřímo ke spolupráci. To oslovení musí projít úředním kolečkem a spolupráce schválená vedením. Někdy to čekání na výsledek schvalovacího procesu je dlouhé a spolupráci si musím pečlivě zvažovat. Zda to za tu námahu vůbec stojí. Kdybych ho mohla oslovit rovnou, trvalo by to 5min.


V nastavení lepší komunikaci navenek a uvnitř, podpoře konstruktivní spolupráce, otevřené komunikace, ale také přerámování některých zaběhnutých stereotypů vám může pomoc týmový koučink. Bývá také užitečný tehdy, kdy tým čeká nová výzva, konkrétní úkol, který chce dobře zvládnout a potřebuje ten proces lépe nastrukturovat. Týmový koučink může podpořit vás a váš tým v lepším uvědomění si, které nástroje, pravidla, schémata vám brání v úspěšnosti a co je naopak funkční a silné, a chcete to udržet. Týmový koučink pomáhá týmům růst.Seriózní a důležitou zakázkou v týmovém koučinku může být rovněž znovunalezení/probuzení vášně týmu a jeho zápalu pro společnou věc. Jsme opravdu na jedné lodi? Rozumíme našemu poslání skutečně všichni, údržbářem počínaje a vyšším managementem konče? Přece ani jako zaměstnanec úřadu ani jako ředitel podniku nechcete pouze „chodit do zaměstnání“.


Chcete se radovat z úspěchů svých a kolegů, tvořit a vidět dobré výsledky svého úsilí, chcete opravdu MILOVAT to, co děláte. Anebo to máte jinak?

Jednou jsem šla do kina na animovaný film. Pochopitelně, sál byl plný rodičů a dětí. Světla zhasla, rozeběhly se povinné reklamy. Po 10min se sálem rozezněl dětský pláč: „Maminko, maminko, jsme ve špatném kině“…

Inu, v průběhu týmového koučování můžete také narazit na určité bariéry a třeba zjistíte, že jste součásti týmu, ve kterém nechcete být. Na individuální rovině lépe pochopíte, co je pro vás důležité a co skutečně chcete dělat.
 

Na závěr


Začali jsme u vzletného názvu článku „MILOVAT“ s podtitulkem Láskyplně tvořím harmonické vztahy. A přes osobní vztahy se dostali až k týmům a týmovému koučinku.


Jak vidíte, koučink může pomoci v mnoha oblastech osobního a pracovního života a podpořit vás v tom, abyste utvářel/a vztahy na všech úrovních tak, jak to potřebujete. Umožní vám lépe prozkoumat, co pro vás samotné znamená milovat a jak tuto esenci nechat prostoupit celým vaším bytím.


Julija


 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

B L O G

See you soon

again

Alchymista

silhouette of trees and mountain under blue sky at nighttime_edited.jpg
bottom of page