91 | Co je to imaginace a jak mi může pomoci

Imaginace (z lat. imago, obraz, představa) je schopnost člověka vyvolávat v mysli představy či „obrazy“, které se mohou vázat k předchozí zkušenosti jako vzpomínky. Můžete však tento „materiál“ také různě přetvářet a vytvářet tak nové představy. Důraz je na tom, že představy jsou – na rozdíl od vjemů – čistě myšlené a že nejsou (ještě) vyjádřeny slovy.


Imaginace je podstatnou složkou lidské duševní činnosti, zejména umělecké, ale často i praktické: člověk, který se chystá něco udělat, obvykle začíná představou hotové věci (postupu a podobně). Také ve vědě je často představa prvním krokem k vytvoření hypotézy, k naplánování experimentu. Pojem imaginace hraje významnou roli v teorii umění, v surrealismu a v hlubinné psychologii („aktivní imaginace“), v poslední době se ale stále více zdůrazňuje i v souvislosti

s technickou a vědeckou tvořivostí, inovacemi a podobně.


Zatímco přijímaný sen podléhá symbolickému výkladu,

aktivní imaginace podněcuje vnímání a rozvíjení nevědomého materiálu

v bdělém stavu.​

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Imaginace


Imaginací dokážeme získat nový pohled na sebe i svět kolem nás, dokážeme díky ní uchopovat emoce, prožít je a pracovat s nimi, a tím se přiblížit sobě samému, své celistvosti. Obrazy z imaginace zrcadlí, stejně jako sny, náš okamžitý stav duše i potenciální vývoj našich problémů. Můžeš se díky ní uvést do hluboké relaxace a klidu a nebo naopak v ní získat více energie.


Pomocí imaginace – představivosti můžeš tedy mimo jiné uskutečnit svůj vlastní výklad snů. Je to takové vnitřní kino. Záleží na tobě, zda chceš být režisérem, hercem nebo návštěvníkem kina. A nebo vše najednou, i to je možné.
Dnes ji pojď procvičovat pomocí všech svých 5 smyslů. Tréninkem představivosti tě provede následující video.


V e-booku si můžeš zaznamenat, který z 5 smyslů je tvým dobrým kanálem = který ti funguje nejlépe, nejlépe se napojuje na tvou nevědomou složku a bude tak pro tebe hlavním pomocníkem pro vědomé snění.


Soňa


19 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

2006 - 2021 ©

 

EMPOWERMENT INSTITUT

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest

Ing. Soňa Staňková, DiS., ACC

EMPOWERMENT Institut s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

pošta: Jánská 447/8, 602 00 Brno

 +420 774 981 730 |  e-institut@sonastankova.com

DIČ: CZ 276 94 020

účet: 3222536349/0800

schránka: yytdtbv

GDPR