86 | Všímavost k symbolům

Symboly jsou všude kolem nás. Obrazy, zvuky. Písmo vzniklo nejdříve z obrazových symbolů. Je to pro nás již tak samozřejmé, že se ani moc nezamýšlíme nad hloubkou symbolů. Dnešní článek je však o trochu jiném rozměru symbolů. Ráda bych mluvila o těch, které nejsou tak běžné a ve společnosti ustálené (písmo, značky, ...).O jakých symbolech je zde vlastně řeč?


Dnes mám na mysli symboly, které jsou velmi individuální, a které se ukazují jen tobě nebo mně. Respektive jen tvoje mysl je zachycuje a vnímá a následně jim připisuje vlastní, individuální význam, který má smysl jen pro tebe samého/samotnou.

Symboly jsou tedy prostředky, které se ti zjevují, aby zachytily tvou pozornost. Mohou mít jak zvukovou podobnu nebo obrazovou podobu, ale i tělesný vjem (brnění rukou v přítomnosti určité osoby). Skrze symboly můžeme číst sami v sobě, ve svém životním příběhu. Já osobně symboly žiji. Miluji jejich sílu a mohla bych ti zde vyprávět spoustu příběhů, jak mi moje všímavost k nim pomohla jak v osobním, tak pracovním životě.


Například: "Než jsem jela na jednu ze svých cest do Asie, měla jsem v noci sen o velkých barevných papoušcích. Ve snu i po probuzení jsem měla dobrý pocit, hřejivou emoci v těle. Můj mozek vůbec nechápal, proč se mi zdál sen o papoušcích, protože na ostrově Jáva, kam jsem se chystala, papoušci moc nejsou. Nechala jsem tedy tuto symboliku být a více jsem ji nezkoumala. Při samotné cestě Jávou jsem měla menší potíže s dopravou. Byl tam státní svátek a vlaky, autobusy ani vnitrostátní letadla nefungovala tak, jak bylo v plánu. Byla to natolik výjimečná situace, která zcela ovlivnila to, že jsem potřebovala úplně předělat svůj cestovní itinerář a jet cestou, kterou jsem při plánování v ČR zásadně odmítla. Byla jsem z toho velmi rozladěná a nervozní. Že neuvidím to, co jsem vidět chtěla, že musím cestovat tak, jak jsem nechtěla, atd. K mému velkému pobavení však přišla situace, kdy jsem nastoupila do vlaku a na stěně v kupé (ano, v Indonésii můžeš čekat vše - i obraz na stěně ve vlakovém kupé) byl velký obraz s barevnými papoušky. Můj manžel mě upozornil "vidíš, tady jsou tvoji papoušci, takže jdeme správnou cestou, vše bude dobré". A měl pravdu, vše bylo více než dobré. Díky změně plánu a trasy jsme dojeli do města Bandung, které vůbec nebylo v plánu. A právě v tomto městě jsme nakonec zůstali déle než bylo třeba a zažili to, co tvořilo absolutní hluboký bod naší cesty. Seznámili jsme se tam s místní rodinou, která se jala nám ukázat celé město a okolí. Vznikl mezi námi velmi přátelský vztah, který díky sociálním sítím udržujeme do dnes (již 4. rok). Dodnes s mužem vzpomínáme na tuto cestu, jako na krásný zážitek, právě díky těmto lidem, co jsme tam potkali. Papoušci mi pomohli uvěřit hlavně sama sobě, že vše je v pořádku a vše se děje, jak má! Pomohli mi získat znovu svůj vnitřní klid. A v neposlední řadě mě zavedli na místo, kde čekalo něco víc do mého života."

JAK VZNIKLO LOGO PROJEKTU MY8

Další můj příběh se symboly se týká projektu MY8.zone. Zhruba rok jsme s kolegy hledali tvar nebo symbol pro logo. Zdálo se to jako velká marketingová věda, protože projekt nebyl v dostatečně konkrétní podobně. Vše se tvoří dodnes za pochodu. Během procesu tvorby hlavního směru a kostry projektu, se mi začal v různých situacích a časech vyjevovat symbol ležaté osmičky a barevných kostiček. Potřebovala jsem si dodávat více energie, proto jsem se často ladila na záměr projektu a své osobní poslání. A najednou, jakoby moje mysl začala být více a více obklopená osmičkami a barevnými kostičkami. Zjevovaly se mi v meditacích, snech a dalších situacích, kde to moje racionální část vůbec nechápala (například v jednom videu plul muž v loďce a na loďce byla vyškrábaná ležatá osmička). Tyto symboly jsem předala grafikovi se slovy "měla by v logu být osmička a barevné kostičky". Grafik byl udivený, proč osmička, když čaker je sedm. Dnes můžeš vidět logo MY8.zone, které nemůže mít podrobně popsaný manuál, protože jeho přesný význam se stále rodí a formuje a já s pokorou přijímám, že třeba časem moje rácio pochopí, proč ležatá osmička a barevné kostičky. Stejně tak možná vůbec žádné pochopení nenastane. A i to je dobře. Důležité pro mě je, že cítím, že jdu správnou cestou.


Propojením symbolu a reálného žití se uskutečňuje

synchronicita, neboli "náhoda".

Osobně patřím mezi ty osoby, které na náhodu nevěří. Věřím v to, že vše má svůj význam. Jen si někdy musíme delší dobu počkat, abychom ten význam pochopili. A někdy to čekání může být i na několik našich životů.

kde se symboly berou?

Někdo z nás spojuje symboly s intuicí, kdy intuice s tebou hovoří řečí symbolů. Někteří z nás mají symboly spojené s něčím vyšším, co nás přesahuje. Ať již je to Universum, Bůh, vyšší záměr, který ti prostřednictvím symbolů ukazuje cestu, kam jít, jak nějakou situaci vyřešit, jak se rozhodnout, jak udělat nejlepší krok. Sama nemám zcela jasno v tom, kde se symboly berou. Spíše se přikláním k něčemu vyššímu, co zde existuje a podporuje nás v konání svého poselství. Důležitější mi však přijde to, jakým způsobem se symboly zacházím a jak využiji jejich sílu pro svůj seberozvoj.

Jak si symbolu všimnout?

Symboly se ti mohou zjevovat ve SNECH a i v BDĚLÉM – reálném životě.

Symboly, které se ukazují ve snech, mohou mít pro tebe poselství, jak vyřešit nějakou situaci nebo kam více v reálném životě zaměřit svou pozornost a energii. Stejně tak ti symboly v reálném životě mohou ukazovat cestu. V procesově orientovaném přístupu pojíme se symboly slovo flirt. Všímání si symbolů je umožnit, aby s tebou onen symbol flirtoval. Jakoby na tebe mrkal, vyžadoval si pozornost. Na chvíli se ukázal a pak zmizel. Často jsou to jen pikosekundy. Tím, že mozek tomu rychle neporozumí, má tendenci se tomu nevěnovat. Snaž se být tedy všímavý/á a otevřený/á těmto mikrookamžikům. Zachytit je, jen si jich všimnout "aha, vidím, slyším,...."


Pro zachycení symbolů ve snu používej snový deník,

kam si zapisuj vše, co žádá tvoji pozornost.

V bdělém stavu rozvíjej svou všímavost – mindfulness.


Procvičuj svou všímavost, třeba při videu, které přikládám.


V dnešním pracovním listě je tu pro tebe inspirace – deník, který ti pomůže v zachycení symbolů z tvých snů a reálného života.


Soňa


Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

2006 - 2021 ©

 

EMPOWERMENT INSTITUT

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest

Ing. Soňa Staňková, DiS., ACC

EMPOWERMENT Institut s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

pošta: Jánská 447/8, 602 00 Brno

 +420 774 981 730 |  e-institut@sonastankova.com

DIČ: CZ 276 94 020

účet: 3222536349/0800

schránka: yytdtbv

GDPR