83 | Naslouchání sobě - svolání vnitřní týmové konferece

Dovednost naslouchat druhým se lépe rozvíjí, pokud umíš v první řadě naslouchat sám/a sobě. Pokud chceš získat opravdu někoho pravdivého a láskyplného v naslouchání, začni u sebe. Vrať se sám/a k sobě a naslouchej svým vnitřním hlasem tomu, co ti říká tvoje tělo, duše a mysl. A to nejenom v situacích, které jsou nějak hraniční. Například, když naše duše a tělo bolí nebo pláče. Podporuj naslouchání v sobě i v klidných časech. Je to ta nejlepší investice, kterou pro sebe můžeme udělat.
Co nám přináší, když nasloucháme sami sobě?

  • Zlepší se ti vnímání tvého těla,

  • budeš umět lépe nakládat se svojí energií,

  • naučíš se lépe vnímat své potřeby a hranice,

  • pomůže ti to v lepším rozhodování,

  • podpoříš tím důvěru v sebe.SVOLÁNÍ VNITŘNÍ TÝMOVÉ KONFERENCENaslouchání sobě si můžeš představit jako takovou malou poradu nebo konferenci. Stačí jen umožnit ve své představivosti, aby se z tvého vnitřního světa ozvalo vše, co se chce vyjádřit a chce být vyslyšeno. Každé této své části přiřaď roli. Představ si ji jako nějakou postavu, bytost. Jakoby u konferenčního stolu sedělo několik osob, zástupců tvého já. Ze začátku postačí, když dáš hlas svému tělu, duši a mysli. Tito tři zástupci zasednou spolu k jednomu stolu, pohovoří s tvým moudrým já. Moudré já je vyšší, vědomější část tebe, které činí rozhodnutí a jedná na základě vyslyšení všech tvých částí tebe. Je moudré, trpělivé, naslouchá aktivně a empaticky.


Tvůj dnešní e-book ti pomůže zaznamenat a uchovat, co říkají tvé vnitřní hlasy.Tím, že komunikujeme s druhými lidmi a nasloucháme jim, podporujeme tím i naslouchání sami sobě. Během komunikace s druhými si ujasňujeme i svoje vlastní potřeby. Dobře tuto skutečnost popisuje přiložené video.S přáním pěkného dne Soňa


Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

2006 - 2021 ©

 

EMPOWERMENT INSTITUT

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest

Ing. Soňa Staňková, DiS., ACC

EMPOWERMENT Institut s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

pošta: Jánská 447/8, 602 00 Brno

 +420 774 981 730 |  e-institut@sonastankova.com

DIČ: CZ 276 94 020

účet: 3222536349/0800

schránka: yytdtbv

GDPR