82 | 4 ústa a 4 uši pro 4 roviny komunikace

Psycholog Friedemann Schulz von zkoumal principy, jak mezi sebou komunikujeme. Tento profesor psychologie na hamburské universitě také objevil komunikační čtyřúhelník, který popisuje 4 roviny naší komunikace. Znalost těchto principů ti pomůže zlepšit komunikační dovednosti a aktivní naslouchání. Jedná se o:


1. VĚCNÁ STRÁNKA KOMUNIKACE

fakta, informace, popis

2. SEBEODHALENÍ

co o sobě sděluje ten, kdo zprávu říká

3. VZTAHOVÁ STRÁNKA

co zpráva říká o našem vzájemném vztahu, co si o druhém myslím

4. VÝZVA

čeho chce odesílatel (mluvčí) zprávy u příjemce dosáhnout, co chci aby druhý udělal


Ukažme si tento čtyřúhelník na jednoduchém příkladu. Představ si, že řídíš automobil a na sedadle spolujezdce sedí tvůj přítel, kamarádka. Stojíte na křižovatce u semaforu a svítí červená. Po chvíli se přepne na oranžovou a hned na to na zelenou a tvůj spolujezdec vysloví:


"Je zelená!"


Pod těmito 2 slovy se může skrývat pestrá paleta významu ze strany hovořícího = 4 ústa, která hovoří:

1. VĚCNÁ STRÁNKA – jen pouhé konstatování, že svítí zelená

2. SEBEODHALENÍ – pravděpodobně můj spolujezdec je netrpělivý/á

3. VZTAH – můj spolujezdec si myslí, že potřebuji, aby mi někdo připomenul, že svítí zelená. Potřebuji jeho pomoc, protože to sám/a nevidím?

4. VÝZVA – připomenutí, že je třeba jet = pohnout se kupředuJiným příkladem může být konverzace maminky a dítěte, kdy maminka dceři říká:


"Venku je zima!"


1. VĚCNÁ STRÁNKA – jen pouhé konstatování, že je venku zima

2. SEBEODHALENÍ – mám strach, dělám si starost o tebe, o tvoje zdraví

3. VZTAH – sama neumíš udělat správné rozhodnutí, je třeba, abych ti připomínala, co je třeba dělat

4. VÝZVA – obleč si bundu

Důvodem, proč zde dnes princip 4 uší a 4 úst popisuji, je nabídnout ti uvědomění, že časté problémy v komunikaci nastávají také díky tomu, že tvoje ucho může být nastavené na jiný kanál než ústa hovořícího nebo opačně. Slyšíme jiné zabarvení řečené informace. Při aktivním naslouchání je třeba umět naladit přijímač a vysílač na stejnou frekvenci, aby docházelo k co nejmenšímu zkreslení. To vyžaduje rozvoj všímavosti, empatie a trpělivosti.

Princip 4 uší a 4 úst pro mě osobně také souvisí s rysovým nasycením naší osobnosti. Na workshopech, které k tomuto tématu vedu, se můžeš mimo jiné dozvědět i jaký živlový typ jsi, jakými ústy nejčastěji mluvíš a které ucho nejčastěji využíváš.

VĚCNOST - patří elementu ZEMĚ, který je v tobě

SEBEODHALENÍ - je charakteristické pro element VZDUCHU

VZTAH - patří elementu VODY

VÝZVA - je charakteristická pro element OHNĚ
O elementech a živlech si povíme v dalších týdnech. Dnes se podívej na vtipné video a prozkoumej, kterými ústy hovoří žena a kterým uchem naslouchá muž. Video v češtině je zde >>

V pracovním listě si stáhni dnešního průvodce.

S přáním pěkného dne Soňa


Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

2006 - 2021 ©

 

EMPOWERMENT INSTITUT

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest

Ing. Soňa Staňková, DiS., ACC

EMPOWERMENT Institut s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

pošta: Jánská 447/8, 602 00 Brno

 +420 774 981 730 |  e-institut@sonastankova.com

DIČ: CZ 276 94 020

účet: 3222536349/0800

schránka: yytdtbv

GDPR