81 | Problémy a omezení aktivního naslouchání

Dnes se podíváme na to, jaké chování způsobuje problémy při aktivním naslouchání. Co ho brzdí nebo dokonce blokuje. Zde jsou hlavní "hrdinové" příběhu – Jak aktivně NEnaslouchat:nevnímání všech rovin sdělení

Každá informace, která ti je sdělená má nejenom obsahový aspekt – fakta, ale také je spojená s pocity (prožíváním, emocemi) a postoji toho, kdo ji sděluje. Klasickým příkladem zanedbání aktivního naslouchání je situace, kdy žena sděluje muži informaci "Je plný koš." Muž může vnímat jen obsahovou rovinu sdělení, že koš je plný a tím pro něj celá komunikace k tématu začíná i končí. Žena však větu "Je plný koš" řekne s emočním zabarvením (naštvaně, smutně,...), z kterého by aktivně naslouchající muž mohl poznat, jaký k obsahu informace žena zaujímá postoj a aktivně o něm začít s ženou komunikovat. To je přání většiny žen a noční můra většiny mužů :-)! Skvělý prostor pro rozvoj aktivního naslouchání hledej v malých situacích dne.

hodnotit

Pokud máš tendence při komunikaci hodnotit svého komunikačního partnera, moc tím aktivní naslouchání nepodporuješ. Jak jsme si již v minulých výzvách řekli, náš mozek funguje velmi rychle. Rychle vytváří názory, zda je něco dobře nebo špatně. Necháš-li tento proces v hlavě rozeběhnout, zastavíš tím možnost lépe vnímat partnera. Možnost prohloubit komunikaci a více se na druhého emočně napojit. Zůstat v čisté neutralitě je pro aktivní naslouchání skvělý dar.radit, i když nejsi vyzván

Rady jsou dospělými málo přijímány, pokud nejsou vyžádané nebo přiměřené. Je to podprahová snaha o změnu druhého člověka. Ten, kdo radí na sebe navíc nabírá břímě zodpovědnosti za výsledek a zužuje prostor pro růst vnitřní síly toho, komu radíme, aby si našel řešení situace sám v sobě a tím posílil víru v sebe. Rada tedy není špatná, ale je s ní třeba zacházet jako se šafránem. Nejlépe ji poskytovat, když jsme vyzváni, abychom poradili. A vždy se vyjadřovat v 1. osobě jednotného čísla – kdybych byla na tvém místě ..... (a ne stylem – udělej toto, tamto).


neověřovat si porozumění

Shrnování, parafrázování řečeného pomáhá se naladit na svět mluvčího. Porozumět lépe jeho pocitům a postojům. Pokud to neděláme, můžeme se také v konverzaci lehce ztratit a emočně odpojit.

nepodporovat důvěru

Ve vztazích, které jsou nejasné nebo zraněné chybí důvěra. Tam, kde chybí důvěra je aktivní naslouchání náročnější, ale o to je víc potřebná kvalita, kterou je třeba do vztahu vnášet.

nechat se zaplavit svými emocemi

Některá sdělení nebo způsob, jakým je informace předávána, v tobě mohou vyvolat silné prožívání a emoce. Může v tobě vzplanout hněv, naštvání, ... Pokud se necháme těmito emocemi zaplavit, je hodně nereálné, že se nám podaří zůstat v komunikaci na neutrální rovině a empaticky druhému naslouchat. Máme dost starostí sami se sebou, se zvládnutím svého prožívání.


Jaký "hrdina" je podle tebe největší nositel toho, že se zablokuje komunikace?

Co je třeba, aby druhý dělal, abys cítil/A, že ti opravdu naslouchá?
E-book pro tvoji dnešní výzvu a inspiraci.


Soňa

10 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

2006 - 2021 ©

 

EMPOWERMENT INSTITUT

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest

Ing. Soňa Staňková, DiS., ACC

EMPOWERMENT Institut s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

pošta: Jánská 447/8, 602 00 Brno

 +420 774 981 730 |  e-institut@sonastankova.com

DIČ: CZ 276 94 020

účet: 3222536349/0800

schránka: yytdtbv

GDPR