80 | Fáze aktivního naslouchání a techniky jak na toVýhoda aktivního naslouchání je v tom, že se dá celkem dobře naučit, rozvíjet a prohlubovat dál v emoční naslouchání. Dnes si ukážeme několik tipů, které ti pomohou rozvíjet tuto dovednost 5. síly.


V první řadě je dobré porozumět tomu, že konverzace probíhá ve dvou rovinách – emoční a věcné/obsahové. Přičemž emoční rovina většinou přichází jako první a může být různě silná.

rozpoznání emocí forma konverzace >> jak partner sděluje

V některých situacích a tématech je konverzace podbarvena emocemi. Partner k tobě přichází něco sdělit a toto sdělení může být provázeno emocemi, které jsme si vysvětlili ve výzvě č. 57. Může být nahněvaný nebo velmi smutný. Rozhodneš-li být aktivním a empatickým posluchačem, měl/a bys být schopný/á rozpoznat, zda komunikační partner je v neutrálním emočním rozpoložení, nebo ne. Vyžaduje to trénink všímavosti k emocím. Jakmile rozklíčuješ emoční naladění partnera, je dobré vyjádřit pochopení, že vidíš, slyšíš, že se u něj něco silného děje. Pokud někdo prožívá smutek, je dobré ho neutěšovat a nesnižovat jeho aktuální prožívání slovy "to bude dobré, z toho si nic nedělej ..." Empatičtější je zůstat s člověkem v empatickém tichu. Vnímat jeho dech a podpořit ho očním kontaktem.

vyslechnutí faktů obsah konverzace >> co partner říká

Lidé používají komunikaci a sdílení také proto, že při sdělování informací druhým si sami v sobě ujasňují postoje k dané situaci. Usazují v sobě dané téma, snáze se pak hledá pochopení nebo řešení situace. Například ženy často komunikují právě pro komunikaci samotnou než pro to, že chtějí druhému něco sdělit. Komunikace podporuje důvěru ve vztazích. Sdílení témat jim pomáhá v jeho odkrytí a řešení.

Pokud si nevíme s nějakým tématem nebo problémem rady, máme tendence ho více slovně opisovat. A to muže být pro naslouchajícího partnera náročné na trpělivost a pozornost. V tom se ale právě skrývá klíč v dobrém aktivním naslouchání. Protože ten, kdo naslouchá, pomáhá druhému svou zpětnou vazbou v ujasnění si kořene daného tématu.

Techniky, které v této fázi podporují aktivní naslouchání, jsou především:


povzbuzování

vyjádření druhému pochopení a podporu, že může se mnou o daném tématu mluvit

"Povídej ... Poslouchám tě ... "

objasňování

pomocí otázek pomáháš druhému objasnit jeho téma

"Kdy ... kde ... jak se to stalo? Kdo měl na to vliv? Díky čemu tak usuzuješ? Co ti dává jistotu, že to tak je?"

parafrázování

vlastními slovy popíšeš, jak jsi porozuměl/a slyšenému

"Z toho co říkáš, jsem pochopila, že ..."

reflexe

Může mít formu zpětné vazby, kterou komunikačnímu partnerovi dáš. Je zde však třeba postupovat velmi opatrně a nesklouznout k radám nebo hodnocení. Nejvíce partnera můžeš podpořit tím, že ho reflexí provedeš jen otázkami a on/a si svou odpověď sám/a najde – staneš se na chvíli koučem.

"Co z toho pro tebe vyplývá? Jaké nápady na řešení situace máš? Jak ti mohu já pomoci? Jaká řešení se nabízí ..."

shrnutí

v závěru shrnout celou konverzaci, vypíchnout nejdůležitější body, opět se spíše vyplácí podpořit partnera otázkami, a to jak na obsahovou stránku konverzace, tak i na způsob (emoce)

"Jak ti je nyní, když jsme si o tom popovídali? ... Co bylo pro tebe nejvíc užitečné?"

uznání

dej v konverzaci prostor i pro uznání a ocenění, a to opět jak obsahové, tak i emoční stránky konverzace

"Děkuji, že jsi sdílela tyto pocity a téma právě se mnou ... cením si toho? ... To, jak jsi nyní autenticky projevil svoje emoce – to, co nyní cítíš, si zaslouží uznání, nemyslíš?"


V pracovním listě se dnes zamysli nad tím, jak se můžeš zachovat v pozici naslouchajícího, když je konverzace ve fázi emocí. Prozkoumej také, co ti může dobře fungovat v obsahové/věcné části konverzace.


Pěkný den Soňa

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

2006 - 2021 ©

 

EMPOWERMENT INSTITUT

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest

Ing. Soňa Staňková, DiS., ACC

EMPOWERMENT Institut s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

pošta: Jánská 447/8, 602 00 Brno

 +420 774 981 730 |  e-institut@sonastankova.com

DIČ: CZ 276 94 020

účet: 3222536349/0800

schránka: yytdtbv

GDPR