79 | Aktivní naslouchání

Shulz von Thun popisuje velmi srozumitelně, že sdělení, které k nám přichází, s sebou nese vnitřní svět toho druhého člověka – člověk nám něco sděluje, tedy s námi něco sdílí. Cílem je tudíž pochopit co nejvíce ze sdělení, jeho obsahu, vztahu a celkové souvislosti, abychom se zorientovali a mohli se přiměřeně chovat.


Lidé, kterým bylo empaticky nasloucháno, mohou lépe emočně zrát, jsou méně útoční, více demokratičtí a méně autoritativní. Mají také tendenci sami sobě pozorněji naslouchat a transparentně vyjadřovat, co si myslí a co cítí. Aktivní naslouchání snižuje obavu z kritiky. Lidé jsou díky němu připraveni vidět také názory druhých lidí a hledat jejich porozumění. V kultuře s aktivním nasloucháním se například lidé (členové týmu) chovají méně panovačně a jsou spíše ochotní více naslouchat jeden druhému a brát ohled na úhel pohledu druhých.

Komunikace zaměřená na člověka, L. Nykl, 2009, str. 43


Rozdíl mezi pasivním nasloucháním (posloucháním) a aktivním nasloucháním je tedy v tom, že při aktivním naslouchání využíváme více emoční inteligenci – empatii. Aktivní naslouchání je charakterizováno slovy jako:


vcítit se, soucítit, vytušit, rozpoznat, rozumět, pochopit.



Rozvíjej svou schopnost aktivního naslouchání


svou pozornost zcela zaměříš na hovořícího partnera

snažíš se porozumět nejen obsahu (co partner říká), ale hlavně citovým prožitkům (viz. výzva č. 57 o emocích)

udržuješ přirozený oční kontakt

zaujímáš otevřený postoj těla (ruce ani nohy nejsou zkřížené)

občas pokývneš hlavou jako vyjádření souhlasu – ano, chápu, rozumím

vyjadřuješ svým tělem podpůrné emoce

kladeš doplňující otázky, které pomohou partnerovi v rozhovoru (vyjádření emocí, popisu ...)

používáš povzbuzující slova typu ... hmm ... rozumí ti ... povídej dál ... to je zajímavé ... zajímá mě to ... jak jsi to myslel/a ... poslouchám tě ... říkáš? ... aha, ty jsi tedy myslel/a ...

plně akceptuješ druhého = nehodnotíš ani co říká, ani jak to říká, vyjadřuješ pochopení


Aktivní naslouchání má přínosy nejen pro tvého komunikačního partnera, ale i pro tebe. Mám ráda toto inspirativní video k tématu, které dobře zachycuje přínosy a principy aktivního naslouchání.

(Video je v angličtině. Můžeš si nastavit automatický překlad a pak vybrat češtinu. Není to sice úplně přesné, ale určitě ti to pomůže dobře porozumět).




Hluboké aktivní naslouchání vyžaduje odložení většiny vlastních aktuálních pocitů a vcítění se do pocitů toho, kdo se mi svěřuje. Tvoje úroveň empatie je dána tvými charakterovými vlastnostmi (vůle, soucit ...) a temperamentem (trpělivost, orientace na druhé lidi). Nicméně se dá opravdu velmi dobře rozvíjet. Není to trvalá vlastnost, v průběhu života se dá tvarovat.


Vyber si dnes jednoho člověka, jednu situaci, kde budeš praktikovat principy aktivního naslouchání. Může to být malý rozhovor, nic velkého a zásadního. V závěru dne se k této situaci vrať ve svých myšlenkách a zaznamenej si své vjemy do pracovního listu.


Na slyšenou v další výzvě Soňa

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

2006 - 2021 ©

 

EMPOWERMENT INSTITUT

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest

Ing. Soňa Staňková, DiS., ACC

EMPOWERMENT Institut s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

pošta: Jánská 447/8, 602 00 Brno

 +420 774 981 730 |  e-institut@sonastankova.com

DIČ: CZ 276 94 020

účet: 3222536349/0800

schránka: yytdtbv

GDPR