78 | Co znamená dobře naslouchat?

Někteří z nás jsou lepšími posluchači a někteří zase lepšími mluvčími. Pro vzájemnou komunikaci a dobré vztahy je třeba se umět dobře a jasně vyjadřovat, ale i umět dobře naslouchat. Navíc dobré naslouchání podporuje důvěru ve vztazích.


Jak řekl Frank Tyger: Sluch je jeden z pěti smyslů, ale naslouchání je umění.


Jako vstup do tématu Naslouchání se pojď zamyslet, jakým posluchačem jsi ty a s jakým typem naslouchání se nejčastěji setkáváš. Klienti, kteří se mnou při koučování řeší téma zlepšení komunikace, se nejčastěji pohybují mezi 8 typy posluchačů, které jsou definované v knize Komunikační dovednosti v praxi od M. Mikuláštíka:
Líný posluchač

Si plete naslouchání s posloucháním. Tváří se, že naslouchá, ale přitom je myšlenkami úplně jinde. Lelkuje a nechce vkládat energii do naslouchání. Nedrží empatickou pozornost s tím, kdo hovoří.


Nejistý posluchač

Je člověk s nižší mírou sebedůvěry a není si během hovoru s druhý jistý sám sebou. Během poslouchání druhého plně nenaslouchá - nedrží pozornost - ale přemýšlí již, co řekne až jeho partner domluví. Jak zareaguje, co vysloví.


Nesoustředěný posluchač

Dokáže dobře naslouchat, ale jen omezenou dobu. Neudrží dlouho pozornost při naslouchání. Není trpělivý. Poznáte ho díky jeho roztěkanému pohledu a mikropohybům těla, díky nímž uvolňuje energii, kterou v těle má, a která ho nutí "jít do akce, zrychlit."


Egoistický posluchač

Svou pozornost k naslouchání druhému zaměřuje jen tehdy, když se začne mluvit o něm nebo se ho téma bezprostředně týká. Přičemž se spíše zaměřuje na obsah sdělení než na empatické pochopení komunikačního partnera.Selektivní posluchač

Vybírá si (selektuje) jen ty informace, ke kterým má silnější motiv. Díky nim více zpozorní a zaměří svou pozornost. Jeho poslouchání je podobné křivce nahoru/dolů/nahoru/dolů. Do naslouchání se napojuje a zase odpojuje průběžně během hovoru.


Kompetitivní posluchač Naslouchá jen se záměrem, aby mohl komunikačnímu partnerovi dát radu, která bude vypovídat o tom, že vždy existuje lepší řešení. Pro tohoto posluchače není nic dobré. Například někdo řekne, že chce jet na dovolenou v Řecku a kompetitivní posluchač odpoví "měl bys jet raději do Egypta". Partner na to odpoví "dobře, pojedu do Egypta příští rok" a kompetitivní posluchač na to "než Egypt, bude lepší Havaj."


Dobrý posluchač - naslouchač Vnímá, co je řečeno - obsah i způsob jakým osoba hovoří - emoce. Vnímá hovor komplexně, a přitom vnímá klíčové momenty konverzace. Má silnou touhu porozumět a být empatický.


Naslouchat tedy neznamená jenom slyšet, znamená chápat a porozumět.

V dnešním pracovním listě zmapuj, jakým typem posluchače jsi a z jakého důvodu. Zamysli se také, jakými posluchači jsi nejvíce obklopen/a.


Těším se na "slyšenou" v další výzvě, která bude o aktivním naslouchání.


Soňa

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

2006 - 2021 ©

 

EMPOWERMENT INSTITUT

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest

Ing. Soňa Staňková, DiS., ACC

EMPOWERMENT Institut s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

pošta: Jánská 447/8, 602 00 Brno

 +420 774 981 730 |  e-institut@sonastankova.com

DIČ: CZ 276 94 020

účet: 3222536349/0800

schránka: yytdtbv

GDPR