76 | Jak překonat pochybnosti, které narušují důvěru

V dnešním pracovním listě najdeš cvičení, které podporuje překonání pochybností narušujících důvěru.

Pochybnost žije z myšlenkových procesů zvažujících Pro a Proti. Živíme-li svou mysl pochybnostmi, hůře se nám dosahují naše cíle. Stojí nás to hodně energie. Některé pochybnosti jsou silné a vnímáme je hned. Některé jsou však plíživé a tiché a je náročné je rozpoznat. Vyžadují vyšší dávku tvé pozornosti, aby sis jich vůbec všiml/a.


Pochybnost miluje srovnávání, je to jako její potrava. Jsem dost hezká? Jsem dost dobrý? Sousedka získala lepší práci než já! Kamarádka vždy vypadá v červených šatech lépe než já!

Hluboko v sobě totiž neseme představu o tom, co/kdo bychom rádi chtěli být a jen těžko nám jdou tyto dvě části do sebe spojit.

Marie Mannschatz v knize Buddha - Cesta ke štěstí rozděluje pochybnosti ve vztazích na malé a velké.

Malá pochybnost

= těkání myšlenek sem a tam, pochybnosti o všedních událostech života. "Koupila jsem dnes vše na večeři?"

Velká pochybnost

= jsou otázky týkající se víry a života, základních životních hodnot. Tuto pochybnost Marie nazývá existencionální pochybností. "Mohu dál setrvávat ve vztahu s kamarádkou, která mě před ostatními občas shazuje?"

Chceš-li zmírnit přemýšlení plné pochybností, vyžaduje to pracovat na důvěře a sebedůvěře. Umět přijímat nedokonalosti. Nalézat smíření s tím, že věci jsou tak, jak mají být.


1. krok pro zmírnění pochybností a posílení důvěry >> uvědomit si, že mám pochybnost


2. krok pro zmírnění pochybností a posílení důvěry >> rozhodnout se:


Zůstat, akceptovat, přijmout.

Změnit to.

Odejít, opustit to.



3. krok pro zmírnění pochybností a posílení důvěry >> hledět dopředu, nevyčítat si své rozhodnutí




Při koučinku s klienty vidím, že nejnáročnější je pro ně krok č. 2. Je to bod s velmi silným emocionálním nábojem. Rozhodnutí, kterým směrem se vydat, vyžaduje silné spojení se svým zdrojem, sílou. Vírou v sebe, že pro sebe dělám to nejlepší rozhodnutí, které má dobrý úmysl i pro ostatní. Pokud se již klient rozhodne (a je jedno, jak dlouho to trvá), zvýší to jeho sebedůvěru velkou měrou. Proto vnímám, že sebedůvěra, umění se rozhodnout a schopnost žít bez pochybností spolu velmi souvisí. Učením se jednoho, podporujeme růst druhého.


Každému z nás pro to, jakým směrem se vydat a rozhodnout, fungují jiné techniky. Někdo se silně napojí na svůj zdroj, intuici a dělá rozhodnutí ze svého středu duše. Někdo jiný z nás zase potřebuje svá rozhodnutí podpořit i myslí. A jsou mezi námi i ti, kterým pomáhá při rozhodování vlastní tělo. Všechny cesty jsou správné. Hledej, prosím, tu, která je pro tebe ta nejlepší.



V dnešním pracovním listě najdeš cvičení, které podporuje překonání pochybností, které narušují důvěru.


Hezký 6. den v týdnu přeje Soňa

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest

2006 - 2020 ©

 

EMPOWERMENT INSTITUT

Ing. Soňa Staňková, DiS., ACC

EMPOWERMENT Institut s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

pošta: Jánská 447/8, 602 00 Brno

 +420 774 981 730 |  e-institut@sonastankova.com

DIČ: CZ 276 94 020

účet: 3222536349/0800

schránka: yytdtbv

GDPR