68 | Jak si stanovit cíle, které se opravdu splní

Umět si stanovit cíl je v koučování jedním ze základních faktorů úspěchu. Stanovení cílů ti dává dlouhodobou vizi. Pomáhá organizovat čas a zdroje. Tím, že si budeme stanovovat přesné, jasně definované cíle, je můžete pak měřit a být hrdí na dosahování těchto cílů.Co je vlastně cíl?

Cíl je koncový stav, to, čeho chceš dosáhnout. Můžeš si ho představit jako cílovou pásku. Cíl si můžeš rozdělit do menších podcílů. Takové podcíle můžeš lépe definovat, uchopit a realizovat. A hlavně také brzy vyhodnotit, zda tě k cílové pásce opravdu vedou či nikoli.Proč se stanovováním cílů vůbec zabývat?

Bylo zjištěno, že lidé, kteří si umí dobře stanovovat cíle jsou až 10x efektivnější. Se stanovenými cíli budeš mít větší zaměření své mysli a podporu pro aktivitu.


Krátké cvičení na tvé cíle - odpověz si na otázky: Čeho bych chtěl/a dosáhnout,

... když bych věděl/a, že nemohu neuspět?

... když bych měl/a neomezené zdroje - čas, peníze,...?

Určitě se ti již stalo, že sis stanovil/a nějaký cíl a pak ho nesplnil/a. To se stalo většině z nás a není třeba tomu více věnovat pozornost. Za pozornost však určitě stojí to, pokud se ti to děje opakovaně. Stanovíš si cíl a pak ho nesplníš. U svých klientů jsem si všimla, že se nesplnění cílů v 90 % závisí na jeho dobrém definování. Kouči při výcviku věnují hodně času tomu, jak provést klienta dobrým stanovením cíle. Je to opravdu základní dovednost kouče. Dnes ti přináším základní vhled, jak při koučování s klienty pracuji, když si stanovují cíle a co vede k jejich splnění.

Jak by měl být cíl definován.


Aby byly Vaše cíle dosažitelné, potřebujete je mít ve tvaru SMARTER.


S – Specifický

Udělej si čas a popiš co nejkonkrétněji, čeho to chceš vlastně dosáhnout. Pokud se ti nedaří být opravdu hodně konkrétní, je to známkou toho, že tvůj cíl je ještě příliš velký a je třeba ho rozdělit na menší podcíle, které již budeš moci lépe definovat.


M – Měřitelný

Zde se moji klienti při koučování často "zaseknou". Dát svému cíli měřitelnost, vede ke vnitřnímu závazku. Podle čeho poznáš, že jsi cíle dosáhl/a? Co bude jinak? Podle čeho to pozná tvé okolí (v práci, rodina, ...). Opět najdi konkrétní, měřitelný výstup.

Například:

chci zhubnout > to není měřitelný cíl,

ale chci mít velikost 38 nebo obvod v pase 70 cm > to je již měřitelný cíl, který můžeš vyhodnotit


A – Ambiciózní, atraktivní

Kdo by chtěl pracovat na nudných cílech, kde chybí motivace. Pro dosažení cíle potřebuješ energii a vůli. A ty jsou podporovány tím, že tvůj cíl je popsaný (definovaný) lákavě, pro tebe zajímavě. Časté selhání při plnění cíle je také díky tomu, že v průběhu času pro tebe cíl přestane být zajímavý. Můžeš si zkusit položit otázku "co podpoří mou motivaci pro dosažení cíle". Opět pomáhá mít cíl co nejmenší.R – Reálný

Metoda SMART, na rozdíl od stanování vizí a záměrů, pracuje s vysokým zaměřením na reálnost cíle. Je hezké snít, ale pokud si stanovíš příliš ambiciozní cíl nebo hodně nereálný, těžko ho splníš. Prozkoumání reálnosti cíle věnuj opravdu dost času. Prozkoumej, zda máš k jeho dosažení k dispozici zdroje (čas, dovednosti, znalosti, peníze, podporu druhých) pro jeho splnění. Možná zde zjistíš, že není nyní ta chvíle pro dosažení cíle, protože chybí zdroje. Ušetříš si tím budoucího zklamání z nesplněného cíle.T – Termínovaný

Zde mám na mysli opravdové a konkrétní definování času, kdy bude cíl splněn = datum. Někdy není možné stanovit datum konkrétně, zkus se k tomu ale alespoň přiblížit větším časovým milníkem. Například - cíl splním do konec června.

E - ekologický

Tento pohled na cíl do koučování zařazuji proto, že vnímám jako důležité mít nejen zaměřenou pozornost na cíl, ale umět vnímat i to, na co dalšího bude mít splnění nebo nesplnění cíle vliv. Ekologický tedy pro mě znamená rozhled do dalších klientových oblastí života. Při koučinku klientovi pokládám otázku "Pokud cíl splníte, na co dalšího to bude mít vliv a jaký?" A ne jednou se stalo, že si zde klient uvědomil, že pokud se bude věnovat dosažení cíle (například postup na vyšší pozici v práci), může to ohrozit jeho další životní priority a oblasti (rodinu, přátelé, zdraví) - viz. výzva č. 65 (kolo 7 životních sil).


R - zapsaný (recorder)

Co je psáno, to je dáno :-). Zapsaný cíl získává na větší váze. Jeho zapsáním jsi udělal/a 1 krok k jeho realizaci.
Nyní máš již dost informací a pojď si tuto dovednost procvičit v pracovním listě, kde jsem pro tebe připravila sadu otázek pro definování tvého cíle ve tvaru SMARTER. Než se do nich pustíš, zamysli se nad svým cílem. Může to být třeba tvůj záměr, který jsi již stanovil/a ve výzvě č. 66.


Soňa

11 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

2006 - 2021 ©

 

EMPOWERMENT INSTITUT

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest

Ing. Soňa Staňková, DiS., ACC

EMPOWERMENT Institut s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

pošta: Jánská 447/8, 602 00 Brno

 +420 774 981 730 |  e-institut@sonastankova.com

DIČ: CZ 276 94 020

účet: 3222536349/0800

schránka: yytdtbv

GDPR