64 | Proč je dobré umět zaměřovat svou pozornost a jaká je cena za multitasking

Zatímco čteš tyto řádky, miliony tvých senzorických neuronů v mozku jiskří. Pracují na přenášení informací s cílem získat tvou pozornost. Jen část pronikne do tvého vědomí, protože není reálně možné, abys pozornost věnoval/a všemu. Například současně vnímal/a teplotu v místnosti, současně své ruce opřené o desku stolu, to jak tvoje tělo dýchá a současně s tím i myšlenku textu, který čteš. Mozek a tělo jsou chytré, spolupracují spolu. Dokážeme jít a mluvit zároveň. Vše se to však děje na nevědomé úrovni. Biologicky však nejsme přizpůsobeni tomu, abychom vědomě zaměřovali pozornost na více věcí zároveň. Obzvláště na témata, která vyžadují vyšší pozornost a vědomé udržování pozornosti.


V dnešní době, kdy je tvůj mozek neustále vyrušován pípáním mobilu a dalšími lákadly, je těžké udržet svou pozornost u něčeho, co je náročnější. U něčeho, co vyžaduje větší úsilí. Což osobní růst nebo změna zcela určitě je. Jsou trendy pojmy jako je multitasking a prokrastinace.


Multitasking je schopnost pracovat na více úkolech/činnostech zároveň.

To je, dle mého názoru, možné z dlouhodobějšího hlediska. Kdy můžeš svou práci nebo život obohatit růzností úkolů. Nicméně v jeden čas - teď a tady - to prostě není možné. Všiml/a sis, že když v autě bloudíš, ztlumíš si rádio? Nebo, že se někdo na chodníku zastaví, protože telefonuje a potřebuje v daný okamžik zaměřit více pozornost na hovor? Phil Dobson v knize Mozková posilovna uvádí, že dokonce multitasking snižuje produktivitu o 40 % a člověk při něm udělá o 50 % více chyb. Dle studie Londýnské univerzity IQ člověka při multitaskingu klesne o 15 bodů - což je výsledek, který máš po probdělé noci nebo hodnota tvého IQ, když ti bylo 8 let.

Proto, když se cílevědomě soustředíme na jednu konkrétní věc, napomáhá to procesu jejího poznávání. Ve stavu soustředění probíhají myšlenkové pochody rychleji a důsledněji.

Čím víc se na nějakou věc zaměřujeme, tím ostřejší a jasnější je naše pozorování i myšlenkové procesy.Při koučinku se mi osvědčuje zaměřovat klientovu pozornost:

v dlouhodobém horizontu na 1 záměr

ve střednědobém horizontu (měsíc) na max. 3 cíle, které podporují záměr

v krátkodobém horizontu (týden, den) jen na 1 úkol podporující cíl a záměr

Takovým pěkným a jednoduchým příkladem pro zaměřování své pozornosti může být Ester Ledecká, které se na olympiádě 2018 podařilo vyhrát zlato ve 2 odlišných sportovních disciplínách (snowboard a lyže). Jsou to pro ni 2 odlišné cíle, které však mají 1 společný záměr - lásku a vášeň ke sjezdu. Není však technicky a racionálně možné, aby v jeden okamžik jela jak na lyžích, tak na snowboardu.


10. týden v 365 výzvách a inspiracích budeme rozvíjet schopnost umění zacílit se, udržet svou pozornost u záměru a cíle, který pro sebe shledáváš jako dobrý. Dnes si v pracovním listě prozkoumej své dosavadní záměry a cíle, jak ti šla jejich realizace.


A já se těším na zpětnou vazbu, jak ti aktivita šla.


Soňa

8 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

2006 - 2021 ©

 

EMPOWERMENT INSTITUT

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest

Ing. Soňa Staňková, DiS., ACC

EMPOWERMENT Institut s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

pošta: Jánská 447/8, 602 00 Brno

 +420 774 981 730 |  e-institut@sonastankova.com

DIČ: CZ 276 94 020

účet: 3222536349/0800

schránka: yytdtbv

GDPR