58 | Emoce v pohybu

Slovo emoce je odvozené z latinského výrazu exmovére, který v překladu znamená pohyb.Pohyb je pro emoce doslova charakteristický, protože jejich základním rysem je, že neustále přicházejí a odcházejí, , připlouvají a odplouvají. Jsou v neustálém pohybu. Je to jako pohyb zleva doprava. Někdy s tebou můžou zůstat delší dobu a naklonit tě doleva a někdy je to otázka jen pár vteřin, kdy se díky emocím odchýlíš od svého středu vyrovnanosti doprava.


Další směr pohybu můžeme emocím připsat díky jejich intenzitě / síle. Někdo z nás nechá své tělo zaplavit emocemi. Určitě znáš někoho, kdo, pokud má vztek, tak ho zalije vlna silné energie, kterou se snaží ze sebe vybít. Křičí, praští s dveřmi, bouchne do stolu, dupe atd. Čím je emoce silnější, tím intenzivnější a bouřlivější bývá reakce. Nebo naopak jsi někdy smutný/á, tvoje tělo zatuhne a jakoby ochladne.
To, zda jsme schopni emoce uvolnit v reakci pomocí těla, souvisí ještě s dalšími faktory a rysy naší osobnosti. Budeme se o tom bavit v dalších dnech výzev a inspirací. Já osobně jsem zastáncem autentického projevení svých emocí. Nicméně kultivovanou formou tak, aby můj projev (tělesná reakce) nepoškodil nebo nezranil (fyzicky nebo i na duši) jinou osobu.Co je tedy důležité, když se ti děje pohyb - emoce přichází?


1) umět se orientovat v tom, co se ve mně děje, která emoce mě nyní zaplavuje a proč - co bylo vůbec jejím spouštěčem

2) dovolit svému tělu, aby uvolnil emoci přiměřenou reakcí - pohybem, který tělo potřebuje

3) vědomě se rozhodnout, do jaké míry se nechám impulzem z venčí příště tak ovlivnit

Že to není snadné? Buď v klidu a laskavý/á k sobě a učení se této dovednosti. Protože dle výzkumů pouze 36 procent testovaných lidí bylo schopno přesně definovat své emoce ve chvíli, kdy se projevily. To znamená, že dvě třetiny z nás jsou typicky ovládáni emocemi, aniž by je zatím dokázali rozpoznat a využít ve svůj prospěch.


Bradberry, T., Greavesová, J. (2005). The emotional intelligence quick book. New York: Fireside.​​Pojďme si dnes prostě jen dovolit PŘIJMOUT, ŽE TVOJE EMOCE JSOU V POHYBU A JSOU JAKO VODA.


Neustále se mění - stejně jako vše ostatní kolem nás. Přicházejí a odcházejí. Už jen "pouhé" připuštění si, že to, co přišlo, zase odejde, ti může pomoci k zklidnění hladiny tvých emocí. K dřívějšímu návratu do svého středu.


Díky emocím si často můžeme uvědomit sebe sama. Je to zkrátka proces v našem těle (biologická aktivace), který nás upozorní a díky kterému jsme si pak více vědomi vlastních pocitů. To nám umožňuje zapracovat na našich rozhodnutích, a pokud je řádně zvážíme, zvyšujeme vědomí sebe sama.​
V pracovním listě si dnes můžeš prozkoumat pohyb - intenzitu - svých emocí.


Pro tebe Soňa


10 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

2006 - 2021 ©

 

EMPOWERMENT INSTITUT

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest

Ing. Soňa Staňková, DiS., ACC

EMPOWERMENT Institut s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

pošta: Jánská 447/8, 602 00 Brno

 +420 774 981 730 |  e-institut@sonastankova.com

DIČ: CZ 276 94 020

účet: 3222536349/0800

schránka: yytdtbv

GDPR