49 | Na ničem nelpět

Dnes si pojďme uvědomit, že vše plyne a nic není stálé. Říká se, že "dvakrát do stejné řeky nevstoupíš". Což je úplná pravda, protože to ani není reálně možné. Řeka stále plyne, mění se každou setinu sekundy. Stejně tak jako ty. S každým nádechem a výdechem, s každým tepem tvého srdce se měníš. Proto, čím více máme pro jakékoli plynutí otevřenou mysl a čím více jsme otevřeni změně, tím méně trpíme, a dokonce i pomaleji stárneme.


Čím pevněji se držíš svých hodnot, postojů a předpokladů, tím více na nich lpíš. Jakékoli lpění pak vede k vnitřním konfliktům, protože lpění omezuje tvoji svobodu se rozhodnout jinak. Jak uvádí Wikipedie - ulpívání je buddhistický termín označující zesílenou chronickou formu žádostivosti. Někdy se také překládá jako uchopování.


Ulpívání má čtyři podoby:

  1. Lpění na smyslových požitcích - tj. na čemkoliv, co vyvolává smyslovou touhu a vášeň.

  2. Lpění na chybných názorech - např. na názoru, že dobré ani špatné činy nemají žádné následky.

  3. Lpění na pouhých pravidlech a rituálech - ulpívání na názoru, že očištění lze dosáhnout pouhým dodržováním pravidel a rituálů.

  4. Lpění na víře v existenci „já“ - tj. na víře, že „já“ je identické s některou z pěti složek (tělesnost, vědomí, vnímání, cítění a mentální formace), nebo že je v nich „já“ obsaženo, nebo že „já“ existuje mimo ně, nebo že „já“ je jejich vlastník.


Lpět můžeš jak na negativních vzorcích chování a myšlení, tak i na pozitivních impulzech! Například já sama mám silnou vnitřní hodnotu svobodu. Pokud na ní však příliš lpím, budu ji vyžadovat vždy a všude a od kohokoli. V práci budu chtít, abych mohla svobodně rozhodovat, abych měla svobodnou možnost volby pracovní doby,... ve vztazích budu lpět na svobodě tak, že budu vyžadovat více času pro sebe, nebude se mi chtít vstupovat do rituálního svazku nebo zakořenit ve společném domově. Při prvním pohledu pozitivní hodnota - svoboda - se může při přílišném lpění stát hodně omezující a činit mě tak vlastně nesvobodnou. Každý z nás asi zná menší či větší zlozvyky. Jako například lpění na čokoládě. Pokud dokážeš dobře ovládat svou mysl, umíš si dopřát a vychutnat čokoládu tak, jak je to pro tebe zdravé. Ty vědomě rozhoduješ, kdy je pro tebe čokoláda vhodná. A nenecháš toto rozhodování na svém vnitřním autopilotovi, který může tahat za nitky chutí libovolně, jak se mu líbí.


Jak se píše v Šaolin - Tajemství vnitřní síly:

Zakořeněných vzorců chování a myšlení, které nejsou k ničemu dobré, případně nám opravdu škodí, se můžeme zbavit jedině jejich rozpoznáváním a prověřováním.

A to vyžaduje bdělou mysl - být vědomý.

Vše přichází a odchází, a proto je velmi důležité na ničem nelpět a k ničemu se příliš neupínat. Lpění způsobuje utrpení a odčerpává energii.


Ber prosím na vědomí, že tento týden ses naučil/a odstraňovat svá neužitečná přesvědčení a zároveň ses naučil/a si postavit přesvědčení nová, pro svůj život užitečná. Teď už ale víš, že vše také plyne a neustále se mění. Snaž se tedy nelpět na svém novém přesvědčení. Měj otevřenou mysl, že i ono může za nějaký čas odejít. Je to přirozený cyklus, který se děje.
Se vznikem tohoto, vzniká i ono,

s ustáním tohoto, ustává i ono.

Jsme v závěru 7. týdne a tématu Odstranění nefunkčních a omezujících přesvědčení. Pro mysl je tedy dobré opět udělat malé ohlédnutí za týdnem. Tvůj průvodce sebereflexí týdne je zde.

Pokoj v duši přeje Soňa

5 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

2006 - 2021 ©

 

EMPOWERMENT INSTITUT

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest

Ing. Soňa Staňková, DiS., ACC

EMPOWERMENT Institut s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

pošta: Jánská 447/8, 602 00 Brno

 +420 774 981 730 |  e-institut@sonastankova.com

DIČ: CZ 276 94 020

účet: 3222536349/0800

schránka: yytdtbv

GDPR