48 | Jak vypnout svého autopilota, který reaguje jak se mu líbí

Abychom dokázali vytrvat v opuštění svého nefunkčního přesvědčení, je třeba kultivovat ovládání mysli, udržováním bdělosti, a tím rozvíjet svou vnitřní sílu.


Někdy je tempo života tak rychlé, že doslova nestíháme umyslet život. Náš mozek neustále o něčem přemýšlí. Aby byl v tomto přemýšlení co nejrychlejší, rád vytváří jednoduché autoprogramy. To se nám někdy může hodit, například při učení nových jazyků nebo při řízení auta. Autoprogramy mají za následek rychlé reakce našeho těla - uvádí ho do chodu. Při autoprogramu však nevěnujeme pozornost našemu prožívání teď a tady. Ochuzujeme se tím o lidskost a spojení sami se sebou.


Do tématu sebepoznání je proto dobré vkročit i s poznáním toho, kdy jsou tvoje reakce na nějaké situace spíše automatické - nevědomé a kdy naopak plně vědomé a svobodné.


V knize Šaolin - Tajemství vnitřní síly je autopilot znázorněn do přehledného KOLA VĚDOMÍ, které vysvětluje, jak souvisí tvoje vnímání, myšlenky, pocity a tělesné reakce. S podobným kolem vědomí se můžeš setkat i v mindfulness. Kolo vědomí pomáhá projasnit, jak mohou fungovat naše nevědomé reakce na nějaké situace. Je rozděleno do 2 částí - vnitřní a vnější. A každá z těchto částí pak obsahuje další 2 procesy.


I. Na to, co se děje "navenek".

a) Vstupní impulz z vnějšího světa = to, co vnímáme našimi smysly (vidím, slyším, cítím, nahmatám, ochutnám).

d) Výstupní reakce do vnějšího světa = to, jak reaguje naše tělo na vstupní impulz (například napětí, křik, útěk, úsměv).


II. Na to, co se děje "uvnitř" tebe v mezičase než se z a) stane d).

b) Mysl začne vyhodnocovat vstupní impulz. Hodnotí tak na základě naší minulé zkušenosti, našich postojů, soudů a očekávání. Mysl k danému vnějšímu impulzu zaujme postoj ano/ne.

c) Na základě vyhodnocení mysli se následně spustí prožívání (pocity). Ty mohou být příjemné, díky nim vzniká lpění a touha; neutrální, díky kterým zůstaneme ve lhostejné rovině; nepříjemné, které vedou k odmítání a odporu proti vnějšímu, vstupnímu impulzu.




Pokud tedy chceš zaujmout vědomé rozhodnutí k nějaké situaci, je třeba dát prostor i pocitům a zároveň nevěřit všemu, co si tvoje mysl myslí. Někdy prostě udělá tvoje mysl rozhodnutí na základě již nějaké zkamenělé zkušenosti nebo nefungujícího přesvědčení.


Kolo vědomí častou používám i při koučinku se svými klienty. Pokud chtějí změnit nějaké své zlozvyky nebo nefunkční vzorce chování, ptám se jich, v které části kola - před kterým bodem - mohou kolo přerušit, pozastavit. Nejčastější odpověď je mezi bodem a) a b), tedy v bodě, kdy mysl hodnotí, zaujímá postoje a soudy. Zde je prostor se se svou myslí vědomě dohodnout na novém a účinném postoji.






Pojďme si uvést příklad. Představ si ženu, která se vrací večer z práce domů, je velmi unavená a doma ji nikdo nevítá + čeká ji tam nepořádek a neumyté nádobí. Její kolo vědomí pak může snadno vypadat takto:

a) Žena vidí neumyté nádobí a cítí lehký zápach se zbytků jídla na talířích. | IMPULZ

b) Napadne ji, že ji v domě nikdo nemá rád, všichni jí pohrdají, protože jí nikdo nepomůže. Zase je na všechno sama. Tak jako její matka, měla to stejně. Její muž jí nikdy nepomohl. Říká si "jsem nemilovaná". | MYŠLENKY (soudy, přesvědčení)

c) Ženu začnou zaplavovat velmi nepříjemné emoce a pocity. Chce se jí plakat, cítí smutek. Nechce ho však sama sobě dovolit a tak raději dá prostor hněvu. | POCITY

d) Začne křičet na děti, že už toho má dost, že je to stále dokola. Začne nádobí umývat a to hodně hlasitě. | REAKCE


Pokud se tato situace bude několikrát opakovat, začne si žena modelovat nepěkného autopilota. Který může způsobit, že již při cestě z práce domů bude žena očekávat "katastrofu" a nevědomě se nastavovat na obranu nebo boj k situaci, kterou očekává.

Jistě víš, že tento autopilot není moc zdravý pro tělo této ženy, protože se negativními myšlenkami uvádí do stresu. A určitě není ani motivační pro ostatní členy rodiny, kteří by měli své chování k matce změnit.


Co tedy může žena změnit? Co jí doporučíme?

Kde může vědomě zastavit své kolo autopilota a přepnout ho na kolo vědomí?




Tvoje kolo vědomí najdeš v pracovním sešitě. Využít ho můžeš pro návrh řešení příkladu ženy v tomto článku nebo sám/a pro sebe.


Ať je ti e-book ku prospěchu!

Soňa



8 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

2006 - 2021 ©

 

EMPOWERMENT INSTITUT

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest

Ing. Soňa Staňková, DiS., ACC

EMPOWERMENT Institut s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

pošta: Jánská 447/8, 602 00 Brno

 +420 774 981 730 |  e-institut@sonastankova.com

DIČ: CZ 276 94 020

účet: 3222536349/0800

schránka: yytdtbv

GDPR