29 | Autenticita - klíč, který odemyká brány kvalitních vztahů a spokojeného života

Pojďme se nejdříve naladit na téma autenticita. Co to vlastně pro tebe je? Jak si vysvětluješ autenticitu?

Podle slovníku pojem autenticita či autentičnost znamená obecně pravost, hodnověrnost či původnost.

Pro mě je autentický člověk takový člověk, který nic nepředstírá sobě ani druhým nic nenalhává, nestylizuje se do žádné role.


Autentický člověk je schopen upřímně projevit pocity a postoje,

které v něm právě probíhají. V podstatě to znamená dávat do vztahu s druhou osobou sebe sama.
Abychom mohli být autentičtí k někomu druhému navenek, je nejdříve nutné umět být autentičtí vůči sobě. Cesta k vlastní autentičnosti vede přes cestu sebeobjevování a sebepoznání. Jen tak se naučíme sami sobě dobře naslouchat, rozumět svému vlastnímu prožívání a emocím a umět si je uvědomit.

zralost, vnitřní stabilita, sebepoznání.


Investice do sebepoznání je často náročná, ale určitě výhodná. Přínosy toho, že dokážu být v pravdě, autenticitě, vedou ke zlepšení vztahu sám k sobě a následně i k druhým. Zlepšení komunikace a v konečném důsledku i snížení stresu, který vzniká z neustálého tlaku na to "hrát nějakou roli". Hraní rolí je prostě energeticky náročné. Projevená autenticita umožňuje druhé osobě se rovněž autenticky projevit. Díky autenticitě se ve vztazích rozvíjí důvěra a prohlubuje vzájemný vztah.


Domnívám se, že není zrovna lehké v dnešním komerčním světě být sám/a sebou. O tom, jak vzniká neautentičnost se dozvíš ve výzvě č. 30. Nemůžu a ani nechci ti tedy slibovat rychlá řešení a zázraky. Jsem zastáncem kvalitních cest k sobě.


Zdroj: Jan Vymětal a Vlasta Rezková: Rogersovský přístup k dospělým a dětem, Portál, 2001Autenticitu zde budeme rozvíjet postupnými kroky.


1) Sebepoznáváním - pro znovuobjevování tvého pravého já bude v programu 365 výzev a inspirací věnován čas každý týden v ohlédnutí (sebereflexi) týdne. Buď k sobě trpělivý/á.

2) Sebepřijetím - při sebepoznání někdy pro nás vyvstávají nové skutečnosti a ty potřebují čas, aby se usadily.

3) Žitím - to, co u sebe objevíš a přijmeš, se budeš učit projevovat i navenek - v komunikaci, v činech - ve svém okolí. Aby i ostatní lidé kolem tebe mohli zažít tvou plnost autenticity.

Jak jsi na tom se svou autenticitou? Pomůže ti e-book ZDE.

Hezký den

Soňa

4 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

2006 - 2021 ©

 

EMPOWERMENT INSTITUT

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest

Ing. Soňa Staňková, DiS., ACC

EMPOWERMENT Institut s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

pošta: Jánská 447/8, 602 00 Brno

 +420 774 981 730 |  e-institut@sonastankova.com

DIČ: CZ 276 94 020

účet: 3222536349/0800

schránka: yytdtbv

GDPR