23 | Staří Řekové rozlišují 8 typů lásky, který vystihuje tebe?


Jak jsem slíbila ve výzvě č. 22, sepsala jsem pro tebe různé typy lásek, se kterými se můžeš potkat. A tento soupis ti může pomoci v sebepoznání, které lásce je více otevřené nyní tvé srdce a o který druh lásky máš zájem více pečovat a učit své srdce, jak na to.

K tomuto rozlišení druhů lásek mě inspirovali staří Řekové a klienti při lifekoučinku.


8 typů lásek jsem zde seřadila podle jejich síly (pevnosti), která prodlužuje jejich délku trvání. Takže začínáme Philautia - sebeláskou, která je podle mě nejsilnější z 8 typů lásek, a když se ti ji podaří do svého života vnést, bude s tebou celý život. Zároveň je Philautia na 1. místě také proto, protože je nejméně ovlivněná hormony, na rozdíl od jiných typů lásek, které jsou až na 6. a 7. místě.


1. PHILAUTIA ~ sebeláskaJe to láska k sobě samému a vyvěrá se zdravé sebeúcty, sebedůvěry a sebehodnoty. Pro její živost je nutné naučit se sebe přijímat se vším všudy. Se svými pozitivními i zápornými vlastnostmi. Pokud se nám to podaří, umožňuje nám to rozdávat lásku, kterou cítíme k sobě, do okolního světa.


Tento druh lásky začneme v 365 výzvách a inspiracích rozvíjet jako první, protože až z ní vznikají všechny ostatní lásky. Podle toho, jaký máš vztah sám/a k sobě, je kvalitní tvoje PHILAUTIA. Jak silnou a zdravou sebelásku k sobě pěstuješ, takové další lásky budeš přitahovat do svého života.


2. AGAPÉ ~ bezpodmínečná láska ke všemu živému, laskavost

V Agapé jde především o univerzální cítění lásky. Kdy dokážeme stejným způsobem > bez podmínek, milovat vše živé a jde nám o štěstí druhého, stejně jako štěstí vlastní. Tento druh lásky v nás vzbuzuje potřebu konat dobro i pro druhé, jednat s nimi se soucitem (laskavostí) a nezištností. Silná a skutečná Agapé se vyznačuje kladným vztahem k přírodě, lidskosti a schopnosti vnímat svůj sebepřesah. Lidé schopní tohoto druhu lásky mohou žít v komunitních vztazích, protože dokáží milovat více lidí současně a stejně bezpodmínečně (tzv. polyamory).
3. STORGÉ ~ rodičovská láska

Tak Řekové označují druh lásky, kterou chová rodič ke svému dítěti. Pokud je v čisté kvalitě, jedná se opět o bezpodmínečnou lásku, kde rodič nevyžaduje po dítěti, aby neslo zodpovědnost za to, že ho vychovává. A rodič je v této lásce schopný milovat své dítě takové, jaké je. Silnou podstatou této lásky je, že rodič nemá od dítěte očekávání a přitom je schopný dát potřeby dítěte na první místo.
4. PHILIA ~ silné autentické přátelství

Nejčastěji tento druh lásky můžeme zažívat k sourozencům a blízkým přátelům. Jedná se o velmi upřímnou lásku se schopností přijímání druhého s péčí o jeho štěstí. Je velmi blahodárná i pro náš pocit štěstí, proto je velmi moudré o tento druh lásky pečovat. Dlouhodobé partnerské vztahy často fungují právě díky tomu, že partneři byli schopni transformovat prvotní a krátkodobé formy lásky jako je Eros a Ludos do této hluboké kvality, kde vztah je založen na upřímnosti, akceptaci, toleranci a absolutní nemajetnosti. Jedná se o nejsilnější pouto, které může mezi dvěma lidmi vzniknout a nenastává automaticky, ale péčí a rozvojem tohoto vztahu.

5. PRAGMA ~ zavazující, rozumová láska

Skvělý příklad tohoto druhu lásky můžeme nalézt v historii, kdy panovníci vytvářeli partnerské svazky ve prospěch společných cílů nebo v zájmu vyššího dobra. Pokud obě osoby v tomto vztahu cítí tento druh lásky, jedná se pak o velmi hlubokou lásku a oddanost, která vede ke konání dobra - dobrých věcí. Podmínkou však opravdu je, aby tato láska vyvěrala z autentičnosti, že to tak opravdu chceme a cítíme. A ne, že to od nás vyžaduje někdo jiný. Některé vztahy začínají jako Eros a Ludos a později, po vyprchání, přerostou právě do Pragmy, kdy rodiče vytvoří silné zázemí pro péči a růst svých dětí nebo mají jiný společný cíl. Z Pragmy může vyrůst vyšší kvalita lásky - Philia.
6. EROS ~ touha, vášeň

Často moji klienti Eros spojují se slovem "láska" a myslí si, že jde o vyšší druh lásky - Philia. Často je to však spíš zbožné přání, aby to tak bylo. V počátcích vtahu nosíme růžové brýle, za které může právě Eros. Eros je řecké jméno pro Cupida, který střílí šípy lásky do lidí, a tím způsobuje zažehnutí plamenu tělesné přitažlivosti, sexuálního vzrušení, vášnivosti, extáze a silné touhy absolutně splynout s milovanou osobou. Pokud se nám nepodaří tento druh lásky transformovat do vyšší formy, může být nebezpečný, protože je v organismu spojen se silnou dávkou hormonů jako je fenylethylamin. Při lásce Eros se totiž topíme také ve stresových hormonech - adrenalin a noradrenalin, které vyburcují tělo k vrcholným výkonům. Zdatně je podporuje hormon dobré nálady, dopamin. V klidu nezůstávají ani pohlavní hormony - estrogen a testosteron (v určitém poměru jsou oba zastoupeny v mužském i ženském těle). Není to tedy naše srdce, které miluje, ale hormony, které proudí naším tělem.

7. LUDUS ~ hravá láska

Tento druh lásky je úplným opakem Pragmy (rozumové lásky). Nejde jí o závazek, ale čistě jen o "hru", dobrodružství. Patří sem koketování, flirtování, zábavné formy lásky spojené s hravostí, radostí a nezávazností. Můžete ji zažít o letní dovolené s cizincem na pláži nebo na vánočním večírku s kolegy z práce. Jejím cílem je potěšit se, proto nemůže ani dlouho vydržet. Postupem času buď vyprchá, nebo rozkvete do jiné, vyšší formy lásky. Opět se často setkávám s příběhy mých klientů, především klientek, které zažívají Ludos ze strany muže, ale samy ženy již cítí spíše Eros. Dochází pak k bolavému zklamání z nepochopení vzájemných potřeb a druhů lásky.
8. MÁNIA ~ majetnická posedlost

Považuji za důležité se zmínit i o této formě "lásky", jelikož je častým tématem mých klientů při lifekoučinku. Jde o silný majetnický vztah k druhé osobě a vlastně bychom ani neřekli, že se jedná o lásku. Jeho kořeny jsou ve velmi nízké sebelásce - Philautia, kdy nízká schopnost sebelásky s sebou nese nízký pocit sebehodnoty, sebedůvěry. To vede k silnému pocitu ohrožení, že můžeme druhého ztratit, když mu nemáme co nabídnout. Osoba v Mánické lásce je velmi žárlivá, podezřívavá a závislá na partnerovi. Pocity ohrožení aktivují amygdalu - mozkové centrum, které se stará o naše přežití v krizových situacích a díky tomu jsou neustále do těla vyplavovány hormony jako je adrenalin a kortizol.

Tento druh lásky je velmi omezující a ve většině případů se netransformuje do vyšších forem lásky.
Je proto důležité pochopit, že těžko můžu začít čistě a bezpodmínečně milovat druhé a dostávat také takový druh lásky od druhých, když to neumím dopřát sám/a sobě. A to nás vrací na začátek tohoto článku, že kořen učení se lásce leží vždy v sebelásce.


Máš chuť si zmapovat, jak jsi na tom se svými láskami?

Zde je pro tebe průvodce.

S láskou

Soňa

3 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

2006 - 2021 ©

 

EMPOWERMENT INSTITUT

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest

Ing. Soňa Staňková, DiS., ACC

EMPOWERMENT Institut s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

pošta: Jánská 447/8, 602 00 Brno

 +420 774 981 730 |  e-institut@sonastankova.com

DIČ: CZ 276 94 020

účet: 3222536349/0800

schránka: yytdtbv

GDPR