16 | Postav zeď svého spokojeného života


Naše vnitřní sebedůvěra a sebehodnota se ve vnějším reálném světě projevuje především ve 3 oblastech života:

vztahy

práce

volný čas

​​

Lidé mají často tendence propojovat tyto oblasti se svojí sebedůvěrou a sebehodnotou. Například: když se nebudu dlouhodobě cítit spokojený/á v práci a budu mít pocit, že v ní nemohu naplno realizovat a využít své kvality (dovednosti, schopnosti), může to mít za následek postupné snižování mého vnímání, mé vlastní sebehodnoty a sebedůvěry. Můžu si po nějakém čase přestat věřit, že by pro mě mohlo někde existovat něco lepšího.


Naše vnímání své sebehodnoty, sebedůvěry a celkově spokojeného života je tedy vždy výsledkem naší mysli. A máme možnost volby, zda uvidíme svůj svět spíše z té pozitivní stránky nebo negativní - tak jako šaolinský mistr v příběhu ve výzvě č. 15.
Krokem ke spokojenému životu je tedy vidět sám/a sebe v pozitivním světle.


A někdy je třeba tuto dovednost aktivně procvičovat, protože se někde na cestě našeho růstu vytratila nebo schovala. Nebo jsme neměli kolem sebe v našem růstu dostatek opory, která by nás této dovednosti naučila.

Dnes je den, kdy bereš život do svých rukou - pojď zkusit procvičovat pozitivní vnímání své sebehodnoty a sebedůvěry.

Pokud jsi ve výzvě č. 15 udělal/a svou zeď sebedůvěry a sebehodnoty, skvělé! Kus práce je za tebou. Pokud ne, bude prima se k této výzvě vrátit a až pak se pustit do výzvy č. 16.


Dnes se na svou zeď podívej ze 3 různých pohledů:

  1. vztahy

  2. práce

  3. volný čas

Touto aktivitou tě může provést e-book, který jsem připravila ZDE.

VÍCE O TROJNOŽCE - NOSNÝCH ZDÍ SPOKOJENÉHO ŽIVOTA

VZTAHY

Nejdůležitější vztah ve tvém životě, který máš, je vztah, který máš sám/a k sobě. Od jeho kvality se odvíjí vztahy s ostatními – širší rodinou, partnerem, dětmi, přáteli, kolegy. Kolik lásky a respektu jsme schopni dát sami sobě, tolik jsme schopni dát i svým blízkým a tolik jsme zároveň schopni i přijmout. Ne nadarmo se říká, že druzí si k nám dovolí jen to, co my jim sami umožníme.


Jaké jsou moje dobré cihly pro nosnou zeď VZTAHY >>


> Co se mi na mně líbí a co oceňuji v oblasti svých vztahů?Každou kvalitu napiš na 1 post-it. Pokud už ji máš z minulé výzvy č. 15, skvělé! Post-ity, které podle tebe patří do tématu VZTAHY, sdruž k sobě a vytvoř z nich skupinku. Přelep tak, aby byly u sebe a mohly tak spolu tvořit nosnou zeď.

PRÁCE

Většinou v práci trávíme 8 hodin denně (přes 2 000 hodin ročně). A to je hodně času! Je dobré mít práci, která tě naplňuje a uspokojuje. Ne pro všechny je zde přichystaná taková práce, abychom v ní zažívali velké flow a každominutové nadšení. To prostě není reálné. Svět potřebuje rovnováhu. Přiznejme si, že i v práci občas přijdou výzvy, kdy je třeba využít i svoje jiné kvality, které úplně nesouvisí s hlubokým potenciálem. Určitě je ale skvělé, když z větší části dne můžeme využívat svůj potenciál, práce nás baví a naplňuje.


Jaké jsou moje dobré cihly pro nosnou zeď PRÁCE >>


> Zamysli se nad tím, jaké své kvality v práci využíváš. Co ti v práci nyní jde?

> A jaké další své kvality (schopnosti, dovednosti) bys využívat mohl/mohla,

ale zatím pro ně není vytvořen v práci prostor.Každou kvalitu napiš na 1 post-it. Pokud už ji máš z minulé výzvy č. 15, skvělé! Post-ity, které podle tebe, patří do tématu PRÁCE, sdruž k sobě a vytvoř z nich skupinku. Přelep tak, aby byly u sebe a mohly tak spolu tvořit nosnou zeď.

VOLNÝ ČAS

Na trávení času v práci pak navazuje trávení času mimo ni. Tvoji celkovou spokojenost velmi ovlivňuje to, jak ho trávíš. Zda máš možnost a prostor projevit své kvality “ukázat své dobré cihly”. Celková spokojenost má vliv na tvé vnímání sebehodnoty a sebedůvěry. Je to spolu lehce propojené. Zamysli se nad tím, jak tedy trávíš svůj volný čas. Jestli jsi aktivní, zda máš dostatek sebedůvěry a odvahy dělat ve volném čase to, co tě baví a jestli vůbec víš, co tě vlastně baví? Nebo zda se spíše přizpůsobuješ ostatním nebo okolním situacím.Jaké jsou moje dobré cihly pro nosnou zeď VOLNÝ ČAS >>


> Zamysli se nad tím, jaké své kvality ve volném čase využíváš. Kterým svým schopnostem, dovednostem a vlastnostem dáváš prostor?

> A jaké další své kvality bys mohl/a využívat, ale zatím pro ně ve tvém volném čase není vytvořen prostor?

Každou kvalitu napiš na 1 post-it. Pokud už ji máš z minulé výzvy č. 15, skvělé! Post-ity, které podle tebe, patří do tématu VOLNÝ ČAS, sdruž k sobě a vytvoř z nich skupinku. Přelep tak, aby byly u sebe a mohly tak spolu tvořit nosnou zeď.

S důvěrou v sebe i tebe se těším na sdílení.

Soňa8 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

2006 - 2021 ©

 

EMPOWERMENT INSTITUT

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest

Ing. Soňa Staňková, DiS., ACC

EMPOWERMENT Institut s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

pošta: Jánská 447/8, 602 00 Brno

 +420 774 981 730 |  e-institut@sonastankova.com

DIČ: CZ 276 94 020

účet: 3222536349/0800

schránka: yytdtbv

GDPR