top of page

B L O G

Hi, I'm your

my name is

Alchymista

Vyhledat

Čistá mysl - mindset koučink

Jak toto téma vidí absolvent 7 EP výcviku koučování Marek Pour, člen ALUMNI ⤵️

 


Přemýšlejme o sobě

Jsem moc rád, že jste našli trochu času pro zamyšlení nad tím, jak lépe pochopit sebe sama a pracovat s nastavením své mysli. Mé postřehy vycházejí hlavně z mých zkušeností kouče, ale i z nastavení člověka, který se pohybuje dlouhodobě v businessu. Ovlivňuje mě i má stránka nadšeného sportovce a trenéra, otce tří dětí.„Všechno je myšlenka, co člověka napadne, co ho zaujme, co ho trápí, co pochopí, i to co pochopit nemůže”

Miroslav Horníček
Každý z nás je jedinečný

Věřím, že každý z vás jistě zná jednu z proslulých filozofických tezí „myslím tedy jsem“ René Descarta, který již v 17. století definoval svoji kritickou filosofii. Vycházel z pojetí, že o každé příchozí myšlence, včetně smyslových vjemů, se dá pochybovat. Vše může být klam, omyl – pak zbývá jen jediná nezvratná jistota – sebeujištění myslícího člověka v daném okamžiku. O této skutečnosti již nelze dále pochybovat a ta je nutně vždy pravdivá.


S laskavým zapůjčením této proslulé myšlenky chci demonstrovat, že právě proces myšlení je tou zásadní skutečností, která dělá člověka člověkem a tvoří naši jedinečnost jako lidské bytosti. Opravdu ne nadarmo se říká, že „šimpanzi dokáží přemýšlet o tom, jak získat banán, kdežto lidi dokáží přemýšlet o tom, jak se dotknout hvězd“.
Fenomén lidský mozek

Lidský mozek je základní řídící jednotkou nejen našeho fyzického, ale i duševního života. Přitom zaujímá jen asi zhruba 2% celkové hmotnosti lidského těla. Je všeobecně známo, že náš mozek je složen z řady dílčích funkčních center, oblastí a struktur. Každé z nich má svoji specifickou roli a odlišnou funkci. Interakce mozkových hemisfér a přenášení informací v mozku a celé nervové soustavě se děje pomocí obrovského množství elektrických signálů mezi jednotlivými neurony. Jedna mozková buňka může být spojena s až desetitisícem dalších. Mozek pracuje komplexně a neustále zpracovává a vyhodnocuje obrovské množství informací. A jde jak o poznatky, podněty z vnějšího světa, které k němu přicházejí prostřednictvím smyslů, tak o vjemy z vnitřního světa např. pro zabezpečení správné funkce orgánů.

Pro proces myšlení, rozhodování a řešení složitějších problémů je stěžejní oblast nazvaná Prefrontální kortex. Jedná se o významnou část (asi 30%) mozkové kúry (kortexu) a najdeme ji v přední části hlavy, za čelem. Zjednodušeně je to oblast tvořící biologické centrum pro interakci se světem kolem nás. Je to důležitá součást mozku, která hraje ústřední roli v promýšlení věcí. Nedívejme se tedy na ni jako na „autopilota“, který nás vede životem.A proč je to pro nás kouče dobré vědět?

Koučink pomáhá nastartovat proces myšlení, hledání vize a cíle. Má za úkol cíl zviditelnit a definovat. Pro klienta je to jistě užitečná a také dobrodružná cesta objevování nových úhlů pohledu, variant řešení. Pomůže mu zviditelnit si věci, které dříve zůstávaly opomíjeny. Rád si užívám chvíle, když se u klienta dostaví Wow efekt. Často toto uvědomění bývá obrovským impulzem pro člověka a jeho motivaci. Díky tomu na sobě začíná ještě intenzivněji pracovat.


Chtěl bych zmínit i druhou stranu mince – co když klient vlastně neví, co přesně chce. Z mojí zkušenosti v takové chvíli doporučuji vyjasnit si jeho očekávání. Ujistit se, zda koučink je nyní ta nejvhodnější cesta pro jeho další posun. Vysvětlit, co koučink skutečně je a co nabízí a co naopak nenabízí.


Mám zkušenost, že klient rámcově věděl kam směřovat, ale poměrně dlouho nebyl schopen definovat svoje cíle. Bylo pro něj složité ujasnit si, čeho chce dosáhnout. Reagoval slovy nevím, nebyl schopen při prvních setkání aktivně přemýšlet, byl poměrně rychle unaven. To je právě moment, kdy se mi velmi hodilo vědět něco málo o fungování mozku. A díky těmto znalostem se podařilo tuto situaci změnit, posunout klienta dál.


Jednu z věcí jsem v předchozí části o fungování Prefrontální kortexu totiž nezmínil. To, že jeho činnost je velmi energeticky náročná, potřebuje spoustu paliva. Dává to logiku, nemyslíte? Nové myšlenky, postupy a kreativita potřebují obrovské zdroje energie a aktivaci našeho mozku v úplně jiné úrovni a šíři interakce, než nějaké rutinní, stále se opakující činnosti. Proto jsem navrhnul, aby klient zvážil změnu času a formu našich dalších setkání. A vida zafungovalo to! Posunuli jsme naše setkání spíše na dopolední část dne a některá jsme uskutečnili i v parku formou procházky. Klient získal dostatek energie, což deklaroval i slovy „to je neuvěřitelné jak mi to tam naskakuje“. Bonusem pak byla spokojenost a pozitivní vjemy z přírody kolem nás.Myšlenka – jak s ní naložit

Z poměrně nedávné vědecké studie se podařilo definovat průměrný počet myšlenek denně, který je kolem 6 200. Samozřejmě se nejedná o zcela jednoznačné číslo, ale velmi zajímavě charakterizuje rozsah naší myšlenkové aktivity. Uznáte jistě, že pro každého z nás je to významná zátěž, jak s takovým obrovským objemem informací a faktů naložit. Osobně na to pohlížím ze dvou rovin – především jak vůbec zvládnout ten objem a zároveň, jak se věnovat pouze tomu co má pro mě „nějakou přidanou hodnotu“. Ano jistě, nejraději bych se věnoval jen těm příjemným věcem. Ale to není vždy možné. Jedním z možných přístupů je potřeba priorizovat své aktivity a činnosti.


Pokud se podívám na svoje působení v businessu, kde již více jak 25 let vedu tým lidí, v rámci různých pozic, mohu říci, že mám štěstí. Asi bych nedokázal vydržet ve firmě, která by byla striktně výkonová, bez prostoru pro realizaci nápadů, změn, zkoušení nových přístupů a inovací. Důležitá je i možnost akceptovat chyby a poučit se z nich. Profesně i v osobní rovině považuji za důležité nastavit a udržet si svoji mysl na pozitivní vlně (growth mindset).


Rád bych upozornil i na sílu vizualizace – své hlavě velmi ulevíte, pokud si vybavíte nějakou zkušenost nebo jen dílčí věc, která může být využita k řešení nového úkolu. Tím se původně poměrně abstraktní představa stane pro vás konkrétnější. To jistě sníží i případné vaše obavy nebo stres. Pokud si jako já rádi děláte poznámky, ať již do bloku či na tabuli v kanceláři (nebo jakkoli jinak), nevědomky tím uvolňujete místo v hlavě pro další nové myšlenky. Šetříte tak svou cennou energii.Nežijeme v bublině

Jsme bytosti sociální a potřebujeme obvykle někam patřit, být v kolektivu, mít kolem své známé a blízké. Nastává logicky řada situací, kdy se hodí „přemýšlet spolu“, pracovat s různými názory, tvořit finální týmový výsledek. Jako tým se ladit a ztotožnit s cílem atd. Z pohledu kouče se otevírá velký prostor pro týmové koučování a využití potenciálu, který poskytuje skupina lidí.


Teď trochu odbočím a řeknu vám něco o mé zálibě ve sportu, hlavně z prostředí volejbalu. Možná nevíte, že volejbal je spolu s basketballem 2. nejpopulárnějším sportem na světě, hned po fotbalu. Je to týmový sport kladoucí vysoké nároky na technické hráčské dovednosti, fyzické schopnosti a mentální odolnost. V poli je vždy šest hráčů, kteří tvoří tým a každý z nich má svoji specializovanou roli a individualitu. Hráč sám nezmůže nic. Jedině celý tým, který společně věří v úspěch a dokáže se vypořádat se všemi úskalími zápasu, může vyhrát. Protože se pohybuji se i kolem mládežnických týmů, mám možnost v plné spontánnosti hry na hřišti pozorovat situace, které se dají přenést kamkoli do běžného života. I tímto způsobem čerpám inspiraci pro koučink.
Nastavení mysli a myšlení v průběhu hry je klíčové. Není čas přemýšlet nad každým dílčím pohybem, a tak řada technických dovedností se dá naučit a zautomatizovat v tréninku. Je totiž potřeba mít prostor v mysli k zhodnocení každé jedinečné situace, která se objeví v průběhu hry. Každá minuta, sekunda zápasu nutí hráče rychle hledat adekvátní řešení, jak nenechat míč spadnout na svém hřišti na zem.Často tedy nelze úplně vše mít promyšleno předem. Je třeba improvizovat, odvážit se riskovat, upravit původní plán podle nových podmínek. Zároveň hrajete v týmu - tedy vaši spoluhráči musí být připraveni a naladěni na podobném způsobu uvažování a předvídání. Náš mozek je úžasně flexibilní a rychlý a díky tomu dokáže reagovat na stimuly dřív, než máme zpracovanou kompletní odpověď. Asi znáte tu situaci, občas mluvíme „dříve“ než máme v hlavě myšlenku úplně srovnanou.


Klíčovým prvkem pro volejbalistu je schopnost plně se koncentrovat na každou herní činnost. Mít čistou hlavu, vytěsnit nepotřebné a v té chvíli rušivé myšlenky. A je to tým, popř. trenér, který reaguje, pokud je zřejmý nějaký diskomfort a je potřeba hráči vrátit koncentraci.


Závěrem

Prvotním předpokladem pro úspěšný průběh koučinku je nasměrování klienta k porozumění sebe sama.

Děkuji za pozornost, a pokud vás něco z mého textu zaujalo jsem velmi potěšen.


Tento text vznikl v rámci ICW (International coaching week 2022), ICF.


Marek Pour

pourmarek@seznam.cz


 Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note

B L O G

See you soon

again

Alchymista

silhouette of trees and mountain under blue sky at nighttime_edited.jpg
bottom of page