KTERÁ  ZE  7  SIL  VÁS  PŘITAHUJE?

PROSPERITA

hojnost  života

KREATIVITA

prožívat radost

SEBEVĚDOMÍ

odvaha a vůle

LÁSKA

vztahy

KOMUNIKACE

sebevyjádření

MOUDROST

životní vize

SPIRITUALITA

smysl života

BÝT 
V BEZPEČÍ
JSEM STABILNÍ A NOHAMA NA ZEMI

PŘI NEDOSTATKU SÍLY

Odpojení od těla, lehkovážnost.

Strach, úzkosti, neklid,

neschopnost se usadit.

Rozptýlené soustředění a chabá disciplína.

Nedochvilnost a nerespektování času.

Nejasné hranice a netrpělivost.

Chronický nepořádek, finanční nejistota.

Výrazná podváha.

PŘI PŘEBYTKU SÍLY

Přílišná péče o své tělo a zdraví.

Hromadění, upínání se na věci.

Perfekcionismus a vysoký nárok

dokonalosti sáma na sebe i druhé.

Strach ze změny, závislost na jistotách.

Zatuhlé hranice, strach ze změn.

Lpění na finančním zajištění, spořivost.

Větší orientace na hledání chyb u sebe i druhých.

1.png
 
PROŽÍVAT RADOST
UMÍM  PLAVAT  VE  VLNÁCH  EMOCÍ

PŘI NEDOSTATKU SÍLY

Strnulé tělo i názory. Neochota k pohybu.

Slabé sociální schopnosti.

Odpírání potěšení, neradování se.

Přehnané hranice. Nízká kreativita.

Nízký kontakt a orientace v emocích.

Strach z vyjádření svých pocitů.

Nedostatek vášně, touhy, vzrušení.

Orientace na cíl a ne na proces/cestu.

PŘI PŘEBYTKU SÍLY

Závislost a lpění na vzrušení a slasti.

Přehnaně silné a nekontrolované emoce.

Přecitlivělost a silné vyjadřování emocí.

Svádivá manipulace.

Emocionální závislost.

Nízká orientace na cíl, snaha setrvávat v

procesu (užívat si cestu).

Neochota k rutině a dokončování.

 
VĚŘIT SI
PROSADIT SE
OHNĚM K VLASTNÍ CESTĚ SÍLY

PŘI NEDOSTATKU SÍLY

Málo energie.

Slabá vůle, lehce zmanipulovatelná.

Nedostatečná sebedisciplína a vůle.

Malá sebeúcta a sebehodnota.

Nízká úroveň říkat ne a odmítat.

Mentalita oběti, obviňování druhých.

Pasivita, nespolehlivost.

Zájem o povzbuzující prostředky.

PŘI PŘEBYTKU SÍLY

Závislost a lpění na vzrušení a slasti.

Přehnaně silné a nekontrolované emoce.

Přecitlivělost a silné vyjadřování emocí.

Svádivá manipulace.

Emocionální závislost.

Nízká orientace na cíl, snaha setrvávat v

procesu (užívat si cestu).

Neochota k rutině a dokončování.

 
OTEVŘÍT SVÉ
SRDCE LÁSCE
UMÍM MILOVAT A BÝT MILOVÁN

PŘI NEDOSTATKU SÍLY

Asociálnost, odtažitost, chlad.

Kritika, odsuzování, netolerance vůči

sobě i druhým.

Osamění, izolace.

Deprese.

Strach z intimity a vztahů.

Nedostatek empatie.

Narcisismus.

PŘI PŘEBYTKU SÍLY

Závislost.

Neschopnost opustit toxické vztahy.

Slabé hranice.

Lpění a silná potřeba potřebnosti a

pomáhání.

Žárlivost.

Přílišné sebeobětování druhým.

4.png
 
 
KOMUNIKACE
SEBEPROJEVENÍ
JSEM AUTENTICKÝ V SEBEVYJÁDŘENÍ

PŘI NEDOSTATKU SÍLY

Slabý a nevýrazný hlas.

Strach mluvit a projevit se.

Obtíže s vyjadřováním pocitů slovy.

Introverze, ostýchavost.

Špatný hudební sluch

a slabý cit pro rytmus.

Nízká mira kreativního přístupu, 

nevyužívání svých talentů.

PŘI PŘEBYTKU SÍLY

Přílišná snaha být slyšena,

brát si slovo časteji než je třeba.

Dominantní hlas, přerušování druhých.

Přebujelá komunikace obsahem i formou.

Neschopnost naslouchat.

Špatné porozumění slyšenému.

Klebetění a “drbání”.

Snaha mít svou vlastní pravdu.

 
OVLÁDÁNÍ MYSLI
JASNOST
MOUDROST
JSEM OTEVŘEN VNITŘNÍ MOUDROSTI

PŘI NEDOSTATKU SÍLY

Slabá paměť a zrak.

Nízká schopnost se učit.

Nedostatek imaginace,

obtíže s vizualizací.

Monopolární směr (existuje jen jedna

cesta, jedno řešení).

Obtíže vidět a modelovat svojí budoucnost.

Popírání - snaha nevidět, co se děje.

Nepamatování si snů.

PŘI PŘEBYTKU SÍLY

Halucinace a bludy.

Přílišná míra fantazie s tendencí k víře,

že je fantazie reálná.

Problémy se soustředěním.

Noční můry.

Žití ve snu, neochota k reálnému světu.

Přílišná orientace na vědomosti,

touha všemu porozumět.

 
SPIRITUALITA
JEDNOTA
VEDE MĚ VNITŘNÍ MOUDROST

PŘI NEDOSTATKU SÍLY

Spirituální cynismus.

Obtíže s učením.

Rigidní systém svého

přesvědčení.

Apatie.

Často přebytek v nižších silových centrech.

Materialismus, zoufalství,

a potřeba dominovat.

PŘI PŘEBYTKU SÍLY

Přílišná intelektualizace.

Závislost na spiritualitě.

Zmatení a spoléhání se jen

na vyšší síly, směr a záměr.

Odpojení se od hmotného těla (fyzicky).

Pohrdání fyzickým světem

snaha z něj uniknout.

Spirituální (skrytý) narcismus.

NEVÍTE KDE ZAČÍT?

Udělejte si TEST, který vás nasměruje na cestě seberozvoje.

ZAJÍMÁ VÁS VŠE?

Pak vstup do dlouhodobého rozvojového programu.

2006 - 2021 ©

 

EMPOWERMENT INSTITUT

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest

Ing. Soňa Staňková, DiS., ACC

EMPOWERMENT Institut s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

pošta: Jánská 447/8, 602 00 Brno

 +420 774 981 730 |  e-institut@sonastankova.com

DIČ: CZ 276 94 020

účet: 3222536349/0800

schránka: yytdtbv

GDPR