top of page

em 8 power

KOSMOPOLITNÍ PRŮVODCE PRO KOUČE  °° LÍDRY  °° VÁŠ ŽIVOT
PRO VAŠI VNITŘNÍ SVOBODU A ZPLNOMOCNĚNÍ

Prostor, kde se čtenář potkává s autorem příspěvku a společně
tím podporují  CSR - společensko odpovědný projekt.

každý měsíc

⊶ čtete 8 INSPIRACÍ

      od profesionálních koučů

zažijete 8 AKTIVIT

      pro své zplnomocnění

⊶ podpoříte 8 CSR projektů       stáváte se filantropem

Snímek obrazovky 2022-05-03 v 18.13.28.png

Dobrý FILANTROP  je ten, kdo podporuje moudře ekosystém kolem sebe. Slovo filantrop pochází z řečtiny: filein znamená milovat, anthrópos pak člověk. Je to tedy člověk milující? Spíše člověk s dobrým srdcem a moudrou myslí, protože se podílí svými POWER aktivitami (fyzická síla, finanční, informační síla) a sílou empatie na kultivaci i vnějšího světa kolem sebe (ekosystém).

V EMPOWERMENT Institutu chceme podporovat dobrý a moudrý život.

Krásu vnitřních krajin/světa lidí a inspirovat je k péči i o krajinu/svět vnější.

 

Svět se může stát lepším místem, když obnovíme svou lepší část sebe sama.

 

v místě, kde se čtenář potkává

s autorem příspěvku

a společně se stávají filantropy společensko odpovědných projektů

 

Vítejte v em8POWER.

 

 

8 článků časopisu em8POWER vyjde během 2 měsíců (každý týden získáváte 1 článek). Spolu s inspirativními články budeme na tomto místě postupně odkrývat i SMYSLUPLNÉ PROJEKTY ° témata °  kam bychom rádi v roce   2023  zaměřili svou pozornost.

 

Zveme vás na tuto kreativní filantropickou cestu. 

Pojďte dát svůj hlas projektu ° tématu, které je pro vás smysluplné.

Pojďte si udělat chvilku pro vyslyšení svého srdce a duše,

aktivujte svou moudrou mysl akceschopné tělo 

 

Buďte dobrým        FILANTROPem  

         vyberte s námi projekt pro                                    rok 2023

 

V EMPOWERMENT Insitutu zohledníme váš hlas a vybereme 3 smysluplné projekty,

které zrealizujeme. Do uskutečnění záměru zapojíme celou naší komunitu účastníky  

7 EP ~  Empowerment Programů 

                               7 EP COACH

                               7 EP LEADER

                               7 EP LIFE

empower yourself.png
em 8 powers - LOGO_edited.png
Fun-ico_aquarel-mix_logo01_black.png
business ageles

P  1

Objímač stromů

STABILITA

Výukové triky

D OMOV

yoga Pose

ZDRAVÍ

Útulná zimní kabina

BEZPEČÍ

MATKA

O  2

 W 3

images-3.jpeg

POHYB

Květináče

ZÁŘIT

Telata v přírodě

HRA

Včely při práci

VŮLE

yoga Pose

UMĚNÍ

yoga Pose

PRÁCE

Útulná zimní kabina

RADOST

DÍTĚ

Útulná zimní kabina

ODVAHA

OTEC

 E  4

 R  5

Objímač stromů

DÝCHAT

Objímač stromů

...

Výukové triky

SMEČKA

Výukové triky

BEZPEČÍ

yoga Pose

BIOFILIE

yoga Pose

ZDRAVÍ

Útulná zimní kabina

LÁSKA

KMEN

Útulná zimní kabina

D OMOV

 e  6

 m  7

Objímač stromů

BÝT

Objímač stromů

STABILITA

Výukové triky

BEZPEČÍ

Výukové triky

BEZPEČÍ

yoga Pose

ZDRAVÍ

yoga Pose

ZDRAVÍ

Útulná zimní kabina

D OMOV

Útulná zimní kabina

D OMOV

em 8 powers - LOGO_edited.png

Chcete získat stabilitu, pocit bezpečí a klidu a zažívat méně stresu v dnešním uspěchaném životě?

Láká vás umět se napojit na svou řeku radosti a kreativity, umět si užívat život?

Máte touhu konečně zapálit oheň  své sebedůvěry a sebehodnoty, profesně růst?

Chcete  umět vytvářet dobré vztahyžít v lásce a harmonii,  umět sebe milovat

Pomohlo by vám se naučit lépe komunikovat, být druhými dobře vyslyšen, sebeprojevit se?

Hledáte  svou vizi, životní směřování v profesním i osobním životě?

Vnímáte, že jste součástí něčeho vyššího, co vás přesahuje a máte chuť se s tím kontaktovat?

EMPOWERMENT Program
Fun-ico_aquarel-mix_logo01_black.png
REGISTRACE - VÝBĚR PROJEKTU
vy osobně

hosté  v  em8POWER
od 8.8. - 31. 12. 22  Yes !

silová zívřata.png
empower yourself.png
UVEĎ SVŮJ VNITŘNÍ SVĚT DO ROVNOVÁHY
                 A OVLIVNÍŠ TÍM ROVNOVÁHU 
SVĚTA KOLEM TEBE

Pokud se rozhodnete některý projekt podpořit finančně, bude se to dít formou koupě digitálního časopisu, článku. Zda bude vaší motivací k filantropii poděkování autorům článků a nebo jasný záměr podpořit daný projekt jako takový je jen na vás.Zavazujeme se, že takto obdržené peníze budou dál použity na podporu realizace daného projektu. O tom, jak se vámi vybranému projektu daří, budete informováni.
14-12.png

Rozvíjejte sebe a ostatní prostřednictvím opětovného spojení s přírodou, lidskou přirozeností jako cestou
k osobní změně a transformaci. 

Empowerment je zaměřen na využití celkového potenciálu LIDi. Cení se jejich nápady, energie, nadšení a znalosti. Empowerment vyžaduje prostředí důvěry, společné sdílení cílů, určitou volnost v rozhodování a zároveň vysokou míru odpovědnosti všech zúčastněných.

em 8 powers - LOGO_edited.png
bottom of page