top of page
TVÁ PRÁCE MÁ VLIV NA EKOSYSTÉM, JEHOŽ JSI SOUČÁSTÍ
7 EP : EMPOWERMENT PROGRAM
Fun-ico_aquarel-mix_logo01_black.png
14-31.png
orel - silové zvíře_edited.png
Fun-ico2_black_02.png
Image by Marek Okon
BEZPEČÍ, STABILITA, UZEMNĚNÍ
Fun-ico2_black.png
Image by Pawel Czerwinski
KREATIVITA, FLEXIBILITA, RADOST, VÁŠEŇ
Fun-ico2_black_02.png
Image by Bekky Bekks
PROBUZENÍ VNITŘNÍ SÍLY
AKCESCHOPNOST
Fun-ico2_black_03.png
Image by FLY:D
SPOLUVYTVÁŘENÍ VZTAHU
INTEGRACE
Fun-ico2_black_04.png
Image by Solen Feyissa
KOMUNIKACE
SEBEPROJEVENÍ
AUTENTICITA
Fun-ico2_black_05.png
Image by Maria Orlova
MINDSET
VIZE
MOUDROST
Fun-ico2_black_06.png
Fun-ico2_black_06.png
Fun-ico_aquarel-mix_logo01_black.png

 

7  životních  sil v rovnováze

Image by Pawel Czerwinski
SPIRITUALITA
JEDNOTA
MISTROVSTVÍ
Fun-ico2_black_07.png
bottom of page